Blog

Jak wykorzystanie geostrefy usprawnia zarządzanie flotą pojazdów?

11 lutego 2020 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Poradnik Fleet Managera Jak wykorzystanie geostrefy usprawnia zarządzanie flotą pojazdów?

Na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi służących do zwiększenia wydajności i efektywności zarządzania parkiem pojazdów. Wśród wielu z nich, na uwagę bez dwóch zdań zasługują geostrefy. Co kryje się pod tym pojęciem oraz jak wykorzystać je do sprawnego monitoringu i kontroli floty?

Geostrefa – sprawne definiowanie kluczowych obszarów

Pojęcie geostrefy coraz większymi zgłoskami wpisuje się w praktykę monitoringu i zarządzania parkiem pojazdów. Co należy przez nie rozumieć? Mówiąc najogólniej, geostrefa jest to określony obszar geograficzny lub też obwód wokół fizycznej lokalizacji, ważny z pewnych względów dla wyznaczającej go osoby. Geostrefa obrazowana jest na mapie. Może przybierać zróżnicowany rozmiar i kształt – okręgu, wielokąta lub nawet linii prostej pomiędzy dwoma punktami. Do tworzenia geosfery służy najczęściej specjalne oprogramowanie do mapowania, dostępne m.in. w aplikacji Flotman, pozwalające użytkownikom w dowolnym miejscu na mapie rysować kluczowe obszary dla zarządzania pojazdami.

Wiadomo już, co to jest geosfera. Jakie zastosowanie znajduje ona w praktyce zarządzania pojazdami służbowymi? Najważniejszą jej cechą jest to, że potrafi ona wykrywać ruch wewnątrz wyznaczonego obszaru oraz jego opuszczenie. Z tego też względu może być wykorzystywana zarówno do tego, by zatrzymywać w nim dane obiekty, jak i trzymać je z daleka od wyznaczonych stref. Brzmi dość enigmatycznie. W skrócie jednak można powiedzieć, że sprawne wykorzystanie geostref pozwala skutecznie zwiększyć kontrolę nad pracownikami. Może także podnieść jakość obsługi klientów, a do tego – znacząco zmniejszyć koszty utrzymania floty.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Monitoring kierowców a geostrefa – sposób zwiększenia kontroli nad pracownikami

Efektywna kontrola pracowników mobilnych to jeden z ważniejszych aspektów zarządzania flotą. Niewłaściwy sposób użytkowania przez nich pojazdów czy nadużycia w tej kwestii, generują zwykle najwyższe wydatki, związane z utrzymaniem samochodów służbowych. Jaką zależność można dostrzec między monitoringiem pojazdów a geostrefą?

Zdecydowanie większą niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim narzędzie to pomaga łatwiej zlokalizować kierowców oraz zidentyfikować przypadki bezprawnego użytkowania pojazdów. Wystarczy w tym celu ustalić geostrefę oraz określić dla niej reguły – obowiązkową lub zakazaną. Pierwsza z nich może być użyta do oznaczenia obszaru, w którym pracownik powinien znajdować się w określonych godzinach (np. granice miasta). Druga natomiast – do wyszczególnienia strefy, do której kierowca wjeżdżać nie może (np. dom prywatny).

[pardot-dynamic-content id=”1082″ default=””]

Dane te odkładają się w aplikacji Flotman i Fleet manager może je analizować w dogodnym dla siebie czasie za pomocą dedykowanego raportu. Dzięki temu zyskuje on wiedzę o nadużyciach pracowników, a co za tym idzie – może podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania ich niewłaściwego zachowania.

Wykorzystanie geostrefy do podniesienia jakości obsługi klientów

Z kontrolą pracowników mobilnych oraz eliminowaniem ich niepożądanych lub nieefektywnych zachowań wiąże się kolejny ważny aspekt, jakim jest jakość obsługi klientów. W tej kwestii również rola, jaką odgrywają właściwie wykorzystane geostrefy, jest zdecydowanie nie do przecenienia. W jaki sposób podnoszą one poziom współpracy z kontrahentami?

Istotne znaczenie posiadają tu raporty generowane automatycznie przez omawiane narzędzie. Najważniejszy przy tym jest ten z nich, zawierający szczegółowe informacje o przystankach wykonanych na trasie – ich liczbie, miejscu oraz czasie trwania. Wiedza ta jest w pierwszej kolejności niezwykle istotna dla oceny efektywności wyznaczanych tras oraz ich optymalizacji. Po drugie – znacząco ułatwia rozliczenia z klientami. Zidentyfikowanie liczby odbytych wizyt oraz precyzyjne określenie przeznaczonego na nie czasu, pomaga precyzyjnie wycenić świadczone usługi oraz wystawić adekwatny rachunek.

Zależność między monitoringiem pojazdów a geostrefą posiada również jeden, niezwykle istotny aspekt. Narzędzie to jest niezwykle pomocne dla fleet managerów na etapie planowania pracy floty oraz identyfikacji trendów. Pozwala ocenić m.in. które z zadań pochłania zbyt dużo czasu, które należałoby w związku z tym usprawnić oraz czy obszar pracy kierowców nie pokrywa się ze sobą.

[pardot-form width=”1024″ height=”1084″ id=”10299″ title=”DEMO / Form”]

 

Oszczędności dla floty dzięki wykorzystaniu geostrefy

Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o optymalizacji kosztów i oszczędnościach, jakie pociąga za sobą wykorzystanie geostref w procesie zarządzania parkiem pojazdów. Gdzie mają one swoje źródło? W pierwszej kolejności – we wspomnianej powyżej eliminacji niepożądanych zachowań pracowników.

Ograniczenie wykorzystywania pojazdów służbowych do prywatnego użytku czy pokonywania nadmiernej liczby kilometrów w oczywisty sposób znacząco odciąży budżet flotowy. Podobny efekt przyniesie również oszczędność paliwa na skutek wyeliminowania niewłaściwych praktyk użytkowania pojazdu. Takie natomiast – jak i wiele dokładniejszych informacji – otrzyma fleet manager, po zintegrowaniu geostref z systemem monitoringu.

Do tego dochodzi skrupulatna wycena pracy kierowców. Dzięki raportom z geostrefy  fleet manager otrzyma dokładny obraz tego jak wyglądał dzień pracy kierowcy. Wiedza ta pomoże mu ocenić jego efektywność oraz ustalić, czy są np. obszary pracy kierowców, które z jakiegoś powodu się pokrywają i na podstawie tych danych optymalizować je.

Podsumowując, wyznaczanie kluczowych obszarów oraz ich sprawne monitorowanie stanowi duże ułatwienie dla managera oraz całej floty pojazdów. Korzyści z użytkowania tego narzędzia sprawiają, że wkrótce zasadne będzie nie pytanie – co to jest geostrefa, ale jak sprawnie wdrożyć ją do systemu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na to dostarcza natomiast funkcjonalna aplikacja Flotman.

[pardot-dynamic-content id=”964″ default=”%3Ch2+style%3D%22margin%3A+0px+0px+30px+0px%3B+color%3A+%23213f6e%3B+font-size%3A+2em%3B+line-height%3A+1.1em%3B+font-weight%3A+300%3B%22%3ESprawd%C5%BA+rozwi%C4%85zanie+dla+Twojej+floty%3A+Pe%C5%82na+obs%C5%82uga+paliwa+-+kontrola+spalania+i+tankowa%C5%84%3C%2Fh2%3E%0AZ+aplikacj%C4%85+Flotman+szybko+okre%C5%9Blisz+wydajno%C5%9B%C4%87+floty%2C+podsumowuj%C4%85c+%3Cstrong%3Etankowania+pojazd%C3%B3w+i+%C5%9Brednie+spalanie%3C%2Fstrong%3E.+Serwis+zawiera+wiele+raport%C3%B3w+paliwowych+umo%C5%BCliwiaj%C4%85cych+analiz%C4%99%3A%0A%0A%3Cul%3E%0A%09%3Cli%3E%3Cstrong%3Espalania%2C+%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E%0A%09%3Cli%3E%3Cstrong%3E%3Cstrong%3Etankowa%C5%84%2C%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E%0A%09%3Cli%3E%3Cstrong%3E%3Cstrong%3E%3Cstrong%3Eewentualnych+ubytk%C3%B3w+paliwa%3C%2Fstrong%3E+dla+jednego+pojazdu%2C+grup+pojazd%C3%B3w+oraz+ca%C5%82ej+floty.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fli%3E%0A%3C%2Ful%3E%0APomocny+w+ocenie+wynik%C3%B3w+i+trend%C3%B3w+Twojej+floty+jest+%22Pulpit+paliwowy%22%2C+kt%C3%B3ry+przedstawia+m.in.+%C5%9Brednie+spalanie%2C+spalanie+ponad+norm%C4%99%2C+czy+spalone+paliwo.+Korzystaj%C4%85c+dodatkowo+z+modu%C5%82u+%22Koszty%22+mo%C5%BCesz+zaimportowa%C4%87+%3Cstrong%3Edane+z+kart+paliwowych+i+automatycznie+wykry%C4%87+nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci+w+tankowaniach%3C%2Fstrong%3E.+Pe%C5%82na+kontrola+paliwa+rozbudowana+jest+o+alarmy+zwi%C4%85zane+z+u%C5%BCytkowaniem+paliwa+np.+%3Cstrong%3Einformacja+o+ubytku+paliwa+lub+o+tankowaniu+%3C%2Fstrong%3Ewys%C5%82ana+SMS%E2%80%99em%2C+mailem+lub+w+aplikacji.%3Cbr+%2F%3E%0A%3Cbr+%2F%3E%0A%3Cstrong%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A18px%3B%22%3EJeste%C5%9B+zainteresowany%3F+Skontaktuj+si%C4%99+z+nami+i+poznaj+ofert%C4%99%21+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.flotman.pl%2Fkontakt%2F%23contact_form_div%22+style%3D%22text-decoration%3Aunderline%3B%22%3EWype%C5%82nij+formularz+%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E”]