Blog

Stan techniczny samochodów firmowych w polskich flotach – przegląd

20 maja 2019 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą stan techniczny pojazdów flotowych

Nadmierna eksploatacja pojazdów służbowych to problem, który dotyka każde przedsiębiorstwo dysponujące własną flotą samochodową. Nie tylko znacząco obniża on efektywność parku pojazdów, ale i generuje przy tym nieproporcjonalnie wysokie koszty jego utrzymania. Jak wygląda stan techniczny aut służbowych w polskich flotach?

Pojazdy nowe czy używane? Tendencje w polskich flotach

Popyt na nowe samochody osobowe wśród Polaków nieustannie rośnie. Co prawda, w porównaniu do największych rynków motoryzacyjnych, liczba samochodów kupowanych przez polskich nabywców prosto z salonu wciąż jest niewielka. Ogółem jednak sytuacja przedstawia się optymistycznie. Najlepiej świadczą o tym dane europejskiego stowarzyszenia producentów samochodów ACEA. Jak wynika ze sporządzonych statystyk, Polska plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem sprzedaży nowych aut, ze wzrostem sięgającym 11,1%.

Wśród nabywców nowych modeli bez dwóch zdań przeważają klienci instytucjonalni, generujący aż 74% owych zakupów. Nie oznacza to jednak, iż kompletują oni swoje floty wyłącznie z nowych pojazdów. Mimo zauważalnych zmian, to samochody używane wciąż stanowią najczęstszy wybór polskich przedsiębiorców. Pociągają one za sobą nie tylko mniejszy koszt zakupu, ale i szereg dodatkowych korzyści, w postaci chociażby obniżonych zobowiązań podatkowych. Z czym wiąże się zakup aut używanych do floty firmowej?

Stan techniczny samochodów poleasingowych

W związku z dużą popularnością metody finansowania aut służbowych za pomocą leasingu nie dziwi fakt, iż stosunkowo częstym wyborem przedsiębiorców są właśnie samochody poleasingowe. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla firm poszukujących sposobów optymalizacji kosztów. Umożliwia bowiem nabycie pojazdu po o wiele niższej cenie, niż jego wartość pierwotna. Co jednak ze stanem technicznym użytkowanych wcześniej pojazdów?

Otóż przed zakończeniem leasingu, objęte nim samochody poddawane są procedurze określającej ich normatywne oraz ponadnormatywne zużycie. To też sprawia, iż rozważając zakup takiego pojazdu, manager flotowy posiada dostęp do szczegółowych informacji, określających stan techniczny auta. Nawet jednak w sytuacji, gdy są one zadowalające, fakt wcześniejszego użytkowania pojazdu pociąga za sobą konieczność wzmożonej troski o sposób jego eksploatacji.

Średni czas użytkowania pojazdów w firmach

6,5 roku – tyle według badania sporządzonego przez Corporatve Vehicle Observatory (CVO) wynosi średnia długość użytkowania przez firmy pojazdów służbowych. Dla porównania, dla Unii Europejskiej wartość ta kształtuje się na poziomie 5,7 roku. Co ciekawe, zauważalne są wyraźne różnice w okresie eksploatacji pojazdów, w zależności od wielkości floty. Można przy tym wskazać na odwrotną zależność między wielkością przedsiębiorstwa, a przewidywanym średnim czasem użytkowania pojazdu. Co należy przez to rozumieć?

Oto przeciętna długość użytkowania samochodów przez firmy o następującej liczebności floty:

  • 1-9 pojazdów – 6,8 lat,
  • 10–49 pojazdów – 6,4 lat,
  • powyżej 50 pojazdów – 5,5 roku.

Podsumowując, im mniejsze przedsiębiorstwo, tym dłużej decyduje się ono zatrzymać przy sobie samochód. Wszelkie dane pokazują jednak, iż tendencja ta ulega stopniowej zmianie. Firmy z sektora MŚP deklarują bowiem zamiar skrócenia okresu użytkowania pojazdów firmowych. Z jakich powodów przedsiębiorcy najczęściej wymieniają samochody?

Zły stan techniczny – jedna z najczęstszych przyczyn zmiany auta firmowego

Nieprawidłowe funkcjonowanie samochodu firmowego znacznie osłabia płynność floty oraz naraża ją na duże koszty, często niewspółmiernie wysokie do wartości pojazdu. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zastąpienie szwankującego samochodu nowszym modelem. Ten właśnie czynnik – zły stan techniczny pojazdu – stanowi najczęstszą przyczynę wymiany samochodu służbowego. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Keralla, do takiej sytuacji dochodzi w 36,5% przypadków.

Drugim najczęstszym motywem, przyświecającym zmianie auta firmowego, jest generowanie coraz wyższych kosztów utrzymania (22,2%). Do często podawanych powodów zalicza się także kończąca się umowa leasingu lub najmu (5,8%) oraz zmiany wewnętrzne w firmie (5,8%). Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W odniesieniu do firm transportowych, sytuacja ta kształtuje się nieco inaczej. W ich przypadku to względy finansowe przemawiają najczęściej za zmianą samochodu. Jego stan techniczny stanowi natomiast kwestię drugorzędną. 

Sposoby na ograniczenie nadmiernej eksploatacji pojazdów służbowych

Systematyczne przeglądy, naprawy, serwisowanie – to pierwsze czynniki, które przychodzą na myśl w związku z kwestią poprawy stanu technicznego pojazdów. Nie bez słuszności. Odgrywają one ważną rolę w zapewnieniu jak najdłuższej, niezakłóconej żywotności pojazdu. Jak dodatkowo można wyeliminować jego ponadnormatywną eksploatację?

Nie bez znaczenia w tej kwestii pozostaje monitoring stylu jazdy kierowców za pomocą systemów GPS. Dzięki zamontowanym lokalizatorom pozwala on na bieżąco kontrolować sposób korzystania z samochodów służbowych. Zasady regulujące tę kwestię powinny natomiast znaleźć swoje miejsce w polityce flotowej. Dokument ten precyzuje wszelkie istotne aspekty, jak chociażby możliwość wykorzystywania pojazdów firmowych do celów prywatnych czy odpowiedzialność za nieekonomiczną jazdę. To natomiast pozwala skutecznie zapobiec nadmiernej i niewłaściwej eksploatacji aut służbowych.

Troska o stan techniczny pojazdów to jedno z ważniejszych zadań każdego managera flotowego. Systematyczne serwisowanie, naprawy, odpowiednia eksploatacja – to czynniki, które pomagają znacząco wydłużyć żywotność aut, jak i całej floty firmowej.