Blog

Zarządzanie ryzykiem we flocie – jedno z głównych zadań fleet managera

8 lipca 2019 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Zarządzanie ryzykiem we flocie – jedno z głównych zadań fleet managera

Zarządzanie ryzykiem to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności u każdego wykwalifikowanego fleet managera. Jednocześnie jest to również niezwykle istotna składowa skutecznego zarządzania parkiem pojazdów, jak i całym przedsiębiorstwem. Jak efektywnie objąć kontrolę nad ryzykiem i ograniczać jego występowanie we flocie? Z pomocą może przyjść aplikacja Flotman.

Kontrola nad eksploatacją samochodów służbowych

Jedną z kluczowych wartości w procesie skutecznego zarządzania ryzykiem, jest zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych czynników generujących ryzyko. Posiadanie wiedzy na ich temat pozwoli nie tylko kontrolować te obszary, ale i podjąć działania zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania ich z floty pojazdów. W jaki sposób znaleźć oraz rozpoznać wszystkie zagrożenia, związane z użytkowaniem aut służbowych? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w aplikacji Flotman.

Pierwsze istotne informacje pojawiają się już na pulpicie startowym aplikacji. Dane wyświetlające się w dashboardzie, takie jak chociażby spalone ponad normę paliwo, łączny czas jazdy, liczba przejechanych kilometrów, czy ocena eco, dają przekrojowy obraz sposobu eksploatacji floty. Pojawiające się obok wartości strzałki ilustrują natomiast ogólną tendencję – spadkową lub wzrostową – co stanowi dla fleet managera sygnał, iż należy bliżej przyjrzeć się flocie oraz wyciągnąć wnioski ze szczegółowych raportów. Te z kolei mogą okazać się nieocenionym źródłem informacji, ułatwiając skuteczne zarządzanie eksploatacją floty.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Monitorowanie tras i aktywności poszczególnych kierowców

Dla skutecznego zarządzania flotą, niezwykle istotne znaczenie posiada wiedza na temat sposobu i częstotliwości korzystania z tworzących ją pojazdów.. Przechodząc w aplikacji Flotman do modułu Raporty Classic, manager zyskuje dostęp do szeregu istotnych informacji w różnych dziedzinach eksploatacji pojazdów. Raporty tras pozwalają na dokładne prześledzenie przebiegu konkretnego pojazdu, z podziałem na robocze i weekendowe, prywatne oraz służbowe. Co więcej, moduł Raport tras (pastylki) umożliwia dodatkowo przypisanie poszczególnych przejazdów konkretnym kierowcom. Pozwala to na ich łatwą identyfikację również  w razie niejasności lub niewłaściwego sposobu użytkowania pojazdu.

Kompleksowe zarządzanie eksploatacją floty powinno odbywać się na wielu poziomach jej funkcjonowania. Dzięki funkcjonalności aplikacji Flotman, manager zyskuje dane i ich opracowanie, które pomogą mu oszacować ryzyko zarówno dla konkretnego pojazdu, jak i dla całej floty. Mało tego. Jeden z predefiniowanych dashboardów modułu Business Intelligence – „Pulpit Eco”, zawiera także całościowe ujęcie stylu jazdy poszczególnych kierowców. Widząc analizę stylu jazdy oraz trendy, manager będzie mógł także oszacować poziom ryzyka, generowanego przez konkretnych pracowników.

Świadome zarządzanie szkodowością pojazdów

Jedną ze skuteczniejszych metod ograniczenia poziomu ryzyka we flocie samochodowej, jest zmniejszenie jej szkodowości. To natomiast, co do zasady, można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich sprowadza się do świadomej eksploatacji i zarządzania stanem technicznym pojazdów. W tej dziedzinie również niezwykle pomocna może okazać się aplikacja Flotman. W jaki sposób?

Wchodząc w moduł Map, manager zyskuje dostęp do niemal wszystkich kluczowych aktywności samochodu, takich jak jazda, postój, parkowanie czy holowanie. Co więcej, szczegółowy podgląd pojazdu dostarcza wiele ważnych informacji także na temat jego stanu technicznego. Dzięki temu, że nadajnik GPS jest podłączony  pod magistralę CAN, manager może na bieżąco kontrolować szereg istotnych parametrów auta. Wysoka temperatura oleju, silnika, napięcie akumulatora czy niski poziom jego naładowania.

Kontakt flotman

Dostrzeżenie takich symptomów pozwoli odpowiednio wcześnie podjąć działanie naprawcze oraz zapobiec ewentualnym awariom lub sytuacjom kryzysowym. W sytuacji natomiast, kiedy już one wystąpią, manager zostanie natychmiastowo poinformowany przez moduł powiadomień i alertów, które można dowolnie skonfigurować według swoich potrzeb.

Ograniczanie ryzyka przez eco-driving

Niezależnie od najnowszych technologii i regularnego kontrolowania stanu technicznego pojazdów, największy udział w generowaniu zagrożeń posiada wciąż czynnik ludzki. Odpowiedni styl jazdy oraz towarzyszący mu sposób eksploatacji pojazdu, może przyczyniać się do zwiększania, bądź też redukowania poziomu ryzyka. W jaki sposób efektywnie zarządzać czynnikiem ludzkim we flocie? Rolę zdecydowanie nie do przecenienia w tej kwestii odgrywa eco-driving.

Zyskując wgląd do swojego stylu jazdy, kierowcy są w stanie dostrzec w niej wszelkie nieekonomiczne nawyki oraz skutecznie nad nimi pracować. Wiedza ta umożliwia wdrożenie programów naprawczych lub szkoleniowych, a tym samym – ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. W przejrzystym i funkcjonalnym dashboardzie „Pulpit Eco”, manager może na bieżąco śledzić stopień realizacji założonego celu i postępy konkretnych kierowców. Moduł predefiniowanych grup pozwoli natomiast na łatwe zgrupowanie ich w zależności od osiąganych wyników oraz wdrożenie indywidualnych środków, dopasowanych do poziomu pracowników.

Zarządzenie ryzykiem to niezwykle istotny proces w każdej firmie, w szczególności dysponującej własną flotą samochodową. Wykorzystanie do tego odpowiednich narzędzi nie tylko ułatwi pracę fleet managerowi, ale i znacząco zwiększy skuteczność oraz profesjonalizm kierowania flotą.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>