Harmonogramy

Harmonogram jest określonym w czasie przypisaniem kierowcy do konkretnego pojazdu. Dodatkowo kierowca ma określone godziny pracy i dni wolne dzięki temu wszystkie aktywności pojazdu (jazda, postoje, parkingi) dzielone są na służbowe i prywatne.

Możliwe jest ustawienie stałych godzin pracy w ramach dni tygodnia, z opcją dodania i ustawienia innych godzin pracy np. dla dni weekendowych, dodanie  niestandardowych godzin pracy z osobna na każdy dzień tygodnia, ustawienie dni wolnych od pray oraz wybranie „Brak godzin pracy” aby wszystkie aktywności w ramach wybranego harmonogramu były traktowane jako prywatne.

Moduł RODO działa na trzech poziomach:

  • Poziom 1: Brak geo-kodowania w przejazdach prywatnych – po jego uruchomieniu, pojazd przełączony na tryb jazdy prywatnej znika całkowicie z map. Analogicznie ginie także historia jego przejazdów, a w systemie wyświetlają się jedynie dane o tankowaniach, raportowane jednak bez wskazania ich lokalizacji.

 

  • Poziom 2: Brak geo-kodowania i parametrów Eco w przejazdach prywatnych – działa na takich samych zasadach, co poziom wymieniony powyżej, z tym, że z systemu znikają dodatkowo informacje obrazujące styl jazdy pracownika.

 

  • Poziom 3: Przejazdy prywatne nie generują się – przy włączonym poziomie 3, fleet manager nie ma dostępu do żadnych informacji o przejazdach prywatnych kierowców. W przypadku pojazdów podłączonych do szyny CAN, zbierane są wyłącznie dane o zmianach stanu licznika, co jest konieczne dla zachowania spójności w obrębie systemu.

Obsługa punktów zdefiniowanych

Ta funkcjonalność pozwoli określić ilość i częstotliwość odwiedzin w punktach ważnych dla Twojej firmy. Można oznaczyć na mapie klientów, dostawców, tereny budowy czy miejsce zamieszkania pracowników. Możliwości są nieograniczone. Dzięki temu w szybki sposób otrzymasz zestawienie w postaci prostego raportu. Moduł ten cieszy się największym zainteresowaniem wśród naszych klientów, ponieważ odciąża z pracy zarówno pracowników mobilnych jak i osoby zarządzające. Pozwala także szybko zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy.

Moduł CRM

Moduł ten umożliwia pełne zarządzanie bazą klientów m.in. dodawanie ich do stałych punktów odwiedzin, przypisanie klientów do odpowiedniego kierowcy, wizualizacja przypisanych punktów na mapie, generowanie raportów dotyczących ilości, jakości odbytych lub nieodbytych spotkań. Zestawienia powiązane z tą funkcjonalnością nie tylko pokazują czy pracownicy odwiedzają określone miejsca, ale także to czy trzymają się założonego planu. Jeśli wizyty są umówione na określoną godzinę to raport podkreśli rekordy, w których kierowca nie dojechał na czas lub w ogóle się nie zjawił. Pokaże także informację o tym, że zaparkował trochę dalej od zaplanowanego punktu spotkania.

Obsługa Serwisu

Tutaj mamy dostęp do informacji o datach kolejnych przeglądów serwisowych lub rejestracyjnych oraz informacje o końcowych terminach pakietów ubezpieczeniowych (OC i AC). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów moduł ten posiada także możliwość tworzenia własnych elementów. Obserwowane są one pod kątem wymian w określonym terminie lub po przejechaniu jakiegoś dystansu. Dla przykładu możemy ustawić wymianę rozrządu w momencie osiągnięciu przebiegu 150 tys. System odpowiednio wcześniej przypomni nam o konieczności zrealizowania tej czynności serwisowej. Pomoże to tym samym uchronić pojazd od ewentualnej przykrej awarii w czasie pracy kierowcy.

Tutaj możesz przeczytać artykuły związane z tematem Obsługi Serwisu:

Koszty Flotowe

Umożliwia dodawanie faktur w celu wyliczenia pełnych kosztów utrzymania floty. Pozwala również dokonać automatycznej weryfikacji realnych tankowań z fakturami wpisywanymi ręcznie lub importowanymi z systemu kart paliwowych. Moduł zawiera szereg raportów obrazujących koszty flotowe i to jak zmieniają się w czasie użytkowania floty. W łatwy sposób możemy sprawdzić, które pojazdy generują największe koszty napraw. Mając dane z modułu eco-drivingu możemy także ocenić czy styl jazdy poszczególnych kierowców nie jest przyczyną tak dużych kosztów serwisowych.

Powiadomienia i subskrypcje

Moduł ten z jednej strony daje możliwość automatycznej i cyklicznej wysyłki raportów, a z drugiej strony może wysyłać alarmy w momencie wystąpienia określonej sytuacji. Takie powiadomienia są wysyłane na maila lub w postaci wiadomości SMS. Alarmy pozwalają na sprecyzowanie danych, które będą kierowane do użytkownika systemu. Umożliwia to otrzymanie natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniu alarmowym bez konieczności logowania się do systemu. Każdy moduł w systemie monitoringu GPS Flotman ma swoje rodzaje powiadomień i rozszerza omawianą funkcjonalność o nowe rodzaje alarmów. Im więcej modułów masz w swoim pakiecie tym więcej jest dostępnych alarmów do wyboru.

Pełna obsługa paliwa

Pozwala szybko określić wydajność floty, podsumować tankowania pojazdów i ocenić średnie spalanie. Funkcjonalność jest wyposażona w szereg raportów umożliwiających bardzo szeroką analizę spalania, tankowań i ewentualnych ubytków paliwa dla jednego pojazdu, grup pojazdów oraz całej floty. Posiadając dodatkowo moduł kosztów można również zaimportować dane z kart paliwowych i automatycznie wykryć nieprawidłowości w tankowaniach. Pełna kontrola paliwa rozszerza także moduł Powiadomień i subskrypcji o alarmy związane z użytkowaniem paliwa np. informacja o ubytku paliwa lub o tankowaniu wysłana SMS’em na telefon.

Eco Drive

Pozwala zminimalizować poziom kosztów wynikających z agresywnej lub nieumiejętnej jazdy ucząc kierowców dobrych praktyk związanych z eco-drivingiem. Użytkownicy pojazdu zmieniając swoje złe nawyki zwiększają własne bezpieczeństwo. Jednocześnie zmniejszają przy tym szkodowość firmowej floty. Zmiana w sposobie korzystania z samochodu zmniejsza także znacząc koszty eksploatacyjne. W systemie monitoringu GPS Flotman wykorzystano autorski system ocen. Można dzięki niemu nie tylko weryfikować jazdę pojedynczego kierowcy, ale także porównywać ich wyniki między sobą i nagradzać najlepszych. Kierowca w każdym momencie może sprawdzić, w jakim aspekcie jazdy jest dobry, nad czym musi jeszcze popracować i gdzie się plasuje w rankingu wśród innych użytkowników.

Business Intelligence

Moduł Business Intelligence w systemie Flotman pozwala na samodzielne tworzenie zaawansowanych raportów oraz szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. W połączeniu z pulpitem menedżera, który można dowolnie konfigurować tworzy inteligentny system raportowy. Odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące floty można znaleźć zaraz po zalogowaniu się do aplikacji.

Dashboard

Dashboard’y dają szybki dostępu do najpotrzebniejszych informacji, wskaźników i trendów powiązanych z celami firmy. Można je dowolnie konfigurować i dokonać wizualizacji poszczególnych danych z podziałem na konkretne wymiary (pojedyncza dana, wykres). Ich główna siła leży w możliwości porównywania okresów – można sprawdzić czy wprowadzone zmiany dały zauważalny efekt albo czy dany kierowca poprawił swoją skuteczność w stosunku do np. poprzedniego miesiąca.

Raporty Tras

Funkcjonalność oraz raporty z nią powiązane dają dostęp do szybkich podsumowań przebiegów pojazdów w wybranym okresie czasu. Zawierają szczegółowe informacje o przejazdach, czasie jazdy i czasie postoju. Jeśli zakupisz dodatkowo moduł obsługi paliwa to w raportach będzie także informacja o spalaniu na danym odcinku trasy. Stosowne zestawienia umożliwiają również podsumowanie przejazdów prywatnych czy służbowych oraz identyfikowanie kto jeździł danym pojazdem.

Czas odświeżania pozycji na mapie oraz archiwizacja
danych jest ustawiana indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym. Wspólnie z naszymi specjalistami będziesz mógł dopasować system do swoich potrzeb i cieszyć się przejrzystą, skrojoną na miarę oczekiwań aplikacją.