Blog

Telematyka – skuteczne narzędzie podnoszenia bezpieczeństwa kierowców: Flotman – Grupa Żywiec

24 czerwca 2019 | Flotman | Kategorie: Eco-driving Zastosowania systemów GPS Telematyka – skuteczne narzędzie podnoszenia bezpieczeństwa kierowców: Flotman - Grupa Żywiec

Bezpieczeństwo pracowników korzystających z firmowej floty samochodowej jest wypadkową wielu czynników. Większa świadomość właściwego stylu jazdy, samodoskonalenie poprzez dostęp do kluczowych informacji, zmniejszenie szkodowości,  – to tylko niektóre z elementów, prowadzących do osiągnięcia tego celu. Wsparciem w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w Grupie Żywiec było wdrożenie systemu telemetrycznego Flotman.

Współpraca dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo pracowników to jedna z najważniejszych wartości Grupy Żywiec. Między innymi z tego powodu Grupa Żywiec podjęła szerokie działania mające na celu wprowadzenia dobrych praktyk w zakresie świadomej i bezkolizyjnej jazdy oraz poprawę wyników w tym zakresie. W ramach tego obszaru wdrożony został projekt podniesienia poziomu bezpieczeństwa i poprawy umiejętności oraz świadomości kierowców poprzez rozpoczęcie współpracy z Flotman – dostarczycielem innowacyjnych rozwiązań telemetrycznych.

Po wstępnej fazie testów, w której między innymi  udział wzięli managerowie i członkowie Zarządu Grupy Żywiec w maju 2016r nastąpiło pełne wdrożenie systemu w ponad 900 samochodach. Równocześnie rozpoczęły się szkolenia pracowników w szkole bezpiecznej jazdy.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Wdrożenie objęło następujące moduły aplikacji Flotman: System oceny kierowców Eco-drive
z elementami grywalizacji, moduł raportowy, zarządzanie pojazdami

 – Współpraca Firmy Flotman z Grupą Żywiec w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu funkcjonalności modułu eco-drive połączonego z systemem grywalizacji. Poza tym daliśmy naszemu partnerowi swobodę w tworzeniu wyglądu panelu, a dodatkowo skupiliśmy się na automatycznej aktualizacji danych na pulpicie, aby stworzyć narzędzie do szybkiego reagowania na zmiany – tłumaczy Tomasz Małaczek, Dyrektor ds. Sprzedaży, Członek Zarządu Flotman.

Jakie efekty można zaobserwować?

Imponujące wyniki w imponującym czasie

Na skutki oddziaływania projektu nie trzeba było długo czekać. Pierwsze oznaki poprawy stylu jazdy kierowców pojawiły się już po kilku miesiącach od wdrożenia modułu. Ich wartość przeszła początkowe oczekiwania. Spadek kolizji drogowych o 41%, zmniejszenie liczby wypadków o 39%, spadek spalania o 12% – takie wyniki udało się wypracować Grupie Żywiec w ciągu zaledwie pierwszych czterech miesięcy pracy z aplikacją Flotman. To jednak nie wszystko.

Osiągnięcie głównego celu projektu, jakim było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników, doprowadziło także do optymalizacji kosztów.

Dzięki wdrożeniu systemu Flotman, udało się zaledwie po kilku miesiącach podnieść ekonomikę jazdy i obniżyć aspekty eksploatacyjne o kilkanaście procent w skali roku w całej Grupie ale najważniejsze było podniesienie umiejętności i świadomości kierowców co przełożyło się na znaczną poprawę bezpieczeństwa i kulturę jazdy – przyznaje Wojciech Kucia, Fleet Manager z Grupy Żywiec.

Co stoi za taką efektywnością omawianej współpracy?

Grywalizacja i inteligentny system ocen – klucz do zarządzania personelem

Głównym środkiem prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa floty w Grupie Żywiec było wdrożenie modułu eco-drive oraz programu motywacyjnego „Drużyna Ż”. Na podstawie informacji dotyczących sposobu prowadzenia pojazdu, system Flotman przyznaje im oceny w skali od 1 do 6. Tak jak w szkole 1 –niedostateczny, 6- wzorowy.

Zmiany w rozkładzie ocen bezpieczeństwa, jakie dokonały się w ciągu czterech miesięcy, przekroczyły założenia projektu. Podczas kiedy w maju 2016 r. aż 86% kierowców posiadało oceny 3-4, w sierpniu tego samego roku ich liczba spadła do zaledwie 11%. Największy udział – aż 88% z pozycji 10% – zyskały natomiast noty najwyższe 5-6.

Wśród ocenianych aspektów znalazły się takie czynniki, jak m.in. przekroczenia prędkości, wysokie obroty silnika, maksymalny nacisk na pedał gazu i hamulca i ich częstotliwość Wszystkie z nich mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ograniczenia szkodowości floty.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Bezpieczeństwo – także informacji

Wspomniany powyżej system ocen kierowców ma ważne znaczenie zarówno dla nich, jak i dla Fleet Managera. Dostarcza bowiem istotnej informacji na temat stylu jazdy oraz sposobu wykonywania zadań przez pracowników. Co jednak istotne, aplikacja Flotman dostosowana jest do wymogów stawianych przez rozporządzenie RODO. Oznacza to, że Flotman nie przetwarza danych osobowych klienta , oraz nie analizuje czasu jazdy pracowników w trybie prywatnym.

Kierowcy oznaczeni są na specjalnie utworzonej platformie za pomocą przypisanych im numerów osobowych. W systemie więc dostępne są wyłącznie informacje o sposobie i technice jazdy.

Jak widać na przykładzie współpracy Flotman z Grupą Żywiec, rozwiązania telemetryczne nie tylko usprawniają proces zarządzania flotą pojazdów, ale i odgrywają nieocenioną rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa pracowników mobilnych oraz wpływają na większy komfort ich pracy.

Sprawdź naszego bloga i dowiedz się więcej o >> Grywalizacji we flocie >>