Blog

Zarządzanie ryzykiem we flocie – jedno z głównych zadań fleet managera

4 stycznia 2019 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Polityka flotowa pomoże sprawnie zarządzać ryzykiem we flocie

Ryzyko to czynnik, który na stałe wpisany jest w prowadzenie każdej działalności gospodarczej. Szczególnego znaczenia nabiera on jednak w dynamicznym środowisku pracy kierowców – znajdując się poza kontrolą, może przede wszystkim narazić flotę na poważne szkody i dotkliwe koszty ich likwidacji. Jak skutecznie wdrożyć zarządzanie ryzykiem w firmie transportowej?

Zarządzanie ryzykiem w firmie – konieczność czy modny trend?

Temat ryzyka i jego roli w biznesie cieszy się ostatnio dość dużą popularnością. Nic w tym dziwnego – świadomość problemu oraz podjęcie odpowiednich działań w tym kierunku to pierwszy krok do zwiększenia konkurencyjności firmy. W przypadku firm transportowych, kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym z eksploatacją floty znacznie podnosi przede wszystkim poziom bezpieczeństwa kierowców i całego ruchu drogowego.

To jednak nie wszystko. Proces ten jest jak najbardziej uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. W jaki sposób? Otóż obsługa szkód to nie tylko koszty związane z ich fizyczną likwidacją i naprawą pojazdu. Zaangażowany w nią pracownik jest bowiem wyłączony z obowiązków służbowych na czas wyjaśnienia sprawy kolizji. Często oznacza to brak realizacji założonego planu sprzedażowego (targetu) oraz dodatkowe wydatki, związane z załatwieniem formalności. Do tego dalsza mobilność floty uzależniona jest od dostępności pojazdu zastępczego.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie pozwala uniknąć tych problemów. Dodatkowo zwiększa zdolność do realizacji założonych celów oraz tworzy pozytywny obraz firmy, jako działającej w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W jaki sposób podjąć się tego zadania?

Metody zarządzania ryzykiem we flocie samochodowej

Sposobów na zminimalizowanie ryzyka i jego niekorzystnych konsekwencji w firmie transportowej jest wiele. Podstawową wartością w tym względzie jest bez wątpienia zmniejszenie szkodowości i ograniczenie liczby wypadków. Pomocnym narzędziem w osiągnięciu tego celu jest bez dwóch zdań system monitoringu GPS.

Rola nadajników GPS nie sprowadza się tylko do lokalizacji. Oprócz tego dają managerowi cenną wiedzę, na przykład o sposobie i częstotliwości korzystania z samochodów służbowych. To pomaga mu objąć kontrolę nad tymi czynnikami oraz ogranicza nieautoryzowane użycie aut. Dostęp do niezbędnych i precyzyjnych informacji pozwala przewidzieć i ograniczyć wiele sytuacji generujących ryzyko.

Polityka flotowa - plik do pobrania

Sam system telematyczny w pojeździe – pomimo swej nieocenionej roli – często okazuje się jednak bezużyteczny, jeśli brak mu właściwego wsparcia. Najlepsze efekty uzyskać można dopiero po połączeniu funkcjonalności, które daje system do zarzadzania flotą z odpowiednio skonstruowaną i ustrukturyzowaną polityką flotową, a także z programem budującym zaangażowanie pracowników. Takie połączenie narzędzi tworzy spójny, efektywny system zarządzania ryzykiem we flocie pojazdów. Jak skutecznie nakłonić kierowców do zwiększenia zaangażowania i podniesienia jakości jazdy?

Ograniczanie szkodowości poprzez eco-driving

Pomimo coraz to nowszych i doskonalszych rozwiązań technologicznych, to czynnik ludzki odgrywa wciąż główną rolę w generowaniu bądź minimalizowaniu źródeł zagrożenia. Stąd też ogromne znaczenie dla ich likwidacji posiada zarządzanie ryzykiem poprzez eco-driving. W jaki sposób? Dzięki zasadom ekonomicznej jazdy, kierowcy zyskują możliwość dostrzeżenia swoich niewłaściwych praktyk oraz ich łatwego wyeliminowania.

Prowadzenie pojazdu w sposób dynamiczny, unikanie gwałtownego hamowania i przyspieszania, stosowanie się do ograniczeń prędkości. To tylko niektóre z zasad, które pomagają kierowcom przewidywać i dostrzegać niebezpieczne sytuacje na drogach. Oprócz tego dają także czas, aby odpowiednio na nie zareagować i uniknąć wypadku.

Analiza zagrożeń a zarządzanie ryzykiem we flocie

Świadome i bezpieczne prowadzenie pojazdu to jednak nie wszystko. Z pojęciem eco-drivingu łączy się także dbałość o jego stan techniczny. Regularna wymiana oleju, filtrów powietrza czy kontrola ciśnienia w oponach pomaga utrzymać samochód w nienagannym stanie i zmniejsza ryzyko jego niespodziewanej awarii. To z kolei wpływa na płynność firmy oraz przekłada się na redukcję przestojów, a co za tym idzie – także utraconych korzyści biznesowych.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Wspomniane powyżej metody zarządzania ryzykiem mają istotne znaczenie w minimalizowaniu wpływu niekorzystnych czynników na funkcjonowanie firmy. Aby jednak zwiększyć ich efektywność, warto wzmocnić ich działanie solidną i rzetelną analizą ryzyka. Co to takiego? Otóż nic innego, jak lista bądź graficzna prezentacja, zawierająca wszelkiego rodzaju zidentyfikowane ryzyka, które występują bądź mogą wystąpić w różnych obszarach działalności firmy. Do każdego z nich przypisuje się indywidualnie ocenę prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutku, jaki może za sobą pociągać.

Zarządzanie ryzykiem: współpraca na rzecz bezpieczeństwa

Tak sporządzona analiza pozwala na łatwą klasyfikację potencjalnych zagrożeń oraz wyróżnienie tych najistotniejszych. Dzięki temu manager może stosunkowo łatwo przewidzieć najbardziej prawdopodobne ryzyko oraz podjąć działania służącego jego wyeliminowaniu.

Aby jednak zwiększyć efektywność programu oceny ryzyka, niezwykle istotne jest przede wszystkim budowanie świadomości i kultury bezpieczeństwa na każdym szczeblu firmy, począwszy od kierowców, aż po kadrę zarządzającą. Dopiero współpraca wszystkich stopni oraz działów firmy pozwoli na całościowe ujęcie kwestii zarządzania ryzykiem i ograniczania jego negatywnych skutków.

Zarządzanie ryzykiem we flocie to zagadnienie, które wymaga długofalowych zmian w jego postawie oraz obranej polityce – zarówno na szczeblu taktycznym, jak i strategii działania. Warto jednak poważnie podejść do tego procesu. Odpowiednie zidentyfikowanie ryzyka i przejęcie nad nim kontroli pomoże zwiększyć bezpieczeństwo i przyczyni się do wymiernych oszczędności w eksploatacji floty pojazdów.