Blog

Urządzenia i rozwiązania aplikacji Flotman – dowiedz się, jak efektywniej zarządzać flotą

15 czerwca 2020 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Zastosowania systemów GPS Urządzenia i rozwiązania aplikacji Flotman – dowiedz się, jak efektywniej zarządzać flotą

Zarządzanie flotą firmową to złożony proces, dlatego też wymaga profesjonalnych rozwiązań. Czytnik pastylek Dallas, przełącznik jazdy prywatnej i służbowej – to tylko niektóre z urządzeń, usprawniających koordynowanie parkiem pojazdów. Jakie jeszcze instrumenty oferujemy fleet managerom? 

Identyfikacja kierowców  

Wiedza o tym, który kierowca użytkuje dany pojazd, ma dla managera istotne znaczenie, szczególnie, gdy samochód firmowy współdzielony jest przez kilku pracowników. Z tego też względu posiadamy kilka sposobów identyfikacji kierowcy, dostosowanych do potrzeb i wymagań klientów. Jednym z nich jest wykorzystanie czytnika pastylek DallasW jaki sposób działa to urządzenie? 

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Każdy z kierowców otrzymuje pastylkę z przypisanym do siebie kodem. Następnie czytnik przetwarza kod i na tej podstawie dostarcza informacje o przejazdach oraz kierowcy, który ich dokonał. Wszystkie te dane generowane są w postaci raportu. Oczywiście aby tak się stało, pracownik musi wczytać pastylkę (poprzez zbliżenie jej do urządzenia zamontowanego w desce rozdzielczej pojazdu), rejestrując tym samym swój przejazd. Czasem może się jednak zdarzyć, że zapomni lub z jakiegoś powodu nie dokona autoryzacji. Pomocne w takiej sytuacji okazują się dwa rozwiązania. Jednym z nich jest buzzer, emitujący uciążliwy dźwięk aż do momentu wczytania pastylkiDrugim – specjalny przekaźnik, służący do zdalnego odcięcia zapłonu. Oprócz wymuszenia zalogowania pastylki, może on również służyć jako zabezpieczenie antykradzieżowe, sygnalizując użytkowanie pojazdu bez dokonania autoryzacji. 

scr z aplikacji flotman

scr z aplikacji flotman

Podobnie jak czytnik pastylki Dallas działa drugie urządzenie do identyfikacji kierowców – czytnik RFIDAutoryzacja odbywa się tu bezstykowo do 10 cm, a o braku jej dokonania sygnalizuje świecąca dioda. Czytnik ten, montowany na desce rozdzielczej, przetwarza dane pochodzące z kart RFID, przesyłając je następnie do aplikacji Flotman i wglądu managera. 

Kontrola przejazdów prywatnych i służbowych 

Równie ważnym aspektem zarządzania flotą jest kontrola przejazdów danym samochodem. Temu też służy funkcjonalny przełącznik jazdy prywatnej/służbowej. Posługując się tym urządzeniem, manager może łatwo rozróżnić typ przejazdu, jaki wykonuje dany kierowca – włączony przełącznik oznacza jazdę prywatną, wyłączony natomiast – służbową. Zebrane w ten sposób dane, przedstawione w aplikacji w postaci szczegółowych raportów, ułatwiają ewentualne rozliczanie kierowców z użytkowania pojazdu poza godzinami pracy.   

zależności od potrzeb zarządzania, manager może wybrać przełącznik jazdy standardowy (z diodą sygnalizującą włączenie) lub wandaloodporny, szczególnie zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym. Najbardziej zaawansowaną opcją jest natomiast przełącznik z pamięcią stanu sprzed wyłączenia stacyjki w pojeździe.  

Monitoring położenia pojazdów 

Nie sposób wyobrazić sobie zarządzania flotą bez możliwości szybkiej i dokładnej lokalizacji pojazdów. Z tego też względu oferujemy naszym klientom urządzenia do lokalizacji GPS, zapewniające przepływ danych do aplikacji Flotman. Jednym z nich jest nadajnik FLM 08 PRO. Dzięki wyposażeniu w zewnętrzne anteny GSM i GPS, precyzyjne wskazuje on pozycję monitorowanego pojazdu. Wbudowana pamięć archiwum umożliwia natomiast przechowywanie do kilkudziesięciu tysięcy zarejestrowanych zdarzeńułatwiając analizę tras i aktywności kierowcówOprócz podstawowej formy lokalizatora, dostępna jest również wersja rozszerzona o czujnik 3D, pozwalający wykryć stłuczki czy holowanie 

Rozwiniętą wersją powyższego urządzenia jest nadajnik GPS – FLM 08 PRO CANDzięki możliwości podłączenia go do magistrali CAN pojazdu, manager zyskuje wiele informacji o sposobie jego eksploatacji. Poziom paliwa, stan licznika, obroty silnika – to niektóre dane, jakie może on odczytać w aplikacji Flotman na temat pojazdu. Dodatkowo nadajnik obrazuje parametry Eco Drivingu. To natomiast pomaga managerom ekologicznie zarządzać flotą oraz wdrożyć w niej zasady ekonomicznej i bezpiecznej jazdy