Blog

Zarządzanie flotą pojazdów – najważniejsze trendy i kierunki rozwoju (RAPORT 2019 DO POBRANIA)

12 kwietnia 2019 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą Zarządzanie flotą pojazdów – najważniejsze trendy i kierunki rozwoju. RAPORT 2019 pdf

Ostatnie dwa lata były dla branży motoryzacyjnej pod wieloma względami przełomowe. Zmianie uległa nie tylko struktura własnościowa pojazdów, ale i filozofia ich użytkowania oraz podejście do mobilności. Jaki obraz rynku flotowego wyłania się po tym okresie? Jakich trendów w branży motoryzacyjnej można oczekiwać w najbliższej przyszłości?

Rekordowy rok 2017 r. w branży flotowej

Rok 2017 miał bez wątpienia przełomowe znaczenie dla całej branży motoryzacyjnej. W okresie tym odnotowano bowiem rekordową sprzedaż samochodów osobowych, w liczbie sięgającej aż 486 tys. pojazdów. Oznacza to, że z na polskich drogach pojawiło się o 15% więcej nowych aut niż w roku 2016. Za to szczególne ożywienie branży motoryzacyjnej odpowiedzialni są głównie przedsiębiorcy. To bowiem oni w większości – bo aż w 72% przypadków – stali się właścicielami nowych pojazdów. Co więcej, z danych zgromadzonych przez Corporate Vehicle Observatory (CVO) wynika, iż trend ten będzie się nasilał. Odsetek podmiotów gospodarczych deklarujących zamiar powiększenia floty samochodowej w 2018 r. mógł wzrosnąć nawet do 74%.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Sektor MŚP w grze

Rekordowe powiększanie się rynku flotowego w Polsce dowodzi nie tylko o dobrej kondycji finansowej rodzimych przedsiębiorstw. Zjawisko to coraz klarowniej zarysowuje także różnicę między małymi a większymi podmiotami, w kwestii podejścia do zarządzania flotą samochodową.

Z danych CVO wynika, że największy impuls do jej rozbudowy wychodzi z sektora MŚP. Niewielcy przedsiębiorcy wyprzedzają w tym aspekcie zarówno największe polskie firmy, jak i unijnych odpowiedników. Zjawisko to najpełniej obrazują dane. Wynika z nich jednoznacznie, iż największe zainteresowanie samochodowymi zakupami wykazują firmy, zatrudniające od 10 do 99 pracowników. Odsetek podmiotów, które zdecydowały się na zakup powyżej 10 samochodów, wzrósł w 2017 r. do aż 81%. Dla zobrazowania, w roku wcześniejszym wynosił 69%.

Z własności w kierunku mobilności

Przedstawione powyżej dane najpełniej obrazują trendy zauważane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jakimi tendencjami kierują się managerowie flotyw większych firmach? Otóż w ich przypadku coraz wyraźniej rysuje się zmiana filozofii użytkowania pojazdów, a za nią – także i strategii zarządzania flotą samochodową. W miejsce dotychczas praktykowanego zwiększania jej liczebności, coraz częściej dąży się do jej optymalizacji.

Temu celowi służyć mają innowacyjne rozwiązania, wśród których największą popularnością cieszy się obecnie car sharing. Rewolucyjny rozwój tej usługi na polskim rynku jest zauważalny gołym okiem. Jeszcze pod koniec 2016 r. trzy największe firmy trudniące się car sharingiem – PANEK, TrafiCar i 4Mobility – dysponowały łącznie ok. 300 sztukami samochodów. Do połowy 2018 r. ich liczba wzrosła do blisko 4 tysięcy. Co kryje się za popularnością tej usługi? (…) CZYTAJ DALEJ

Potrzebujesz więcej aktualnych informacji? Pobierz pełną wersję raportu za darmo!