Blog

Zmiany w aplikacji Flotman! Poznaj praktyczne modyfikacje

9 września 2020 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Trendy w zarządzaniu flotą

Wygoda, łatwość użytkowania, nieustanne dostosowywanie się do nowych trendów i potrzeb użytkowników – to najważniejsze wymogi, jakie powinien spełniać profesjonalny program do zarządzania flotą samochodową. Takie też cele przyświecały najnowszym modyfikacjom w aplikacji Flotman. Poznaj najważniejsze z nich i usprawnij funkcjonowanie swoich pojazdów służbowych.

Interfejs dostosowany do mniejszych ekranów

Zarządzanie flotą samochodową z poziomu urządzeń mobilnych to obecnie standard w pracy większości fleet managerów. Aby maksymalnie usprawnić ten proces, wprowadziliśmy szereg zmian, dostosowujących aplikację Flotman do mniejszych ekranów telefonów i tabletów. Jedną z ważniejszych jest odświeżony widok menu głównego, górnego oraz menu na mapie. Zmianie uległ również sposób wyświetlania listy pojazdów i kierowców. Od teraz, dzięki zmniejszeniu wysokości wierszy z danymi pojazdów i kierowców, na ekranach o mniejszej rozdzielczości pojawia się ich o 30-40% więcej, do czego dochodzi również możliwość filtrowania po kierowcy z harmonogramu w Zarządzaniu pojazdami.

Podobnie z listą aktywności pojazdów – jest ona znacznie dłuższa niż w poprzedniej wersji aplikacji. Odświeżony został także widok listy szczegółów. To wszystko znacząco zwiększa prostotę i przejrzystość systemu zarządzania flotą samochodową, ułatwiając dokonywanie tego w dowolnym miejscu, z poziomu urządzenia mobilnego.

Rys. Widok listy pojazdów w wersji mobilnej aplikacji

Rys. Widok listy aktywności pojazdu w wersji mobilnej aplikacji

Nowy moduł powiadomień

Szereg istotnych usprawnień dotknął również modułu „Powiadomienia”. W najnowszej wersji aplikacji do zarządzania flotą Flotman został on znacząco rozbudowany, co oznacza, że odtąd powiadomienia dostępne są dla wszystkich użytkowników. Co więcej, liczba tychże komunikatów w Skrzynce Powiadomień zwiększyła się do 25, a dla łatwiejszego ich przeglądania pojawiła się możliwość filtrowania w ich obrębie wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych. Dzięki temu fleet manager może w łatwy sposób uporządkować otrzymane powiadomienia oraz po pewnym czasie wrócić do tych, które wymagają jego uwagi, bez ryzyka ich pominięcia czy przeoczenia.

>> Zaloguj się do nowej wersji aplikacji i sprawdź! >>

Rys. Widok filtrowania powiadomień odczytanych i nieodczytanych

Rys. Widok konfigurowania powiadomienia

Rys. Widok konfigurowania powiadomienia

Film Moduł „Powiadomienia” w aplikacji Flotman

Nowe możliwości oznaczania pojazdów

Podstawą funkcjonalnego programu do zarządzania flotą samochodową jest możliwość wygodnego oznaczania i kategoryzowania samochodów służbowych. W tym też kierunku zmierza szereg najnowszych usprawnień aplikacji Flotman. Jedną z ważniejszych jest nowa ikona „pojazd wymaga uwagi”, pojawiająca się na liście samochodów przy modelu, u którego wystąpiły problemy z akumulatorem lub zasięgiem GPS. Jest to niezwykle istotna funkcjonalność. Pozwala bowiem managerowi zidentyfikować wszelkie problemy techniczne pojazdu, jak również informuje go o odłączeniu nadajnika GPS, próbach zagłuszenia sygnału czy nawet kradzieży. Dzięki wyraźnemu oznaczeniu graficznemu łatwo dostrzeże on niepokojące sygnały z poziomu mapy, bez konieczności wchodzenia w profil każdego pojazdu.

>> Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz dostęp do KONTA DEMO i sprawdź! >>

Oprócz lokalizacji czy siły sygnału GPS, fleet manager zyskuje również informację o sposobie użytkowania pojazdów. W nowej wersji aplikacji te wykorzystywane w trybie służbowym oznaczane są bowiem na niebiesko (dodatkowo ikona teczka), do celów prywatnych natomiast – na szaro (dodatkowo ikona domek). Oprócz tego wśród zmian pojawiła się również możliwość wyłączenia grupowania obiektów na mapie (zarówno pojazdów, jak i ich aktywności oraz punktów zdefiniowanych), a dla pojazdów zgrupowanych – opcja dodawania tychże grup do subskrypcji raportów.

Rys. Widok zgrupowanych pojazdów na mapie wraz z punktami zdefiniowanymi i strefami

Rys. Widok rozgrupowanych pojazdów na mapie wraz z punktami zdefiniowanymi i strefami

Rys. Widok zgrupowanych aktywności pojazdu na mapie

Rys. Widok rozgrupowanych aktywności pojazdu na mapie

Usprawnienia w nowej wersji aplikacji dotyczą wreszcie jednostek odległości. O ile dotychczas małe dystanse podawane były w metrach, odtąd wszystkie trasy są ujednolicone i wyrażane w kilometrach.

To też zmniejsza ryzyko błędnej interpretacji oraz ułatwia managerom kompleksowe analizowanie tras, a wraz z nimi – całej aktywności pojazdów, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w czasie rzeczywistym.