Blog

Pracownicy mobilni a odliczenie 100% VAT

15 lipca 2019 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Pytania do eksperta Pracownicy mobilni a odliczenie 100% VAT

W przypadku pracowników wykonujących swoje obowiązki w siedzibie firmy sprawa rozliczania podatku VAT jest prosta. Prawo do jego pełnego odliczenia przysługuje wówczas, gdy powierzone im samochody wykorzystywane są wyłącznie do celów firmowych. Sytuacja znacząco komplikuje się jednak w przypadku pracowników mobilnych. Czy charakter ich pracy pozwala na odliczenie 100% VAT?

Generalne zasady odliczania podatku VAT od samochodów służbowych

Odliczanie VAT od pojazdów służbowych jest ważną kwestią w każdej firmie, dysponującej większą bądź mniejszą flotą samochodową, dlatego  doczekało się ścisłego uregulowania prawnego. Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach. Wyjątkiem są samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Przez taki zapis prawodawca rozumie okoliczności, w których sposób użytkowania pojazdów wyklucza ich wykorzystywanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Warunek ten obwarowany jest przy tym koniecznością istnienia w przedsiębiorstwie regulaminów określających zasady użytkowania samochodów oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji pojazdów. Druga z okoliczności zachodzi, gdy konstrukcja pojazdów uniemożliwia ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub sprawia, że jest ono nieistotne. Wykazanie takiego przeznaczenia aut, uprawnia przedsiębiorcę do pełnego odliczenia VAT. 

Szczególnie wiele wątpliwości i kontrowersji budzi rozliczanie wydatków związanych z pojazdami, powierzonymi pracownikom mobilnym. W czym tkwi źródło trudności?

Odliczanie 100% VAT a dojazd do pracy i parkowanie pod domem

Przy użytkowaniu pojazdów do celów mieszanych, rozliczanie związanych z autami wydatków nie budzi większych wątpliwości. Prawo zezwala na odliczenie wyłącznie 50% należności VAT. Liczne wątpliwości oraz kontrowersje pojawiają się jednak w przypadku pracowników mobilnych, którzy wykorzystują powierzone im samochody w celu dojazdu do domu. Sytuacja ta rodzi zasadniczy problem interpretacyjny, który sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy dojazd z miejsca zamieszkania do pracy należy uznać za część obowiązków służbowych, czy też prywatną korzyść pracowników.

Podobnie niejasności budzi kwestia parkowania samochodów służbowym pod domem, a więc poza siedzibą firmy. Zdania są zasadniczo podzielone – zarówno wśród przedsiębiorców, jak i najwyższych organów decyzyjnych i sądowniczych. Czy przedsiębiorca przekazujący samochód pracownikom mobilnym ma prawo do pełnego odliczenia VAT?

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Precedens sądowy na korzyść podatników

Co do zasady, przekazanie pracownikom pojazdów służbowych na dojazd do firmy odbiera przedsiębiorcy prawo do pełnego odliczenia VAT. Na takim stanowisku stają jednomyślnie organy podatkowe, interpretując jako niespełnienie przesłanki wyłącznego wykorzystywania pojazdów do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie rzecz wygląda z parkowaniem aut firmowych pod domem.

Zdaniem organów podatkowych, praktyka ta uniemożliwia sprawowanie kontroli nad sposobem wykorzystywania pojazdów, co stwarza potencjalną możliwość ich prywatnego użytku. Z taką argumentacją nie zgadzają się jednak sądy. W ich opinii, parkowanie auta poza siedzibą firmy nie jest automatycznie jednoznaczne z wykorzystywaniem pojazdów do osobistych celów pracownika.

Pobierz darmowy dokument >> Ewidencja VAT >>

Co więcej, w rzeczonym temacie należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE. Interpretując przepisy unijne, wysunął on argument tzw. zmienności miejsca pracy. Chodzi tu o okoliczności, które utrudniają znalezienie innych środków transportu, a ich zapewnienie pracownikom jest związane z celami firmy.

Tę też wykładnię przyjmuje NSA, orzekając, iż przy braku stałego miejsca pracy zachodzi ta właśnie szczególna sytuacja. Możliwość parkowania pod domem jest natomiast zasadna z punktu widzenia oszczędności kosztów firmowych i czasu handlowców.

Warunki zezwalające na pełne odliczenie VAT

Jak więc widać, udostępnianie pracownikom mobilnym pojazdów służbowych na dojazd do miejsca zamieszkania, jak i parkowanie pod domem, nie wyklucza możliwości pełnego odliczenia VAT. Aby jednak zyskać do tego prawo, przedsiębiorca obwarowany jest kilkoma zasadniczymi warunkami. Przede wszystkim musi on wykazać, iż tego typu praktyki uzasadnione są specyfiką prowadzonej działalności. Do tego natomiast objęty jest następującymi restrykcjami:

  • regulaminem lub polityką flotową. Polityka flotowa – PLIK DO POBRANIA[/su_button], określającą zasady użytkowania pojazdów, w szczególności zaś nakazującą pod groźbą sankcji wykorzystywanie ich wyłącznie do celów firmowych i w dni robocze (w dni wolne tylko wówczas, gdy przejazd dotyczy podróży służbowej),
  • obowiązkową ewidencją przebiegu pojazdu, zawierającą elementy wymagane przepisami ustawy o VAT, prowadzoną na podstawie zamontowanych w pojazdach systemów GPS.

Polityka flotowa - plik do pobrania

Podsumowując, przekazanie pracownikom mobilnym samochodów służbowych nie pozbawia pracodawcy prawa do odliczenia 100% VAT, nawet, jeśli służą one na dojazd do pracy bądź są parkowane pod domem. Aby jednak zachować legalność takiego działania oraz uniknąć problemów, należy zadbać o restrykcyjne prowadzenie i skrupulatne dokumentacji oraz posiadanie odpowiednio skonstruowanej polityki flotowej.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Rozlicz sprawnie VAT z aplikacją Flotman!

Pomocna w rozliczeniu VAT może być aplikacja Flotman, która ułatwia prowadzenie szczegółowej ewidencji pojazdów. W module Business Intelligence w ”Raportach Classic” wygenerować można „Raport ewidencji”, który dotyczy ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT Ewidencja VAT – PLIK DO POBRANIA. W raporcie znajdziemy następujące dane:

  • personalia kierowcy,
  • godzina rozpoczęcia przejazdu,
  • godzina zakończenia przejazdu,
  • opis trasy (skąd-dokąd),
  • cel wyjazdu,
  • stan licznika na koniec przejazdu  [km],
  • długość odcinka GPS.