Blog

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – najczęstsze powody

22 lipca 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – najczęstsze powody

Ubezpieczenie komunikacyjne od zdarzeń losowych to jedna z pierwszych czynności przy zakupie nowych pojazdów do floty firmowej. Mimo iż nieobowiązkowe, może oszczędzić wielu problemów oraz stać się gwarantem odzyskania funduszy straconych w wyniku wypadku bądź kolizji. Czy jednak zawsze? Oto najczęstsze powody przyczyniające się do odmowy wypłaty odszkodowania.

Cechy charakterystyczne ubezpieczeń AC

Podstawowa wiedza na temat ubezpieczenia AC wydaje się – szczególnie kierowcom – powszechnie znana. Udzielenie dokładnej definicji bądź wyjaśnienie tego pojęcia często zaczyna przysparzać już jednak pewnych problemów. Jeszcze więcej niejasności budzi przytoczenie warunków korzystania z tego typu zabezpieczenia, w szczególności okoliczności wyłączających jego obowiązywanie. Jak więc należy właściwie rozumieć AC?

Otóż mówiąc najogólniej, AC to ubezpieczenie komunikacyjne od zdarzeń losowych. W przeciwieństwie do OC, jego zawarcie jest dobrowolne, co oznacza, że manager floty samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy zdecydować się na jego zawarcie, czy też nie. W wielu przypadkach jest ona jednak pozytywna.

Ubezpieczenie to chroni bowiem pojazdy przed zdarzeniami losowymi, takimi jak wypadek z winy kierowcy, kradzież lub zniszczenie, umożliwiając uzyskanie stosownego odszkodowania. Jak się jednak okazuje – nie zawsze. Istnieją okoliczności, w których wykupione AC nie uchroni przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi. O jakich sytuacjach konkretnie mowa?

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Rażące niedbalstwo

Rażący brak staranności to jedna z najczęściej przywoływanych przez ubezpieczycieli przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania. Co należy rozumieć przez tę przesłankę? Szerokie sformułowanie pojęcia sprawia, że pozostawia ono dość duże możliwości interpretacji.  Mimo iż wiele ubezpieczycieli indywidualnie rozstrzyga tę kwestię, istnieją pewne okoliczności, które niemal automatycznie pozbawiają prawa do odszkodowania z tytułu AC np. pozostawienie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego w skradzionym samochodzie, wjazd zbyt dużym pojazdem pod niski wiadukt.  Co jednak ciekawe, podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania może być również jazda na nieodpowiednio dobranych oponach. Wbrew pozorom, takie niedopatrzenie managera pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla całej floty.

Jazda na zimowych oponach po gorącym asfalcie wiąże się przede wszystkim z poważnym ryzykiem dla kierowców. Badania niemieckiej organizacji ADAC wykazały bowiem, iż droga hamowania pojazdu w takim przypadku może wydłużyć się aż do 16 m. Do tego dochodzą wyższe wydatki na paliwo, szybsze zużycie opon oraz ryzyko utraty odszkodowania z tytułu AC. Jak więc widać, manager, który zapomniał o zmianie we flocie opon zimowych na letnie, naraża firmę na zbędne i nieplanowane koszty.

Zły stan techniczny floty

Kolejną przesłanką, przemawiającą za odmową wypłaty odszkodowania z tytułu AC, jest nieodpowiedni stan techniczny pojazdów. Konieczne więc jest regularne dokonywanie badania technicznego, przeglądów po kolizjach, systematycznego usuwania wszelkich usterek bądź awarii. Niedopilnowanie bądź niedociągnięcia w tym obszarze mogą nie tylko rzutować na wydajność floty, ale i skutkować utratą prawa do odszkodowania na wypadek ewentualnej kolizji.

To jednak nie wszystko. Brak ważnych dokumentów to niejedyna sytuacja, w której ubezpieczyciel może odmówić wypłaty należnych środków. Poważną do tego przesłanką jest ogólny zły stan techniczny pojazdów firmowych.

. W przypadku ewentualnej stłuczki bądź kolizji, ubezpieczyciel może uznać brak systematyczności w uzupełnianiu płynów hamulcowych, częstą jazdę na sprzęgle czy tankowanie niewłaściwego paliwa za główną przyczynę szkody i na tej podstawie odmówić wypłaty środków.

flotman kontakt

Niewłaściwe użytkowanie pojazdów

Zły stan techniczny pojazdu jest często wynikiem jego niewłaściwej eksploatacji. Wspomniana powyżej jazda na sprzęgle, gwałtowne ruszanie i hamowanie, ignorowanie kontrolek. To nawyki, które bez wszelkich wątpliwości negatywnie wpływają na ogólną kondycję pojazdu. Do samego sposobu użytkowania samochodu firmowego, dochodzi także kwestia zachowania się za kółkiem. Nie podlega dyskusji, że koronnym powodem do odmowy wypłaty odszkodowania jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Podobne konsekwencje rodzi oddalenie się z miejsca wypadku, nieudzielenie pomocy potrzebującym czy jazda bez uprawnień. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, manager nie ma co liczyć na uzyskanie jakichkolwiek świadczeń z tytuły AC. Jak więc widać, wdrażanie wśród kierowców ekonomicznych nawyków jazdy oraz podnoszenie ich świadomości za kółkiem ma niezwykle istotne znaczenie. Może bowiem nie tylko znacząco ograniczyć szkodowość floty, ale i zabezpieczyć ją finansowo na wypadek kryzysowych sytuacji.

Podsumowując, posiadanie ubezpieczenia od zdarzeń losowych nie stanowi pełnej gwarancji otrzymania odszkodowania w przypadku ich zaistnienia. Co więc zrobić, aby uniknąć nieprzyjemności w sytuacji ewentualnej kolizji? Istota problemu sprowadza się tu do efektywnego zarządzania ryzykiem we flocie pojazdów. Sprawna odpowiedź na zdarzenia kryzysowe oraz zdolność do zapobiegania ich wystąpieniu, pomoże skutecznie wywiązać się z warunków umowy, zawartej z ubezpieczycielem.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>