Blog

Jak zmotywować pracowników do dbania o samochód służbowy?

31 stycznia 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Jak zmotywować pracowników do dbania o samochód służbowy? Pomoże dobra polityka flotowa

Samochód służbowy to nie tylko środek transportu, ale także wizytówka firmy. Z tego też względu warto zadbać o to, aby zarówno atrakcyjnie wyglądał, jak i odznaczał się nienagannym stanem technicznym. Jak dbać o samochód oraz zmotywować do tego pracowników? Odpowiedzią może być właściwa polityka flotowa.

Polityka flotowa – podstawa w każdej firmie transportowej

Na jakich zasadach pracownik może korzystać z powierzonego mu auta? W jakim zakresie może przeznaczyć samochód służbowy do podróży prywatnych oraz udostępnić osobom trzecim? Kto odpowiada za bieżące utrzymanie pojazdu oraz naprawę potencjalnych awarii i szkód? Te i inne podobne pytania pojawiają się niemal automatycznie w przypadku przekazania pracownikowi prawa do korzystania z samochodu firmowego. O ile część z nich wpływa jedynie na komfort użytkowania pojazdu, o tyle zdecydowana większość ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całej floty samochodowej. Aby uniknąć wszelkich niedomówień co do warunków eksploatacji aut oraz niepotrzebnych sporów kompetencyjnych, warto opracować właściwą politykę flotową  Co to takiego?

Przez pojęcie to należy rozumieć dokument zawierający najważniejsze zasady użytkowania samochodów firmowych. Mimo iż aktualne regulacje prawne nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku jego sporządzania, warto wprowadzić go w każdej firmie dysponującej własnym parkiem pojazdów. Oprócz określenia postępowania w sytuacjach kryzysowych, regulamin ten precyzuje bowiem kwestię podziału kosztów oraz odpowiedzialności za eksploatowanie aut. Jak dbać o samochód w świetle polityki flotowej?

Polityka flotowa - plik do pobrania

Troska o stan techniczny pojazdu

Jedną z ważniejszych kwestii z punktu widzenia kosztów flotowych jest utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym. Czynnik ten ma istotne znaczenie nie tylko pod kątem jego bieżącego wykorzystywania, ale i w perspektywie długofalowej. Nadmiernie eksploatowany samochód po zakończonym okresie użytkowania prezentuje bowiem znacząco niższą wartość na rynku wtórnym. Dodatkowo w przypadku wynajmu długoterminowego może się przydarzyć, że firma CFM naliczy z tego tytułu dodatkowe opłaty. Stąd też aby uniknąć takich sytuacji, warto jasno i precyzyjnie określić zasady użytkowania pojazdów oraz zaznajomić kierowców z ich obowiązkami. Niezwykle istotny jest również podział odpowiedzialności i kosztów, związanych z codzienną eksploatacją samochodów. Jasne określenie tego, do kogo należy podejmowanie takich czynności, jak chociażby uzupełnianie płynów czy kontrola ciśnienia w oponach, pomoże zmniejszyć szkodowość pojazdów oraz utrzymać dobrą atmosferę w pracy.

Odpowiednia kultura jazdy

Jedno z popularniejszych przysłów głosi, iż „jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Jego znaczenie w firmie transportowej jest dużo większe, niż mogłoby się wydawać. Kierowcy poruszający się samochodami firmowymi stanowią wizytówkę przedsiębiorstwa. Jeśli więc prowadzą pojazd niezgodnie z zasadami ruchu drogowego, negatywna opinia dotyka najczęściej nie ich, a firmę, którą reprezentują. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby zadbać o odpowiednią kulturę jazdy wśród pracowników.

Pewne kwestie można uregulować drogą formalną – poprzez zapisanie w polityce flotowej obowiązku przestrzegania przepisów drogowych pod rygorem służbowych konsekwencji. Stanowi to – tuż po karach nakładanych przez służby porządkowe – niezwykle skuteczną motywację do prawidłowej i bezpiecznej jazdy. Innym, równie efektywnym sposobem, jest wdrożenie we flocie zasad eco-drivingu. Jak dbać o samochód za pomocą tego rozwiązania?

Płynne prowadzenie samochodu, unikanie nadmiernych przyspieszeń i hamowań, regularna kontrola stanu technicznego – czynniki te nie tylko pomogą znacznie zmniejszyć szkodowość floty, ale i stworzyć obraz nowoczesnej, dbającej o środowisko firmy.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

System nagród i kar za eksploatację pojazdu

Jasne określenie zasad i warunków korzystania z samochodów to kluczowy czynnik, pozwalający skutecznie zadbać o flotę pojazdów. Często jednak okazuje się on niewystarczający, jeśli nie jest poparty odpowiednim systemem motywacyjnym. Jak odpowiednio go skonstruować, aby przynosił oczekiwane efekty?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem okazuje się często określenie nagród i kar za wzorowe korzystanie z pojazdu. Za co firmy mogą nagradzać pracowników? Możliwości jest wiele – brak przewinień i szkód komunikacyjnych, niskie zużycie paliwa, ale także utrzymywanie samochodu w czystości czy wymiana podstawowych części eksploatacyjnych. Poza wyraźnym określeniem systemu nagród w polityce flotowej, niezwykle motywujące jest także wprowadzenie elementu rywalizacji między pracownikami. Może ona przybrać przeróżne formy – czy to rankingu najlepszych kierowców, czy to wykorzystania idei gier w zyskującej coraz większą popularność grywalizacji.

Oprócz nagród, pożądaną rolę w motywowaniu pracowników odgrywają także kary. Są one o tyle skuteczne, że bazując na naturalnej skłonności ludzkiej do unikania sankcji – mają mocniejszą siłę oddziaływania niż pozostałe czynniki. Należy jednak pamiętać, aby nie były one zbyt dotkliwe oraz dotyczyły wszystkich, niezależnie od stopnia służbowego.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Odpowiednie dbanie o samochód służbowy to ważny czynnik jego codziennej eksploatacji. Aby jednak przynosiło pożądane efekty, warto zmotywować do tego zadania pracowników oraz jasno określić ich kompetencje w polityce flotowej. Pozwoli to uniknąć wielu wątpliwości i utrzymać pojazd w optymalnym stanie.