Blog

Jak łatwiej śledzić flotę w czasie rzeczywistym? Przewodnik po zmianach i modyfikacjach w aplikacji Flotman!

29 lipca 2020 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Trendy w zarządzaniu flotą

Wyszukiwarka adresów na mapie, aktualizowanie w czasie rzeczywistym ostatniej aktywności pojazdu,  zbiorczy raport przebiegów dla grup pojazdów, intuicyjne zarządzanie harmonogramami – to tylko niektóre z ostatnich modyfikacji aplikacji Flotman. Zobacz, jak efektywniej zarządzać flotą samochodów, korzystając z nowej wersji aplikacji Flotman.

Moduł Mapy

Dzięki widokowi bieżącej lokalizacji pojazdów fleet manager zyskuje łatwy wgląd w pracę każdego z kierowców. Najważniejsze, aby te dane były jak najbardziej aktualne, dlatego wprowadziliśmy w aplikacji Flotman modyfikację polegającą na generowaniu w czasie rzeczywistym ostatniej aktywności samochodów na mapie w trakcie jej wyświetlania. Podobnie funkcja automatycznego odtwarzania trasy po kliknięciu w przycisk – „Uruchom odtwarzacz”, daje osobie zarządzającej flotą pełen obraz przejazdu, bez konieczności przeszukiwania rejestru przebiegu pojazdu. Przydatnym rozwiązaniem jest wyszukiwarka adresów na mapie, która pozwala na szybkie przejście do widoku wpisanego adresu.

Moduł Raporty

Także i w tym obszarze można znaleźć szereg usprawnień, ułatwiających analizowanie danych. Najważniejszym są nowe raporty standardowe, obejmujące zarówno zbiorcze raporty przebiegów dla grup pojazdów, jak i te przedstawiające zestawienie przebiegów roboczych i weekendowych z podziałem dziennym. Oprócz tego w generatorze raportów fleet manager zyskuje również możliwość wybrania pojazdów z grup, co umożliwia mu przyjrzenie się aktywności konkretnych samochodów.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Zmiany w zarządzaniu kierowcami

Poza ułatwieniem analizy przebiegu pojazdów zaktualizowana aplikacja Flotman oferuje również szereg usprawnień w kwestii zarządzania pracownikami. Przede wszystkim jest to możliwość szybkiego przejścia do ostatniego harmonogramu czasu pracy kierowcy. Dużym ułatwieniem są tu oznaczenia graficzne – przycisk niebieski oznacza aktualny plan, szary natomiast przenosi do ostatniego planu przypisanego do konkretnego kierowcy. Co więcej, dzięki przyciskowi „Dni wolne” fleet manager zyskuje podgląd planów urlopowych pracownika oraz możliwość ich szybkiej edycji.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Niemal w każdej firmie, szczególnie w tej o dużej rotacji, lista kierowców figurujących w systemie robi się z czasem bardzo długa, co utrudnia zarządzanie aktualnie zatrudnionymi pracownikami. Aby zaradzić temu problemowi, aplikacja Flotman wyposażona została w możliwość ukrywania kierowców, którzy już nie pracują w firmie. Jak to działa? Przy każdym z pracowników umieszczony został przycisk „Deaktywuj”. Po kliknięciu w niego pojawia się lista z trzema opcjami, z których domyślna zakłada usunięcie kierowcy z listy oraz wymazanie z bazy jego danych osobowych. W ten sposób manager może uporządkować spis pracowników w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi wymogami RODO.

Zmiany w zarządzaniu pojazdami i harmonogramami

Nieodłącznym elementem usprawnień w koordynowaniu pracy kierowców są zmiany w zarządzaniu pojazdami. O jakich aktualizacjach mowa? Otóż w nowej wersji aplikacji Flotman, manager zyskuje możliwość przypisania kierowcy na stałe do konkretnego pojazdu, z opcją łatwego filtrowania pracowników. Do tego posiada możliwość bezpośredniego przejścia do ostatniego harmonogramu pojazdu czy szybszego posortowania aut wedle statusu jazdy – prywatne/służbowe.

Usprawnienia na liście pojazdów pozwalają na podejrzenie na mapie ich położenia (kliknięcie w kafelek) oraz szczegółowych informacji (kliknięcie w strzałkę). Naciśnięcie analogicznych przycisków na liście aktywności, powoduje natomiast kolejno podświetlenie na mapie wybranej aktywności oraz jej szczegółów.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Do tych zmian dochodzą także usprawnienia w zarządzaniu harmonogramami. Wyrażają się one m.in. w ich jaśniejszym wyświetlaniu oraz optymalizacji procesu zmiany kierowcy przypisanego na czas nieokreślony. Wymienione wyżej aktualizacje, w połączeniu z dostępną dla administratora informacją o aktualnej konfiguracji RODO w firmie (zakładka Zarządzanie), pozwalają usprawnić zarządzanie flotą, zgonie z aktualnym porządkiem prawnym.