• Zdalne pobieranie plików DDD

  Moduł zdalnego pobierania plików DDD wykona pracę automatycznie za Ciebie w odpowiednim momencie. Pliki są zachowywane online w chmurze i dostępne przez cały okres wymagany przez prawo. Dzięki temu nie musisz pamiętać o konieczności ręcznego zgrywania plików DDD i samodzielnego ich archiwizowania.

 • Aktualne statusy z tachografu
  i potencjalne kary

  Na mapie możesz sprawdzić kto aktualnie prowadzi pojazdem na podstawie karty w tachografie. Wyświetlany jest również aktualny tryb pracy kierowcy. Wykonywana na bieżąco analiza uwzględnia przepisy dotyczące pracy kierowców. Umożliwia to obliczenie potencjalnych kar jakie podczas kontroli mogłyby być naliczone przez Inspekcję Transportu Drogowego. W łatwy sposób pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów.

 • Pozostały czas jazdy
  i informacja o przerwach

  W każdym momencie możesz sprawdzić ile jeszcze czasu jazdy pozostało kierowcy. Jest to możliwe dzięki bieżącej analizie danych z tachografu, która uwzględnia obowiązujące przepisy. Dodatkowo system informuje o długościach przerw jakie będą wymagane w najbliższym czasie. Ułatwia to podejmowanie decyzji o planowanych kursach oraz zmianach w czasie ich trwania.

 • Raporty efektywności pracy kierowców

  Moduł obsługujący tachograf zawiera kilkanaście raportów, które pomagają w rozliczaniach firmowych. Wśród nich jest również zestawienie pokazujące efektywność pracy poszczególnych kierowców. Dzięki nim możemy również prześledzić dokładny przebieg pracy na podstawie danych z tachografu oraz sprawdzić czy powstały podczas pracy jakiekolwiek naruszenia.

 • Ewidencja czasu pracy

  Najwyższy pakiet zawiera również moduł wspierający rozliczenia delegacji oraz czasu pracy. Bez żadnego systemu jest to bardzo czasochłonne zajęcie. Wysokie koszty pracy skłoniły wielu przedsiębiorców do automatyzowania wielu aspektów swojej działalności. To jest jeden z nich, który w znacznej mierze może zostać wykonany przez oprogramowanie. Pozostały czas można poświecić na analizę raportów efektywności i zadbać o korzystniejsze finansowo wykorzystywanie swojej floty pojazdów.

 • Integracja z giełdami transportowymi oraz TMS

  Integracja z największymi giełdami transportowymi takimi jak TimoCom, Trans24 oraz oprogramowanie do zarządzania transportem (TMS). Połączenie zewnętrznych systemów wspierających pozyskiwanie i zarządzanie zleceniami pozwoli Ci pozyskać dodatkowe kursy. Twój biznes stanie się bardziej rentowny poprzez maksymalizację przestrzeni ładunkowej oraz eliminację pustych przejazdów. W łatwy i szybki sposób będziesz mógł podjąć decyzję co do opłacalności danego kursu.

 • e-TOLL

  Od 1.10.2021 r. system e-TOLL stał się obowiązkowy i jest jedynym sposobem płatności za przejazdy po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych w Polsce. Zastąpił on dotychczasowy viaTOLL. Teraz nie musisz posiadać kilku urządzeń lub wielu rozwiązań. Wystarczy w ramach systemu Flotman aktywować usługę e-TOLL i mieć wszystko w jednym miejscu. W aplikacji pokazujemy aktualny stan konta w e-TOLL, aby mieć kontrolę nad poziomem dostępnych środków.