Blog

Mechanik czy biznesmen? Jakie są najważniejsze zadania fleet managera?

4 grudnia 2018 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera zadania fleet managera

Niemal każda firma dąży do redukcji kosztów, a jednocześnie podniesienia konkurencyjności i optymalizacji świadczonych usług. Te wszystkie cele można osiągnąć, inwestując w profesjonalnego fleet managera. Jaką rolę pełni on w przedsiębiorstwie i dlaczego jego praca jest coraz częściej nie do przecenienia? Jakie są najważniejsze zadania fleet managera?

Kiedy w firmie potrzebny jest fleet manager?

Mimo iż trend ten zdaje się powoli zanikać, wciąż można spotkać się z praktyką, w której przedsiębiorcy szukając oszczędności – zaczynają od redukcji etatów. Zgodnie z tym myśleniem, fleet manager traktowany jest jako stanowisko generujące dodatkowe koszty, wobec czego obowiązki związane z pojazdami obejmuje przedsiębiorca lub powierza je przypadkowym pracownikom. Tymczasem jest to podstawowy błąd. O ile bowiem zarządzanie kilkoma pojazdami nie jest tak problematyczne, o tyle administrowanie pokaźną flotą bez fachowej wiedzy może pociągać za sobą poważne konsekwencje.

Przekonać się można o tym podczas sytuacji kryzysowej. Równoczesna awaria kilku pojazdów, nieterminowe opłacenie raty leasingowej, dopuszczenie do ruchu uszkodzonych samochodów. To wszystko może narazić płynność finansową firmy oraz poważnie nadwyrężyć jej wizerunek. Podobnych sytuacji można jednak uniknąć, powierzając zarządzanie flotą pojazdów fleet managerowi. Co należy do jego kompetencji?

>> Chcesz przeczytać więcej o pracy fleet managera? Sprawdź na blogu >>

Zakres obowiązków i zadania fleet managera

Pomimo iż coraz więcej firm dostrzega zapotrzebowanie na usługi zarządcy flot, jednak zakres jego kompetencji budzi już pewne wątpliwości. Brak skonkretyzowanego katalogu obowiązków sprawia, że często zadania fleet managera uzależnione są od specyfiki konkretnej floty oraz oczekiwań przedsiębiorcy. Do najczęstszych kompetencji managera floty w zakresie zarządzania pojazdami zaliczyć można:

 • nadzorowanie czynności serwisowych,
 • monitorowanie jakości oraz kosztów świadczonych usług serwisowych,
 • dbałość o właściwy sposób eksploatacji pojazdów i wyznaczanie standardów ich użytkowania,
 • kontrola średniego zużycia paliwa,
 • zarządzanie systemem kart paliwowych,
 • nadzór nad kosztami utrzymania floty pojazdów,
 • monitoring interwałów międzyprzeglądowych dla samochodów służbowych,
 • zakup, sprzedaż i ubezpieczenie pojazdów.

Dobry fleet manager – mechanik czy biznesmen?

Rola fleet managera nie sprowadza się jednak tylko do kwestii związanych stricte z obsługą pojazdów. Wraz z ewolucją tego stanowiska, do zadań managerów flotowych wielu przedsiębiorców zalicza także:

 • opracowywanie polityki flotowej,
 • organizowanie i planowanie zajęć pracowników,
 • opracowywanie i realizacja programów motywacyjnych dla pracowników,
 • polityka bezpieczeństwa i ekologii (eco-driving)
 • kontrolowanie tendencji rynkowych i wdrażanie najnowszych rozwiązań flotowych,
 • współpraca z działami HR i produkcji,
 • kontakt z klientami biznesowymi i firmami zewnętrznymi.

Jak więc widać, znajomość tematyki motoryzacyjnej to jeszcze nie wszystko. Od specjalistycznej wiedzy o funkcjonowaniu pojazdów, dużo bardziej przydatne w pracy fleet managera okazują się często umiejętności managerskie i negocjacyjne. Są one przydatne przy ustalaniu jak najkorzystniejszych warunków umów serwisowych czy leasingu. To one pomagają także managerom prowadzić efektywną politykę personalną i motywować pracowników do podnoszenia efektów ich pracy.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Fleet manager a CFM

Coraz częstszą praktyką wśród wielu przedsiębiorstw jest outsorcing zarządzania flotą i przekazywanie tego zadania firmom z branży CFM. W jaki sposób wpływa to na rolę fleet managera? Z oczywistych względów zmienia to zakres stawianych przed nim obowiązków. W żadnym wypadku nie oznacza jednak, że przestaje on być w firmie potrzebny. Wręcz przeciwnie. Z roli administratora floty, jakim był dotychczas, zyskuje ważną funkcję managera. W praktyce oznacza to, że fleet manager nie musi już tracić czasu na zajmowanie się takimi sprawami, jak serwisowanie pojazdów czy zarządzanie kartami paliwowymi.

Większość podobnych obowiązków przejmuje od niego firma CFM. Manager flotowy zyskuje natomiast czas na to, aby skupić się na udoskonalaniu polityki flotowej czy wdrażaniu najnowszych trendów. Co więcej, zmiana roli fleet managera i nawiązanie współpracy z CFM pozwala mu spojrzeć na flotę od strony analitycznej. Oznacza to, że zamiast likwidować szkody – analizuje ich przyczyny i opracowuje działania zapobiegawcze. Tutaj przydatne może okazać się korzystanie z profesjonalnego systemu do zarządzania flotą, który nie tylko zajmuje się monitoringiem, ale również analizą danych i wsparciem fleet managera w procesie zarządzania.

Cechy dobrego fleet managera

Jakimi cechami odznacza się dobry manager floty? Jak można zauważyć, często jest on osobą wszechstronną pod względem przypisywanych mu zadań. Owa wielozadaniowość powinna znaleźć odzwierciedlenie także w jego osobowości. Oprócz wiedzy z zakresu motoryzacji, na stanowisku fleet managera niezwykle przydatna jest także orientacja w dziedzinie ekonomii i finansów oraz umiejętności analityczne. Pozwalają one oceniać zyski przedsiębiorstwa oraz optymalnie planować politykę zarządzania flotą.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Dodatkowo fleet manager musi na bieżąco śledzić wszelkie zmiany prawne dotyczące floty oraz wdrażać je w firmie. Przede wszystkim jednak osoba na tym stanowisku powinna być otwarta i komunikatywna. Umiejętność porozumienia się z innymi i wynegocjowania optymalnych warunków usług może okazać się znacznie korzystniejsza niż specjalistyczna wiedza z określonej dziedziny.

Jeszcze nie tak dawno pojęcie „fleet managera” niewiele komukolwiek mówiło. wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie funkcjonowania na rynku bez osoby, która kompleksowo zajmie się obsługą pojazdów. Kompetentny i odpowiedzialny fleet manager to coraz częściej nie tylko konieczność, ale i wymierny zysk dla wielu firm.