Blog

Łatwiejsze zarządzanie flotą: czym jest branża CFM i dlaczego warto korzystać z jej usług?

6 grudnia 2017 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą CFM - Car Fleet Management w zarządzaniu flotą

Sprawne zarządzanie flotą pojazdów to kluczowe zadanie stojące przed menedżerami z branży TSL. Warunkuje ono funkcjonowanie parku samochodowego w firmie, a w szerszej perspektywie — odpowiada za jej pozycję na rynku. Dlatego coraz częściej zadania z zakresu tworzenia i realizowania polityki flotowej przejmują wyspecjalizowane firmy z branży CFM. Co kryje się pod tym skrótem?

Kompleksowe podejście do zarządzania flotą

Car Fleet Management (CFM) — to zarządzanie flotą pojazdów obejmujące kompleksową opiekę i nadzór nad parkiem samochodowym. Odbywa się ono poprzez całokształt zadań z zakresu zarządzania – począwszy od przydziału samochodów do określonych działań, przez pełen zakres obsługi serwisowej (przeglądy, naprawy, wymiany opon) i formalnej (opieka ubezpieczeniowa, raportowanie przebiegu i kosztów paliwa, likwidacja szkód), aż po wybór odpowiedniej polityki flotowej.

Firmy wyspecjalizowane w zakresie CFM oferują ponadto finansowanie nabycia pojazdu w formie leasingu lub długoterminowego wynajmu samochodów, a celem ich działalności jest zapewnienie klientowi maksymalnych korzyści z użytkowania floty pojazdów.

Długoterminowy wynajem samochodów wzrostową tendencją rynkową

Tylko w I kwartale 2017 r. rynek wynajmu długoterminowego aut w Polsce wzrósł o 13,2%. Tempo owego wzrostu okazało się tym samym aż 1,5-krotnie wyższe niż rok wcześniej, a tendencja ta utrzymuje się już od czterech kwartałów. Co więcej, Polski Związek Wynajmu i Leasingu prognozuje, iż trend ten w najbliższej przyszłości przybierze na sile. Co stanowi o atrakcyjności tej usługi? W dużej mierze przemawiają za nią względy finansowe.

Korzystając z usług firm wynajmu długoterminowego, przedsiębiorstwo może dysponować flotą służbową bez konieczności jej zakupu. To powoduje, że nie musi ono zamrażać kapitału – co zdecydowanie pozytywnie oddziałuje na płynność finansową firmy. Do tego dochodzą korzyści administracyjne – w sytuacji posiadania liczebnej ilościowo floty – odciążenie od obowiązków związanych z jej obsługą dla wielu przedsiębiorców okazuje się kluczowe i pozwala skupić się na prowadzeniu działalności biznesowej. To więc nie tylko oszczędność czasu, ale i zasobów ludzkich.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Wynajem długoterminowy a leasing samochodów

Wśród sztandarowych produktów firm CFM do najpopularniejszych należą wynajem długoterminowy (FSL – full service leasing) oraz leasing operacyjny z serwisem (LS – leasing & service). Pomimo często zamiennego używania tych pojęć, wynajem długoterminowy a leasing to odrębne produkty. Podstawowa różnica między nimi sprowadza się do zakresu oferowanych usług.

Długoterminowy wynajem samochodów jest pojęciem szerszym i poza finansowaniem parku pojazdów oferuje także kompleksowy pakiet usług pozafinansowych – umowa musi obejmować co najmniej trzy, w tym zawsze serwis mechaniczny. Różnica dotyczy także wartości rezydualnej (końcowej) pojazdów – w ramach tej usługi znajduje się ona po stronie firm wynajmu długoterminowego. To one przejmują odpowiedzialność za jej oszacowanie i wyliczenie kosztu leasingu klienta z podziałem na miesięczne raty. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że w tym przypadku ryzyko, iż po zakończeniu leasingu ocena pojazdu okaże się niższa niż założona przy wyliczeniach, leży po stronie firmy CFM i to ona musi się wówczas martwić, aby sprzedać samochód po korzystnej cenie – a nie użytkujący go klient.

Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do leasingu. Tutaj to klient bierze na siebie całe ryzyko wartości rezydualnej pojazdu. Również pakiet usług pozafinansowych jest tu węższy niż w wynajmie długoterminowym – ich minimalna liczba wynosi dwie i nie muszą one obejmować serwisu mechanicznego, jak to jest wymagane w przypadku FLS.

Usługi pozafinansowe świadczone w ramach Car Fleet Management

Poza finansowaniem parku pojazdów, firmy wynajmu długoterminowego oferują także wachlarz usług pozafinansowych. Obejmują one zarządzanie flotą w wymiarach: administracyjnym, operacyjnym, prawnym i technicznym. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • ubezpieczenie,
  • likwidację szkód,
  • obsługę kart paliwowych,
  • raportowanie,
  • serwisowanie,
  • wymianę i serwis opon,
  • assaistance i samochody zastępcze,
  • system monitoringu GPS.

Jakie korzyści przynosi zaopatrzenie pojazdów w system monitoringu GPS? Otóż pozwala on nie tylko ułatwić proces zarządzania flotą, ale i pociąga za sobą wymierne oszczędności. Wydatki związane z flotą samochodową mogą wynosić nawet 25% całości kosztów ponoszonych przez firmę. Większość z nich generuje paliwo. Urządzenia monitoringu GPS pozwalają określić wydajność floty, podsumować tankowania pojazdów i ocenić średnie spalanie. To z kolei można optymalizować ucząc kierowców dobrych praktyk związanych z zasadami eco-drivingu. System monitoringu GPS Flotman oferuje przykładowo autorski system ocen, dzięki któremu można weryfikować jazdę każdego kierowcy i na tej zasadzie porównywać jego wyniki z innymi.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Dużą rolę odgrywa tutaj nie tylko motywujący system rywalizacji, ale i możliwość rozwoju osobistego każdego z pracowników – dzięki raportom ze swojej jazdy mogą oni sprawdzić w jakim aspekcie są dobrzy, a nad jakim powinni popracować. Monitoring GPS to także system powiadomień, subskrypcji i alarmów w przypadku wystąpienia określonych sytuacji, obsługa punktów zdefiniowanych na mapie pojazdów firmowych i wiele innych możliwości.

Czasy, kiedy parkami pojazdów zarządzali fleet menedżerowie za pomocą uproszczonych tabelek, bezpowrotnie minęły. Ich zadania przejmują wyspecjalizowane firmy, które starają się ułatwić klientom zadania związane z utrzymaniem flot. Jak pokazują tendencje rynkowe – przyszłość branży TSL należy do Car Fleet Management.