1. Czy można zastosować prywatne karty SIM do urządzeń firmy Flotman?
Nie stosujemy takiego rozwiązania. Dostarczamy kompleksowy produkt, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jego jakością i bezpieczeństwem. Karty SIM zawsze dostarcza firma Flotman. Wszystkie karty SIM kupowane przez nas mają włączoną usługę prywatnego APN, co powoduje, że dane nadawane przez nasze karty SIM są odseparowane od sieci Internet. Dodatkowo firma Flotman zapewnia gwarancję transferu i ciągłości przesyłu danych. Oznacza to, że pojazdy mogą jeździć 24 godziny na dobę przez cały miesiąc i nigdy nie doprowadzi to do sytuacji, w której skończy się paczka danych lub klient zostanie obarczony dodatkowymi kosztami. Trzeba także mieć świadomość, że oprogramowanie dostępne w lokalizatorach GPS jest kilka razy w roku aktualizowane oraz konfigurowane, co również zużywa transfer. Warto pamiętać również o tym, że koszt kart jest tylko małą częścią całego abonamentu, który składa się także z opłat licencyjnych za mapy, kosztów utrzymania usługi, rozwoju oprogramowania, zapewnienia bezpieczeństwa danych, obsługi i wielu innych czynników.
2. Czy system ma możliwość współpracy z innymi programami lub usługami?
Do systemu oferowanego przez nas zostało stworzone API. Jest to funkcjonalność umożliwiająca pobór oraz zapis danych za pomocą specjalnych komend. Umożliwia to integrację systemu monitoringu GPS pojazdów Flotman z dowolnymi systemami lub usługami dostępnymi na rynku. W ten sposób np. system kadrowy klienta może otrzymywać na bieżąco informacje o dystansach pokonywanych przez określone pojazdy lub kierowców. Korzystanie z API jest wyceniane indywidualnie. Oprócz szerokich możliwości integracyjnych systemu GPS Flotman, udostępnia on również kilka gotowych połączeń z innymi aplikacjami. Przykładem jest integracja z największymi giełdami transportowymi dostępnymi na rynku, takimi jak: TimoCom, Trans.eu czy FireTMS.
3. Czy po zamontowaniu urządzenia istnieje ryzyko utraty gwarancji producenta
Urządzenia firmy Flotman spełniają wymagane normy oraz posiadają odpowiednie certyfikaty, a więc ich montaż w pojeździe nie prowadzi do utraty gwarancji. Montaż lokalizatora GPS można porównać do montażu radia w samochodzie. Żaden producent nie zabrania montażu radia, nie uzależnia także utraty gwarancji od jego założenia w serwisie lub poza nim. Z praktyki wiemy natomiast, że warto wszelkie zmiany w pojeździe konsultować z autoryzowanym serwisem. Doświadczenie naszych montażystów oraz rozpoznawalność systemu wśród dealerów samochodowych ułatwia komunikację w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. My, jako firma także pomagamy w takich rozmowach.
4. Jaki jest czas oczekiwania na montaż urządzenia GPS?
Urządzenia montowane są w okresie od 3 do 7 dni od chwili podpisania umowy i po opłaceniu faktury pro forma. Okres ten wynika z obowiązujących procedur w firmie. Po otrzymaniu podpisanej umowy w centrali firmy, zostaje utworzone konto, magazyn przygotowuje zakupione lokalizatory oraz akcesoria dodatkowe. Dział techniczny konfiguruje i testuje produkty przygotowane przez magazyn, następnie po porozumieniu z klientem umawiany jest termin montażu. Produkty wysyłane są bezpośrednio do instalatora, który w ustalonym terminie wyjeżdża do klienta i montuje urządzenia. Wychodząc oczywiście naprzeciw potrzebom klientów staramy się realizować każdy montaż jak najszybciej. W pojedynczych sytuacjach zdarzało nam się dokonać takiego montażu nawet w ten sam dzień. Nigdy natomiast nie podejmujemy się montażu w terminie, który nie pozwoli nam zrealizować go w sposób prawidłowy.
5. Gdzie w pojeździe montowany jest lokalizator?
Przy wersji urządzenia pod OBD może ono być samodzielnie zainstalowane poprzez podłączenie go do złącza diagnostycznego OBD. W pozostałych przypadkach decyzję o lokalizacji montażu lokalizatora GPS w pojeździe podejmuje instalator w momencie instalacji w konkretnym aucie. Lokalizacja urządzenia różni się w zależności od typu pojazdu oraz celu montażu. Zawsze lokalizator GPS montowany jest w miejscu niewidocznym dla kierowcy oraz osób trzecich. Jeżeli jest montowany w pojeździe typowo flotowym w celu monitorowania GPS pracy kierowcy to jest on instalowany w miejscu względnie łatwo dostępnym. Umożliwia to szybsze wykonanie czynności serwisowych takich jak montaż, demontaż lub ewentualną weryfikację poprawności podłączenia. W przypadku montażu w celu zabezpieczenia pojazdu lub na wyraźną prośbę klienta lokalizator GPS jest montowany w miejscu trudno dostępnym i niestandardowym. Taki montaż może być wykonany nawet poza kabiną kierowcy. Montaż jest indywidualnie ustalany i wyceniany. Podobnie jest z montażem w autach luksusowych.
6. Czy mogę liczyć na zniżkę ubezpieczenia AC w związku z zamontowaniem lokalizatora GPS firmy Flotman?
Zdecydowanie tak, większość ubezpieczycieli uznaje usługi lokalizacji GPS naszej firmy, jako dodatkowe zabezpieczenie i udziela odpowiedniego rabatu. Wynika to ze zwiększenia bezpieczeństwa pojazdu, a co za tym idzie zmniejszenia ryzyka kradzieży dla ubezpieczyciela. System ułatwia także odnalezienie pojazdu w takich sytuacjach. Nasi konsultanci pomagają w kontakcie z ubezpieczycielem i przekazują wszystkie wymagane dokumenty dotyczące urządzenia oraz naszych usług. Wysokość uzyskanego rabatu zależy od firmy ubezpieczeniowej.
7. Czy można zakupić usługę monitoringu GPS pojazdów oferowaną przez firmę Flotman używając lokalizatorów GPS innych firm?
Lokalizator GPS jest bardzo ważną częścią każdego systemu do lokalizacji pojazdów. Jakość danych dostarczanych przez urządzenie wpływa na wszystkie informacje dostępne później w aplikacji. Jeśli sprzęt wysyła niepoprawne informacje lub jest podatny na awarie to cały system nie jest w stanie dostarczyć poprawnych danych użytkownikowi. Z tego powodu nie podłączamy do systemu lokalizatorów GPS innych firm. Korzystając z własnych urządzeń mamy stu procentową pewność co do ich jakości oraz mamy odpowiednie narzędzia do ich obsługi i serwisowania. Może też mieć miejsce sytuacja, w której pojazd zostanie zakupiony od naszego klienta wraz z lokalizatorem GPS. Wtedy jak najbardziej można takie urządzenie ponownie aktywować i podłączyć do systemu. W zależności od stanu i wieku urządzenia dokonujemy wszelkich czynności potrzebnych do poprawnego działania takich jak aktualizacja oprogramowania.
8. Czy aplikacja Flotman działa na urządzeniach mobilnych?
Z aplikacji na urządzeniach mobilnych można korzystać na dwa sposoby. Najprostszy z nich to instalacja dedykowanej aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android. Jest ona dostępna za darmo w Apple Store i Google Play pod nazwą Flotman Mobile. Można w niej dokonać wszystkich najprostszych czynności, które są potrzebne w pracy poza biurem. Jest ona nastawiona na dostarczenie najważniejszych informacji w możliwie najbardziej przystępny sposób. W przypadku, kiedy będziemy potrzebowali wszystkich zaawansowanych funkcji systemu jest także możliwość korzystania z podstawowej aplikacji. Jest ona dostosowana do działania na urządzeniach mobilnych w przeglądarce internetowej telefonu.
9. Czy Firma Flotman oferuje funkcję powiadamiania alarmem (sms)?
Tak, oferujemy możliwość powiadamiania SMS o określonych zdarzeniach mających miejsce w pojeździe. Monitorujemy kilkadziesiąt parametrów, na podstawie których można wygenerować alarm. Jedne z bardziej popularnych to informacja o ubytku paliwa, odłączenie zasilania, niski stan akumulatora, dłuższy brak zasięgu GPS, znaczne przekroczenie prędkości czy przekroczenie granicy kraju. Alarm można ustawiać na pojedynczym pojeździe, grupie pojazdów lub na całej flocie. Każde powiadomienie ma także konfigurowalny harmonogram. Dzięki temu możemy otrzymywać informacje o zdarzeniach występujących w wybrane dni tygodnia i określonych godzinach. W pozostałym czasie nie będziemy informowani o zdarzeniu. Jeśli w firmie jest np. zakaz tankowania w weekendy i poza godzinami pracy to możemy skonfigurować moduł powiadomień tak, aby wysyłał nam SMS tylko wtedy, gdy wystąpi dokładnie taka sytuacja. Alarmy można także generować na mail lub ustawić ich widoczność tylko w aplikacji – to jest także kwestia konfigurowalna.
10. Czy Firma Flotman świadczy usługi lokalizowania pojazdów poza granicami kraju?
Firma Flotman świadczy usługi lokalizacji GPS w kraju oraz zagranicą. Dane w roamingu nadawane są w większych odstępach czasu niż w kraju, aby zoptymalizować koszty transmisji danych. Nie ma to natomiast żadnego wpływu na jakość danych w raportach. Większość parametrów takich jak zużycie paliwa czy kilometraż jest liczony na bieżąco w urządzeniu – bez względu na częstotliwość wysyłania. Aby usługa działała także poza krajem należy o tym poinformować konsultanta podczas rozmowy handlowej. Na tej podstawie przygotuje on odpowiedni pakiet umożliwiający lokalizację GPS pojazdu w roamingu.

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami.