Blog

Planowanie celów biznesowych z aplikacją Flotman krok po kroku

28 czerwca 2019 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Zastosowania systemów GPS Aplikacja Flotman - raport

Podnoszenie jakości obsługi klienta, zmniejszenie szkodowości pojazdów, bezpieczeństwo pracowników mobilnych czy optymalizacja kosztów – to częste cele stawiane przed fleet managerem. W jaki sposób prawidłowo je wyznaczać i kontrolować? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza wersja aplikacji Flotman.

Aplikacja Flotman: nowa jakość obsługi klientów

W każdej firmie, niezależnie od branży czy świadczonych usług, najważniejszy jest klient. Stąd też troska o nieustanne podnoszenie jakości jego obsługi. Jak wiec ma się za to zadanie zabrać manager zarządzający pracownikami mobilnymi i w jaki sposób wykorzystać do tego urządzenia telematyczne?

Z pomocą w tej kwestii przychodzi aplikacja Flotman. Dzięki szczegółowemu modułowi map, umożliwia ona precyzyjne oznaczanie dowolnej liczby punktów zdefiniowanych. Funkcja ta pozwala nie tylko na swobodne tworzenie i importowanie listy klientów kluczowych dla danego przedsiębiorstwa, ale i wizualne obrazowanie ich na mapie. To, w połączeniu z informacjami o ich adresie czy korelatach geograficznych, pozwala fleet managerowi sprawnie planować pracę pracowników mobilnych: kierowców, serwisantów, czy handlowców z uwzględnieniem potrzeb klientów i firmy.

Dużym ułatwieniem w tym procesie jest także możliwość umieszczania ich w dowolnie wyznaczanych strefach oraz kontrolowania wjazdów bądź też wyjazdów poza ich obręb.

> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

 

Raportowanie wyników i wyciąganie wniosków

Spośród wielu sposobów podnoszenia efektywności w firmie najskuteczniejszym jest analiza podejmowanych działań i wyciąganie z nich wniosków na przyszłość. Zasada ta znajduje pełne odzwierciedlenie także w obszarze obsługi klientów. Skąd pozyskiwać wiedzę o sposobie wywiązywania się kierowców z powierzonych im w tej kwestii obowiązków? Przechodząc do modułu Raporty Classic w aplikacji Flotman, manager zyskuje szczegółową wiedzę na temat zróżnicowanych aspektów pracy kierowców, takich jak np.:

  • zestawienie wszystkich przejazdów danego pracownika (z podziałem na służbowe i prywatne),
  • informacje o czasie pobytów w punktach zdefiniowanych,
  • informacje o ilości odbytych spotkań.
Zestawienie czasu pobytów w punktach zdefiniowanych w aplikacji Flotman
Podgląd punktów zdefiniowanych i stref na mapie

Czytaj więcej na naszym blogu >> Zastosowania aplikacji Flotman >>

Te wszystkie dane, wygenerowane w postaci przejrzystych raportów (zarówno dla całej floty, jak i poszczególnych kierowców), pozwalają kompleksowo monitorować sposób obsługi klienta, a co za tym idzie – nieustannie podnosić jej poziom.

Wyświetlanie raportów w aplikacji Flotman

Bezpieczeństwo priorytetowy cel każdej firmy zatrudniającej pracowników mobilnych

Zawód kierowcy związany jest ze szczególnym ryzykiem wynikającym ze specyfiki pracy oraz niełatwych warunków w ruchu drogowym. Zmniejszanie niepewności oraz potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowców jest punktem wyjścia w każdej firmie, zatrudniającej pracowników mobilnych. W jaki sposób zaplanować oraz wdrożyć realizację tego celu? Nieocenione w tej kwestii okazują się sprawdzone rozwiązania telematyczne.

Dzięki funkcjonalności aplikacji Flotman, wchodząc w moduł Business Intelligence i wybierając jeden z predefiniowanych dashboardów „Pulpit Eco”,  manager otrzymuje pełne behawiorystyczne ujęcie stylu jazdy poszczególnych kierowców, zarówno w formie cyfrowej, jak i graficznej. Umieszczone obok wartości liczbowej strzałki – zielona bądź czerwona – automatycznie wskazują na trend (poprawa, wzrost, spadek itd.).

Pulpit „Eco” w aplikacji Flotman

Pozwala to managerowi w przekrojowy sposób analizować styl jazdy kierowców oraz – w razie konieczności – wdrożyć niezbędne programy szkoleniowe i naprawcze. Stąd natomiast tylko krok do zwiększenia bezpieczeństwa – tak pracowników, jak i całej floty. Moduł BI pozwala  również na samodzielne budowanie dashboardów w oparciu o dane zbierane przez system. Sam manager może zdecydować, jakie dane go interesują i wpływają bezpośrednio na realizację celu lub mu zagrażają.

Dodawanie widgetów do widoku aplikacji (1)

Dodawanie widgetów do widoku aplikacji (2)

Zmniejszenie szkodowości pojazdów dzięki rozwiązaniom telematycznym

Powtarzające się przypadki przekroczeń prędkości, zbyt wysokie obroty silnika, gwałtowne przyspieszenia czy hamowania – to czynniki najczęściej odpowiadające za szkodowość pojazdów.

Dlatego też w aplikacji Flotman dane te sa dostępne z wielu miejsc z zależności od potrzeb i predyspozycji fleet managera. Dostęp do danych związanych ze stylem jazdy można mieć poprzez wspomniany wyżej dashboard „Pulpit Eco” oraz poprzez raporty Business Intelligence, które umożliwiają efektywniejszą pracę z danymi (np. Raport „Eco drive” – szczegółowy pozwala m.in. konfigurować, filtrować czy grupować dane zgodnie ze swoimi potrzebami).

Moduł Business Intelligence w aplikacji Flotman

Manager zyskuje poza tym wgląd nie tylko w styl jazdy kierowców, ale także w przebieg i stan techniczny pojazdów. Opcja ta pozwala w rozległej perspektywie monitorować realizację założonego celu, jakim jest eco-driving oraz kontrolować, czy jego realizacja nie jest zagrożona. Szybki wgląd w bieżącą aktywność oraz stan techniczny pojazdu dostępny jest natomiast w module Mapy, gdzie można obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia składające się na aktywności auta, takie jak: jazda, postój, holowanie parking oraz wszystkie parametry „eco” jazdy kierowcy.

Wiedza ta pozwala w kompleksowy sposób zarządzać stanem technicznym pojazdów oraz zmniejszać ich szkodowość.

Widok historii tras pojazdu na mapie

Optymalizacja kosztów flotowych z aplikacją Flotman

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności to podstawowy i niezmienny cel każdego przedsiębiorstwa. W jaki sposób efektywnie zaplanować i wdrożyć jego realizację z wykorzystaniem funkcjonalności aplikacji Flotman?

W tym aspekcie nieocenione zasługi leżą również po stronie raportowej. Szczegółowe zestawienie tankowań odnotowanych w komputerze pokładowym pojazdu z tankowaniami zarejestrowanymi na karcie paliwowej pozwalają na uszczelnienie obiegu paliwa w firmie oraz wyeliminowanie wszelkich nadużyć w tym zakresie. Dodatkowo zobrazowanie spalania oraz uwzględnienie jego strony kosztowej – dostępne również w module Raporty Classic – pozwala managerowi objąć nad nimi pełną kontrolę oraz doprowadzić do ich optymalizacji.

Wyświetlanie raportów w aplikacji
Zestawienie tankowań i spalania

Planowanie celów to proces, bez którego nie ma możliwości na zrównoważony i efektywny rozwój firmy. Przystępując do tego zadania, warto skorzystać z pomocy narzędzi, które znacznie usprawnią określanie oraz monitorowanie realizacji właściwych celów.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak aplikacja Flotman pomoże Ci w planowaniu celów biznesowych? Czytaj TUTAJ!