Blog

Umowa najmu a podatek: jak funkcjonują zasady rozliczania wydatków na auto firmowe?

20 października 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Zasady rozliczania wydatków na auto firmowe – jak funkcjonują ostatnie zmiany dla firm flotowych

Samochód służbowy to już codzienność i naturalny aspekt funkcjonowania większości polskich firm. O ile fakt ten nie budzi większych wątpliwości, o tyle przysparzać ich mogą zasady rozliczania związanych z nimi wydatków. Jak w świetle nowych przepisów wyglądają zasady regulowania podatków związanych z autami firmowymi? Co to oznacza dla przedsiębiorców?

“Nowe” zasady rozliczania wydatków na auto firmowe obowiązują już niemalże od roku. Jak w pigułce wyglądają zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2019 r.?  Jak obecnie wygląda leasing oraz umowa najmu a podatek związany z użytkowaniem floty pojazdów?

Amortyzacja pojazdów osobowych w 2019 r.

Z dniem 1. stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 25. września 2018 r. Regulacja ta wprowadziła zasadnicze zmiany, w tym przede wszystkim ograniczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia i użytkowania samochodów osobowych.

Najbardziej odczuwalną dla przedsiębiorców są limity odpisów amortyzacyjnych. W porównaniu do uprzednio obowiązujących, ustawodawca ustalił je na poziomie 150 tys. zł dla samochodów osobowych oraz 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych. Oznacza to, że w całości do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć pojazd o wartości nieprzekraczającej wskazanych powyżej kwot. Jak natomiast wygląda umowa najmu i leasing a podatek?

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Leasing oraz umowa najmu a podatek w 2019 r.

O ile przedstawione powyżej zmiany korzystnie wpłynęły na kwestię amortyzacji pojazdów, zwiększając obowiązujące dotychczas limity odpisów, o tyle sytuacja odmiennie kształtuje się w przypadku umowy najmu oraz leasingu. Do końca 2018 r. wysokość opłat z nimi związanych nie była ograniczana żadnym limitem. To w praktyce oznaczało, iż przedsiębiorcy mogli całość wydatków o tym charakterze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, aż do momentu spłaty ostatniej raty, przewidzianej w umowie. Od stycznia 2019 r., sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie. Jak leasing obniża podatek w świetle zmienionych przepisów?

Zgodnie z nową ustawą, przedsiębiorcy biorący w leasing pojazd o cenie przekraczającej 150 tys. zł, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Przepisy ustawy mówią, iż wartość przekraczająca ten limit nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym, zgodnie z zasadą proporcjonalności, przedsiębiorcy muszą samodzielnie pokryć te koszty.

Analogicznie wygląda sytuacja z rozliczaniem najmu samochodów osobowych. Jedyna różnica sprowadza się do faktu, iż w przypadku najmu krótkoterminowego (zawartego na okres krótszy niż 6 miesięcy), przez wartość pojazdu należy rozumieć tę przyjętą co celów ubezpieczenia.

Nowe zasady dla firm posiadających flotę pojazdów

Nie ulega wątpliwości, iż znowelizowana ustawa dotyka wszystkie firmy posiadające flotę pojazdów służbowych. W jaki sposób oduczyły one skutki tych zmian? Czy pociągają one za sobą korzyści, czy też straty po stronie przedsiębiorców? Otóż wszystko zależy od wartości nabywanych pojazdów. Na nowych przepisach bez wątpienia zyskują managerowie planujący kupić lub też wziąć na kredyt samochód o wartości między 86 tys. zł a 150 tys. zł (225 tys. zł dla samochodów elektronicznych).

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Dzięki zwiększeniu limitu odpisów amortyzacyjnych, mogą pozwolić sobie na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu droższego pojazdu. Jednocześnie na nowych przepisach tracą przedsiębiorcy, planujący wziąć w leasing lub wynajem samochód osobowy o cenie wyższej niż 150 zł.

Co więcej, nowe przepisy stanowią także duże utrudnienie dla firm stosujących praktykę wykorzystywania aut służbowych również do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2019 r., w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć w takiej sytuacji jedynie 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych (dotychczas 100%). Mało tego, zmiana ta dotyczy nie tylko tych, którzy nabyli pojazdy w 2019 r., ale także i dotychczasowych leasingobiorców.

Jak rozliczać koszty użytkowania aut firmowych? Jak leasing obniża podatek? Co z pojazdami zakupionymi przed 2019 r.? To najczęstsze pytania i wątpliwości, jakie pojawiają się w związku z wejściem w życie nowych zasad rozliczania wydatków na auto firmowe.