Blog

Rozliczanie czasu pracy kierowców. Jakie zmiany czekają nas w 2022 roku?

3 stycznia 2022 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą rozliczanie-czasu-pracy-kierowców

7 grudnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który dostosowuje polskie prawo drogowe do przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Tzw. Pakiet Mobilności wprowadza istotne zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców. Kogo one tak właściwie dotkną? Czy fleet managerowie mają powody do obaw?

Jakie rozwiązania wprowadza Pakiet Mobilności?

Przynależność Polski do Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj obowiązek respektowania wielu unijnych przepisów. Już 2 lutego 2022 r. w życie wejdą kolejne rozwiązania Pakietu Mobilności, czyli zbioru regulacji prawnych, których celem jest:

  • unormowanie kwestii dotyczących rozliczania kierowców,
  • reforma funkcjonowania całego sektora transportu drogowego w UE.

Z nowymi regulacjami będą musieli zmierzyć się szczególnie polscy przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport kabotażowy na terenie wspólnoty.

Rewolucja w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców wg nowych zasad stanowi najważniejszą zmianę, jaką wprowadza Pakiet Mobilności. Konsekwencją ma być znaczny wzrost kosztów pracy w firmach transportowych. Pensja podstawowa kierowcy ma bowiem zależeć od wysokości średniego wynagrodzenia obowiązującego w kraju związkowym, na którego terenie kończy on zlecenie. Przykładowo, jeśli pracownik przewozi towar z Polski do Niemiec, ma on otrzymać pensję stanowiąca równowartość wynagrodzenia niemieckiego kolegi po fachu.

Czas pracy kierowcy – ściąga >>

Specjaliści szacują, że taka zmiana przełoży się na wzrost wynagrodzeń aż o 11 mld zł w skali roku. Konsekwencje odczują przede wszystkim właściciele firm przewozowych — przy zachowaniu regulacji prawnych w obecnym kształcie, koszt jednego pracownika wzrośnie bowiem o blisko 40 procent. Co również ważne, od 2 lutego pracownicy jeżdżący w kabotażu zaczną podlegać zasadom delegowania — w rozliczaniu czasu pracy kierowców nie będzie uwzględniało się polskich diet i ryczałtów za nocleg. Dla pracowników oznacza to jednak wyższą podstawę naliczania składek emerytalnych i zdrowotnych.

Rozliczanie czasu pracy kierowców — cennik

Jak aktualnie wygląda rozliczanie czasu pracy kierowców? Cennik zwykle jest zróżnicowany i zależy od wielkości i lokalizacji danej firmy oraz tego, jakiego rodzaju usługi transportowe ona świadczy (kabotażowe, lokalne itd.). Przy czym warto wspomnieć, że wysokość podstawowego wynagrodzenia (bez premii i diet) pracownika przewozowego determinują zapisy w rozporządzeniu, określające minimalną stawkę godzinową. W Polsce wynosi ona obecnie 14 zł, natomiast w Niemczech – 9,5 Euro, a więc, po przeliczeniu, ponad 30 zł więcej. Tę właśnie różnicę przewoźnik będzie musiał od 2 lutego 2022 r. dopłacić swojemu pracownikowi z własnej kieszeni.

Aplikacja Flotman — sposób na optymalizację procesów logistycznych

Obowiązek dostosowania się do unijnych przepisów nie ominie żadnego fleet managera. Możesz jednak znacząco ograniczyć skutki przyszłorocznych podwyżek poprzez właściwą optymalizację kosztów utrzymania floty. Motywując kierowców do oszczędniejszej i ostrożniejszej jazdy, a także usprawniając procesy logistyczne, szybciej osiągniesz ten cel. W jego realizacji pomoże Ci system telematyczny Flotman, który pozwala na większą kontrolę nad służbowymi przejazdami i zużyciem paliwa (którego koszty stanowią aż 40% wydatków ponoszonych na zarządzanie flotą). Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możesz przeznaczyć na poczet wypłat dla swoich pracowników.

Dowiedz się też, jakie 4 rzeczy warto kontrolować, zarządzając flotą pojazdów.