Blog

Jakie kary za brak polisy OC w 2019 roku?

7 lutego 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Jazda bez OC może nieść ze sobą nieprzyjemne konsekwencje

Ubezpieczenie OC to jeden z podstawowych aspektów związanych z posiadaniem i eksploatacją pojazdów. Jest on ważny przy ich prywatnym użytkowaniu, jednak w  firmach transportowych jego rola szczególnie wrasta. Brak OC pociąga za sobą poważne konsekwencje, a w niektórych przypadkach – także i dotkliwe straty. Jaka kara za brak OC w 2019 roku czeka zapominalskich?U


Jazda bez OC – kosztowne „oszczędności”

170 mln zł – tyle w 2017 r. kosztowali kierowców niezidentyfikowani i nieubezpieczeni sprawcy wypadków drogowych. Taką bowiem kwotę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłacił łącznie ofiarom spowodowanych przez nich wypadków drogowych. Co jednak istotne, spośród ponad 5,3 tys. odszkodowań za niekorzystne zdarzenia drogowe, zdecydowana mniejszość (bo jedynie 20% z nich) dotyczyła wypadków spowodowanych przez nieznanych sprawców. Pozostałe 80% dokonane zostało przez kierowców zidentyfikowanych, którzy nie posiadali ważnego ubezpieczenia OC. Tych natomiast – według szacunków UFG – może być nawet do 90-100 tys.

Jakie konsekwencje pociąga za sobą jazda bez OC?

Pomimo wielu kampanii informacyjnych, brak ubezpieczenia OC to dlawielu kierowców wciąż „skuteczne” źródło oszczędności. Praktyka pokazuje jednak, że taki sposób myślenia nie tylko mija się z prawdą, co wręcz stanowi jej zaprzeczenie.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Koszty związane z nieopłacaniem składek ubezpieczeniowych nie sprowadzają się bowiem wyłącznie do mandatów w przypadku policyjnych kontroli. W sytuacji spowodowania kolizji bądź wypadku, kierowca, który nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC, zobowiązany jest do zwrotu kosztów odszkodowania wypłaconego przez UFG poszkodowanym. Ich średnia wartość wynosi ok. 14 tys. zł. Jaka kara za brak OC w 2019r. czeka nieroztropnych kierowców oraz co zrobić, by jej uniknąć?

Mandat za brak OC w 2019 r.

Wysokość kar za jazdę bez OC jest elastyczna i ściśle powiązana z obowiązującą w danym roku płacą minimalną. Ta natomiast, wedle zapowiedzi rządu, w 2019 r. ma wzrosnąć do 2250 zł. Owa podwyżka znajduje swoje odzwierciedlenie także w kwestii opłat ubezpieczeniowych. To jednak nie wszystko. Całkowita kwota mandatu za brak OC uzależniona jest także od rodzaju pojazdu oraz czasu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W konsekwencji stawki kar za przerwę w ubezpieczeniu OC bądź jego nieposiadanie kształtują się w następujący sposób:

Jazda bez OC może sporo kosztować

Dla porównania warto odnotować, iż stawki te w ubiegłym roku, w przypadku braku ubezpieczenia OC dłuższego niż 14 dni, kształtowały się na poziomie: 4200 zł, 6300 zł oraz 700 zł. Są to kwoty odpowiednio dla: samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i ciągników osobowych i pozostałych pojazdów. Oznacza to więc, że obecnie kierowca nieubezpieczonego pojazdu zapłaci karę o 7% wyższą niż w roku ubiegłym.

Kiedy przedłużyć ubezpieczenie OC?

W większości przypadków polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok, co zwalnia z konieczności myślenia o obowiązku ubezpieczania pojazdu. Nie we wszystkich przypadkach tak się jednak dzieje. Kiedy ów mechanizm nie działa i należy wykupić nowe OC?

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Przede wszystkim w sytuacji zakupu używanego samochodu. Z raportu sporządzonego przez UFG wynika, iż wygaśnięcie polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela pojazdu jest najczęstszą przyczyną braku obowiązującego ubezpieczenia OC. Trzeba natomiast pamiętać, iż w takiej sytuacji polisa nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok i nabywca pojazdu może korzystać z niej jedynie do okresu obowiązywania umowy. Po wskazanym w niej terminie konieczne będzie wykupienie nowego OC. 

Wymagane to będzie także w przypadku posiadania ubezpieczenia krótkoterminowego czy nieopłacenia całości bądź części składki. Jazda bez OCma swoje źródło nierzadko również w niewiedzy oraz przekonaniu o braku konieczności posiadania go dla nieużywanego bądź niesprawnego technicznie pojazdu.

Ubezpieczenie OC floty pojazdów – jeden w ważniejszych obowiązków fleet managera

Dopełnienie wszelkich formalności i zadań związanych z dokumentacją to jedno z podstawowych zadań managera floty. Do ich zakresu zalicza się niewątpliwie także kwestia ubezpieczenia pojazdów. Jakie konsekwencje może on ponieść za niedopilnowanie tego obowiązku i w konsekwencji – przerwę w ubezpieczeniu OC?

Otóż z błędnymi decyzjami operacyjnymi flotowca, do jakich można zaliczyć omawiany przypadek, związana jest przede wszystkim odpowiedzialność służbowa. W jej ramach pracodawca – w zależności od wagi zaniedbań czy nieprawidłowych działań – może nakładać nań upomnienia czy nagany. Do najsurowszych sankcji przewidzianych w kodeksie pracy należy tzw. zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Dodatkowo, w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, spotykane są czasem również klauzule przewidujące pieniężne kary umowne za naruszenie powierzonych pracownikowi obowiązków umownych.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Jazda bez OC – warto pamiętać

Jazda bez OC to wbrew pozorom jeden z większych błędów i niedopatrzeń, które może narazić zarówno prywatnego kierowcę, jak i firmę transportową na poważne straty finansowe. W grę wchodzi bowiem nie tylko kara za nieuregulowanie płatności i niewywiązanie się z obowiązku, ale i konieczność rekompensaty ewentualnych wypadków drogowych. Stąd też warto pamiętać o regularnym opłacaniu składek. Pozwoli to uniknąć wielu problemów i nieprzyjemności.

Dowiedz się więcej na temat automatyzacji obsługi serwisowej przy pomocy aplikacji Flotman! Czytaj TUTAJ!