Blog

Grywalizacja dla kierowców – gra o większe bezpieczeństwo i zyski we flocie

5 listopada 2019 | Flotman | Kategorie: Eco-driving Trendy w zarządzaniu flotą Grywalizacja dla kierowców – gra o większe bezpieczeństwo i zyski we flocie

Jednym z najczęstszych błędów w procesie zarządzania firmą jest brak synergii między celami poszczególnych działów. Tymczasem okazuje się, że wiele aspektów wymaga podobnego podejścia oraz wspólnego stylu zarządzania. Jak go wprowadzić? Niezwykle skutecznym sposobem może być grywalizacja.

Grywalizacja – dla kierowców czy ich przełożonych?

Pojęcie grywalizacji zrobiło ostatnimi czasy zawrotną karierę w środowiskach managerskich, urastając do rangi jednej z najbardziej pożądanych tendencji w zakresie zarządzania personelem. Nie budzi to większego zdziwienia, jeśli wziąć pod uwagę, że już w 2018 r., zgodnie z wyliczeniami Firmy Gartner, wartość rynku grywalizacji miała wynosić ok. 5,5 mld dolarów. Z kolei branżowy magazyn Harvard Business Review umieścił ją na czołowej pozycji trendów wartych szczególnego zainteresowania. Czym jest owa obiecująca grywalizacja dla kierowców i czy jej oddziaływanie zawęża się wyłącznie do tej grupy pracowników?

Mówiąc najogólniej, gamifikacja – bo pod taką nazwą funkcjonuje również ten trend – to działanie nakierunkowane na zmianę zachowań pracowników. Odbywa się to przy tym w niecodzienny sposób, bo za pomocą mechanizmów zaczerpniętych z gier i symulacji. Mimo iż grywalizacja wśród kierowców flotowych cieszy się coraz większą popularnością, metoda ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla tej grupy pracowników. Analogicznie stanowi ona korzystne narzędzie zarówno dla nich, jak i dla managerów oraz osób zarządzających zespołami. W jakich działach firmy grywalizacja znajduje swoje zastosowanie?

Grywalizacja drogą do efektywnego zarządzania flotą

Z racji iż grywalizacja często występuje przy okazji eco-drivingu i szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy, jej zastosowania upatruje się nierzadko w dziedzinie zarządzania flotą samochodów służbowych. Nie bez słuszności. Metoda ta znacząco usprawnia monitorowanie parku pojazdów, wprowadzając ów proces na nową, profesjonalną jakość. Jakie korzyści pociąga za sobą grywalizacja wśród kierowców flotowych?

Przede wszystkim – mniejszą szkodowość. To czynnik, od którego niewątpliwie należy zacząć rozważanie pozytywnych aspektów oddziaływania tej metody we flocie. Z nią bowiem powiązanych jest szereg tak istotnych dla zarządzania kwestii, jak mniejsze koszty serwisowania i napraw samochodów, niższe spalanie, a w konsekwencji – lepsze warunki finansowe od ubezpieczyciela. Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o czynniku najważniejszym – wyższym poziomie bezpieczeństwa – tak, kierowców, jak i całego ruchu drogowego.

Jak wykorzystać telematykę we flocie, aby dostosować ją do celów grywalizacji? Odpowiedzi dostarczają tu profesjonalne moduły GPS. Zapewniając kierowcom informacje o sposobie eksploatacji pojazdów, pozwalają im pracować nad nieustannym ulepszaniem i doskonaleniem stylu ich jazdy.

flotman kontakt

Poprawa wyników sprzedaży za sprawą grywalizacji

Wielu przedsiębiorców wdrażających w firmach rozwiązania grywalizacji, czyni to z myślą o usprawnieniu funkcjonowania floty pojazdów. Tymczasem tak jak ułatwiają one codzienną pracę fleet managerów, tak i skutecznie pomagają osiągać założone cele dyrektorom sprzedaży. W jaki sposób?

Otóż grywalizacja dla kierowców to przede wszystkim oszczędność i lepsze wykorzystanie czasu i pracy handlowców. Z jednej strony chodzi tu o czas potrzebny na dojazd do klienta czy przemieszczanie się między zdefiniowanymi punktami odwiedzin. Praktyka pokazuje, iż nie zmniejsza się on automatycznie wraz ze zwiększeniem prędkości czy obrotów silnika. Często dzieje się wręcz przeciwnie – na skutek awarii czy kolizji, będących efektem nierozważnej i niebezpiecznej jazdy. Z drugiej strony, nabyta w wyniku grywalizacji umiejętność ekonomicznego prowadzenia pojazdu ogranicza stratę czasu na jego częste naprawy czy serwisy. Wraz z nim redukuje także poziom nerwów i stresu. To wszystko przekłada się na jakość i efektywność pracy, a w konsekwencji pomaga sukcesywnie podnosić wyniki sprzedażowe.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Grywalizacja – narzędzie przyszłości w branży HR

Powiązanie metod grywalizacji z funkcjonowaniem floty i aktywnością pracowników mobilnych wydaje się logiczne i uzasadnione. Jak jednak wytłumaczyć zastosowanie tego trendu w dziedzinie polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi? Liczne obserwacje sposobu działania gamyfikacji wykazały, że stanowi ona w rękach HR managerów niezwykle cenne narzędzie. Sięgając po nią, zyskują oni innowacyjną i skuteczną metodę motywacji pracowników, pobudzającą ich do większego zaangażowania i nieustannego doskonalenia pracy. Duch zdrowej, kreatywnej rywalizacji, to jednak nie wszystko. Poza nim, rozmyślnie zaplanowany moduł gier składnia także do współpracy oraz rozwija w uczestnikach umiejętności komunikacyjne.

Poza kształtowaniem zaangażowania i motywacji pracowników wewnątrz firmy, rozwiązania powstałe na bazie grywalizacji pomagają także ukierunkować narrację skierowaną do jej zewnętrznego otoczenia. Pozwalają bowiem wykreować wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o bezpieczeństwo pracowników mobilnych, a dzięki ich umiejętnej jeździe – także całego ruchu drogowego. To natomiast, w powiązaniu z zaletami eco-jazdy dla środowiska naturalnego, niezwykle skuteczny kierunek działań polityki CSR.

Grywalizacja dla kierowców to nie tylko jeden z wielu trendów nadzorowania parku pojazdów. To przede wszystkim odpowiedź na potrzebę ciągłego podnoszenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Jak wykorzystać telematykę we flocie oraz innych aspektach działania firmy, aby wzmocnić jej skuteczność oraz pozycję na rynku? Odpowiedzią jest połączenie funkcjonalności systemów GPS z innowacyjnymi rozwiązaniami grywalizacji.