Aplikacja mobilna Flotman Manager
dla fleet managerów

Jak wygląda i jakie dane
pozwala monitorować?

Zarządzanie to proces wymagający dużej sprawności i precyzji działania. Nie inaczej jest w przypadku floty pojazdów. Dynamiczne i zmienne środowisko morotyzacyjne wymusza często na managerach konieczność podejmowania szybkich decyzji oraz gotowości do pracy w terenie.

 

Jak sprostać tym wymogom? Rozwiązaniem jest funkcjonalna aplikacja mobilna Flotman Manager. Zobacz, jak wygląda i jak z niej korzystać!

aplikacja do zarządzania flotą
aplikacja dla kierowców

Szybki i łatwy dostęp do informacji

Nie sposób przecenić roli, jaką we współczesnym środowisku biznesowym odgrywa informacja. Odpowiednio zinterpretowana, stanowi już nie tylko poważne źródło przewagi konkurencyjnej. W wielu przypadkach warunkuje wręcz prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zdolność do jego przetrwania na rynku. Nie powinien więc budzić większego zdziwienia fakt, iż szczególnego znaczenia prawidłowość ta nabiera w odniesieniu do branży transportowej.

 

Aktualny stan licznika, czas jazdy, liczba przejechanych kilometrów – to informacje, bez których nie sposób wyobrazić sobie efektywnego zarządzania flotą pojazdów. Dzięki aplikacji mobilnej Flotman Manager do zarządzania flotą, dostęp do takich parametrów może posiadać każdy fleet manager niezależnie od miejsca, w którym się aktualnie znajduje.

 

Połączenie tych danych z informacjami dotyczącymi poziomu paliwa w baku czy prędkości jazdy zapewnia mu pełen ogląd sposobu eksploatacji konkretnego pojazdu w czasie rzeczywistym. To natomiast pozwala na monitorowanie pojazdów z dowolnego miejsca oraz w chwili, gdy fleet manager znajduje się poza biurem i bez dostępu do firmowego komputera.

Monitorowanie kierowców

Poza zobrazowaniem stanu technicznego pojazdów, istotne znaczenie dla zarządzania flotą ma również informacja o tworzących ją kierowcach. Mimo iż aplikacja mobilna jest pod tym względem nieco okrojona w porównaniu do webowej wersji narzędzia, również oferuje dane stwarzające podstawowy ogląd personalnego aspektu floty. Co bowiem najważniejsze, zawiera informację o kierowcach prowadzących dane pojazdy.

 

Opcja ta przede wszystkim daje fleet managerowi możliwość szybkiego zlokalizowania pojazdów oraz odpowiadających za nie osób. Dodatkowo może być niezwykle pomocna w przypadku wszelkich sytuacji awaryjnych, jak i w razie konieczności ustalenia odpowiedzialności za dany samochód.

 

To nie wszystko, co oferuje aplikacja mobilna Flotman Manager. Pozwala ona także fleet managerowi z poziomu smartfona ustalić ogólny sposób eksploatacji samochodu przez konkretnego kierowcę. Po wejściu w zakładkę „informacje o pojeździe” może on zobaczyć, z jaką prędkością pracownik prowadzi auto czy ile czasu poświęca na postój. Ogólne informacje, uzupełnione szczegółowym obrazem jazdy z systemu webowego, pozwolą określić styl jazdy pracowników. To z kolei ułatwi wybranie optymalnego sposobu zarządzania.

aplikacja mobilna dla floty

Lokalizacja na mapach i podgląd tras

Dla sprawnego i efektywnego zarządzania flotą niezwykle istotna jest możliwość śledzenia jej bieżącej lokalizacji. Taką też opcję stwarza oferowana przez Flotman aplikacja mobilna. Monitoring pojazdów, w połączeniu ze szczegółowym modułem map, ułatwia fleet managerowi szybkie i dokładne sprawdzenie bieżącego położenia konkretnego pojazdu, jak i całej floty. Funkcja ta pozwala nie tylko na bieżąco zaplanować trasę, ale i ustalić wzajemne położenie względem siebie kilku kierowców i skoordynowanie ich pracy.

Co więcej aplikacja mobilna Flotman Manager stwarza możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie sytuacje awaryjne. To z kolei umożliwia szybkie podejmowanie decyzji pod wpływem nowych okoliczności. W skrócie – niezależnie od tego, czy manager znajduje się przy biurku, czy w podróży służbowej – dzięki aplikacji mobilnej może zachować nieustanną kontrolę nad pojazdami oraz płynność w zarządzaniu flotą.

aplikacja flotowa

Narzędzie do zarządzania flotą w pigułce

Kompleksowe zarządzanie flotą pojazdów jest zasadniczo skomplikowanym procesem, złożonym z wielu zróżnicowanych aspektów. Z tego też względu nie sposób opierać go wyłącznie na wyposażonej w podstawowe funkcjonalności aplikacji mobilnej. W wielu przypadkach może być ona jednak niezwykle pomocnym, a czasem wręcz nieodzownym dodatkiem, warunkującym płynne i niezakłócone zarządzanie flotą.

Co prawda nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie większą skuteczność oferują rozbudowane i szczegółowe raporty czy inteligentne dashboardy z wizualizacją obranych celów, a te są oczywiście dostępne w wersji webowej aplikacji. Dla bardziej wymagających rozwiązaniem jest więc korzystanie z webowej aplikacji Flotman w wersji responsywnej (na smartfon, tablet czy laptop), a posiłkowanie się wersją mobilną aplikacji Flotman Manager w warunkach, które ograniczają możliwość swobodnego i wygodnego korzystania z wersji webowej.

aplikacja mobilna dla kierowców

Podsumowując aplikacja mobilna Flotman Manager idealnie sprawdza się przy wspomaganiu procesu zarządzania flotą, pozwalając zachować fleet managerowi nieustanną kontrolę nad sposobem eksploatacji samochodów służbowych. Dzięki funkcjonalności mobilnego rozwiązania zarządzanie flotą pojazdów może odbywać się w każdym miejscu i czasie – także poza firmowym biurkiem i standardowymi godzinami pracy.

 

aplikacja do monitorowania czasu pracy kierowcy

Zaufali nam

Zobacz listę klientów którzy zaufali rozwiązaniom Flotman

logo empik
logo armatura
logo vifon
logo konspol
logo jbb
logo pamapol