Blog

Jak obniżyć koszty floty w firmie w 5 krokach?

8 października 2018 | Flotman | Kategorie: Kontrola paliwa Zastosowania systemów GPS Jak obniżyć koszty floty w firmie? Pomocna może okazać się aplikacja Flotman.

Jak obniżyć koszty floty w firmie? Zużycie paliwa, nieodpowiedni styl jazdy, naprawa i serwis – to wydatki, które w największym stopniu wpływają na koszty utrzymania floty samochodowej. Ich pokrycie oraz odpowiednie zarządzenie parkiem pojazdów stanowi wyzwanie. Oto pięć sposobów na to, jak efektywnie zredukować wydatki na flotę Twojego przedsiębiorstwa.

  1. Kontrola zużycia paliwa i redukcja jego ubytków

Koszty związane ze zużyciem paliwa stanowią lwią część wydatków ponoszonych przez firmy transportowe – w niektórych przypadkach sięgają one nawet 50% całego budżetu flotowego. Stąd też ich optymalizacja odgrywa zasadniczą rolę w ograniczaniu wydatków firmowych. Jak tego dokonać?

Jednym z podstawowych sposobów redukcji kosztów jest kontrola paliwa poprzez karty paliwowe. Łatwy dostęp do informacji zawartych w raportach, generowanych przez dostawców kart, pozwala na bieżąco analizować dane oraz monitorować poszczególnych kierowców i ich wydatki. To z kolei umożliwia szybkie wykrycie wszelkich nadużyć i ich wyeliminowanie.

Dostrzeżenie nieprawidłowości jest dodatkowo łatwiejsze dzięki modułowi kosztów, w jaki wyposażonych zostało wiele programów do zarządzania flotą. Możliwość automatycznego importowania danych z kart paliwowych pozwala na bieżącą kontrolę paliwa oraz usunięcie kosztownej praktyki wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

  1. Program do zarządzania flotą a świadome serwisowanie pojazdów

Amortyzacja i serwisowanie pojazdów to – obok paliwa – jeden z największych kosztów obsługi floty samochodowej. Ze względów oczywistych są one tym wyższe, im pokaźniejszy jest park pojazdów i częściej wyruszają one w trasy. Jak obniżyć koszty w firmie przy konieczności regularnego serwisowania pojazdów?

O ile pewnych czynności stałych nie sposób uniknąć – chociażby przeglądów technicznych – o tyle częstotliwość napraw jest już uzależniona od sposobu użytkowania pojazdów. W tym natomiast duże znaczenie ma regularne monitorowanie ich stanu oraz kontrola stylu jazdy kierowców z wykorzystaniem modułu eco-driving, dostępnego np. w systemie do zarządzania flotą – takim jak aplikacja Flotman. Z wyliczeń GTU – niemieckiego stowarzyszenia nadzoru technicznego wynika, że poziom ciśnienia w oponach za niski o 0,6 bara zwiększa zużycie paliwa o 4%. Biorąc pod uwagę liczbę kilometrów pokonywanych rocznie przez całą flotę – generuje to spory i przede wszystkim zbędny wydatek.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

  1. Systemy telematyczne i optymalizacja tras

Odpowiednie planowanie tras to podstawa właściwej obsługi floty samochodowej. Pozwala nie tylko sprawnie zorganizować pracę kierowców pod względem logistycznym, ale i generuje wymierne korzyści finansowe. W jaki sposób?

Optymalizacja tras oznacza przede wszystkim skrócenie ich sumarycznej długości. Pociąga to za sobą oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów eksploatacyjnych, związanych z utrzymaniem floty. Do zmniejszenia wydatków przyczynia się także zaplanowanie tras z odpowiednio dużym wyprzedzeniem i uwzględnienie ich w ustalaniu budżetu. Wyznaczenie ich na własną rękę może jednak przysporzyć nieco trudności. Co zrobić w takiej sytuacji?

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Idealną opcją jest program do zarządzania flotą, wykorzystujący najnowsze rozwiązania telematyczne. Dzięki mapom cyfrowym oraz nadajnikom GPS, umożliwia on zwizualizowanie punktów odwiedzin, a następnie wytyczenie między nimi najkrótszej trasy. Oprócz tego ułatwia zaplanowanie jej z uwzględnieniem nie tylko położenia geograficznego, ale i preferowanych godzin spotkań. Generowane na koniec raporty tras stwarzają dostęp do szybkich podsumowań przebiegów pojazdów oraz pozwalają sprawdzić, czy kierowcy trzymają się przyjętych założeń.

  1. Niższe wydatki i wyższe bezpieczeństwo za sprawą eco-drivingu

Obsługa floty samochodowej i koncentracja na technicznych aspektach zarządzania to ważny aspekt optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie – jednak niejedyny. Niepomiernie istotną rolę w obniżaniu wydatków odgrywa także odpowiedni styl jazdy. Jak obniżyć koszty w firmie, wykorzystując sposób prowadzenia pojazdu? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest eco-driving. Wdrożenie go w przedsiębiorstwie pozwala realizować jego przeróżne cele – zaczynając od oszczędności, kończąc na większym bezpieczeństwie kierowców.

Dzięki wyeliminowaniu u nich złych praktyk zmniejsza się ryzyko wypadków i stresowych sytuacji na drodze. To bezpośrednio przekłada się na mniejszą szkodowość, a wraz z tym – także niższe koszty serwisu, ubezpieczenia i paliwa. I to o niemałą kwotę. Różne wyliczenia wskazują, że wdrożenie zasad eco-drivingu generuje oszczędności od 5 do nawet 25%. Przy jednym kierowcy, pokonującym rocznie około 40 tysięcy kilometrów, oznacza to oszczędność na poziomie  400 litrów paliwa.

>> Eco-driving. Czytaj więcej na blogu! >>

  1. Zautomatyzowane systemy i analiza danych

Do kosztów działania przedsiębiorstwa zaliczyć należy nie tylko wydatki finansowe, ale i czas poświęcony na realizację określonych zadań. W tym aspekcie nieocenioną rolę odgrywają nowoczesne programy do zarządzania flotą. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych są one w stanie zanalizować ogrom danych i przedstawić je w formie przejrzystych raportów i wykresów. Oprócz tego stwarzają także możliwość ich swobodnego tworzenia i modyfikowania. Szybki dostęp do informacji to jednak nie tylko znaczne ułatwienie pracy. To także spore oszczędności. Jak obniżyć koszty w firmie poprzez automatyczne systemy danych?

Cyfrowy dostęp do obsługi serwisowej umożliwia otrzymywanie powiadomień o najbliższych datach przeglądów pojazdów czy końcowych terminach pakietów ubezpieczeniowych. Na tym jednak zasięg oddziaływania cyfrowych technologii się nie kończy. Dzięki swemu zaawansowaniu ułatwiają one wielopłaszczyznowe i wszechstronne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Obsługa floty samochodowej nierzadko wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Wdrożenie kilku łatwych kroków pozwoli jednak uniknąć zbędnych wydatków oraz wygenerować niemałe oszczędności w przedsiębiorstwie.