Blog

Checklista fleet managera – 6 przykazań efektywnego zarządzania flotą

15 maja 2019 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Checklista fleet managera – 6 przykazań efektywnego zarządzania flotą

Zarządzanie flotą pojazdów to ważne i niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dla jego rzetelnego wykonywania oraz funkcjonowania całej firmy niezwykle istotne jest stanowisko fleet managera. Czym powinien charakteryzować się pracownik zatrudniony na tym stanowisku? Oto lista 6 zasad kluczowych dla skutecznego zarządzania flotą samochodową.

1. Podstawa – efektywna polityka flotowa

Odpowiednio sformułowana polityka flotowa Plik do pobrania to bazowy dokument dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. W stwierdzeniu tym nie ma cienia przesady. Znaczenie polityki daleko wykracza poza wyłączne określenie zasad użytkowania pojazdów służbowych.

Jasne i precyzyjne sformułowanie praw i obowiązków pracowników w związku z poruszaniem się autami firmowymi odgrywa kluczową rolę w przypadku nieporozumień i kwestii spornych. Co więcej, stanowi również skuteczne narzędzie motywacyjne, zwiększające odpowiedzialność kierowców za użytkowane pojazdy. Dlatego też polityka flotowa powinna znaleźć swoje miejsce w praktyce funkcjonowania każdej firmy – zarówno pokaźnej transportowej, jak i tej z dwoma bądź trzema pojazdami. Zadaniem fleet managera jest natomiast dopilnowanie, aby nie tylko została ona sformułowana, ale również zaistniała w świadomości kierowców.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

2. Znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu transportu i zarządzania flotą

Znajomość całokształtu przepisów prawnych, regulujących sposób funkcjonowania floty pojazdów, jest sporym wyzwaniem. Szczególnie w przypadku licznych zmian i aktualizacji omawianej materii. Często jednak wiedza ta jest niezbędna dla efektywnego i – co ważniejsze – zgodnego z prawem prowadzenia floty pojazdów.

Z tego też powodu dobry fleet manager powinien umiejętnie poruszać się nie tylko w tematyce flotowej, ale także w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Ich nieznajomość może bowiem sporo kosztować – zarówno przedsiębiorstwo, jak i osobę zatrudnioną na tym stanowisku. Dla firmy koszty niewiedzy mogą oznaczać brak wymiernych oszczędności, będących wynikiem błędnych decyzji operacyjnych (np. odliczenie niższej stawki VAT od pojazdów). Dla flotowca natomiast – straty finansowe spowodowane koniecznością pokrycia nieplanowanych kosztów.

3. Posiadanie specjalistycznej wiedzy branżowej

Posiadanie przez fleet managera wiedzy z zakresu transportu i szerzej pojętej motoryzacji, wydaje się rzeczą naturalną. Nie zawsze jednak jest to oczywiste. Co prawda trudno o zgłębienie całości złożonej tematyki flotowej. Sumienny fleet manager powinien jednak wykazywać inicjatywę i chęci do systematycznego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Obowiązek ten podyktowany jest szerokim spektrum zajęć leżących w jego kompetencjach. Oscylują one od czynności stricte administracyjnych, przez nadzorowanie napraw i stanu technicznego pojazdów, opracowywanie strategii flotowej, aż po kontakt z klientami biznesowymi. Dlatego też doświadczony fleet manager powinien być po części specjalistą w wielu dziedzinach. Przyzwoitość wymaga także, aby posiadał rozeznanie w aktualnej ofercie dostawców produktów i usług flotowych. Jest to bowiem istotny warunek do skutecznego zarządzania flotą pojazdów.

Polityka flotowa - plik do pobrania

4. Myślenie przyszłościowe i długofalowe

Liczy się tylko to, co tu i teraz? Dla profesjonalnego fleet managera stwierdzenie takie nie istnieje. A przynajmniej nie znajduje racji bytu w jego filozofii pracy. Skuteczny manager, zarządzając bieżącą realizacją polityki flotowej, myśli o jej funkcjonowaniu i udoskonaleniu w przyszłości. Plany ulepszenia opracowuje natomiast na podstawie systematycznych obserwacji otoczenia rynkowego i sytuacji wewnętrznej firmy. Analogicznie, efektywny flotowiec nie boi się zmian. Postrzega je jako szansę na podniesienie poziomu wskaźników organizacji pracy, jakości, kosztów, a w efekcie – konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

5. Zdolność myślenia strategicznego

Z nastawieniem długofalowym nierozłącznie związane jest myślenie w kategoriach strategicznych. Proces ten podkreśla niezwykle istotną rolę kompetencji menedżerskich w zarządzaniu flotą pojazdów. Stąd też realizujący je manager dużą uwagę przywiązuje do procesów planowania, koordynowania, wdrażania oraz rozwoju obranych przez siebie strategii na każdym poziomie zarządzania.

Kompetencja ta posiada niezwykle istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania flotą pojazdów. Pozwala bowiem skutecznie dostosować się do zmiennych okoliczności rynkowych, a przewidując ich konsekwencje – podjąć także alternatywne kroki działania.

6. Umiejętność motywowania podwładnych

Podstawowym ogniwem każdej floty samochodowej są tworzący ją ludzie. Zdając sobie z tego sprawę, kompetentny flotowiec przywiązuje dużą uwagę nie tylko do troski o stan techniczny pojazdów, ale i do kondycji kierowców. W tym natomiast aspekcie kluczową rolę odgrywają systematyczne szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Będąca ich wynikiem zwiększona świadomość na drodze przekłada się na mniejszą szkodowość, a co za tym idzie – płynne funkcjonowanie floty.

Co więcej, inwestycja w rozwój pracowników sprzyja budowaniu ich większego zaangażowania oraz motywacji do podnoszenia swoich umiejętności. Promowanie bezpieczeństwa oraz poczucia ważnej roli w firmie, przekłada się z kolei na wytworzenie się poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za jej losy.

Podsumowując, zawód fleet managera cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem w praktyce funkcjonowania wielu firm. Jego wykonywanie wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością i szerokim zakresem kompetencji. Warto więc pamiętać o kilku zasadach, które nie tylko ułatwią jej wykonywanie, ale i znacząco podniosą jakość zarządzania flotą pojazdów.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>