Blog

RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2020 (CZ.1): napędy alternatywne, mobilność współdzielona i rozwój telematyki

17 marca 2020 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2020 (CZ.1): napędy alternatywne, mobilność współdzielona i rozwój telematyki

Rosnąca liczba inwestycji w napędy alternatywne i infrastrukturę ładowania, rozwój mobilności współdzielonej, wzrost zaufania dla narzędzi telematycznych – to główne kierunki rozwoju rynku flotowego w minionym roku. Jaką przyszłość rysują przed nim najnowsze trendy we flocie i co zmieni się w 2020? 

Pojazdy elektryczne we flocie: ukłon w stronę napędów alternatywnych

Blisko 19% polskich przedsiębiorców włączyło lub planuje w ciągu trzech lat włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne, hybrydowe lub hybrydowe typu plug-in. Taki obraz wyłania się z raportu, przygotowanego przez niezależny instytut badawczy Arval Mobility Observatory. Z tego samego badania wynika też, że największą popularnością napędy alternatywne cieszą się w dużych firmach, zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Wśród innowacyjnych rozwiązań, największa liczba przypada samochodom wyposażonym w co najmniej jedną technologię (16%), najmniejszą część stanowią natomiast pojazdy elektryczne we flocie (8%). Mimo iż wyniki te wykazują tendencję wzrostową, na tle UE pozostają wciąż na stosunkowo niskim poziomie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie wysoka cena pojazdów elektrycznych we flocie oraz niedostatecznie rozwinięta struktura ładowania. I w tej kwestii następują jednak istotne zmiany.

Obecne występuje w Polsce silny trend rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów z alternatywnymi napędami. Jak wynika z przywołanego barometru flotowego, aż 52% przedsiębiorstw rozważa inwestycję w punkty ładowania w firmie. 19% deklaruje natomiast wsparcie dla pracowników we wdrażaniu ich w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Trendy we flocie: rozwój mobilności współdzielonej

Poza wzrostem zainteresowania nowymi technologiami napędów, aktualne trendy we flocie wskazują także na kształtujący się coraz wyraźniej nowy model korzystania z pojazdów. Mowa tu o rosnącym w siłę rynku usług mobilności alternatywnej, w tym głównie car-sharingu. W tym aspekcie Polska wypada zdecydowanie korzystniej – w rankingu krajów UE zajmuje 5. miejsce, z wynikiem 28% przedsiębiorców zainteresowanych takim sposobem użytkowania pojazdów. Co decyduje o popularności tej usługi?

Możliwość szybkiego i wygodnego podróżowania, brak konieczności ponoszenia kosztów za paliwo i parkingi, rosnąca świadomość ekologiczna. To główne czynniki stojące za wzrostem zainteresowania mobilnością alternatywną. Dla flot, wdrożenie nowego modelu wykorzystywania pojazdów skutkuje zmianą postrzegania samochodu służbowego oraz zmniejszeniem wydatków na paliwo. Jak podaje barometr flotowy, oszczędności w tym obszarze sięgają nawet 20%.

Wzrost popularności rozwiązań telematycznych

Alternatywne technologie napędów oraz sposobów użytkowania pojazdów to jeszcze nie wszystko. Nowe trendy we flocie dowodzą, że coraz większa liczba polskich przedsiębiorców inwestuje w nowoczesne narzędzia telematyczne. Pod względem ich wdrażania, Polska zajmuje pozycję jednego z liderów europejskich, sytuując się tuż za takimi krajami, jak Turcja, Czechy, Wielka Brytania oraz Holandia.

Jak wynika z badania firmy AMO, na inwestycję w telematykę zdecydowało się 27% polskich przedsiębiorców. Co przy tym istotne, wdrożenie tego narzędzia coraz większa część z nich postrzega jako sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania floty. Na ten aspekt uwagę zwróciło aż 36% badanych firm. Do tego, poza tak oczywistym przeznaczeniem telematyki, jak lokalizacja pojazdów, dochodzą również względy bezpieczeństwa oraz zwiększenia świadomości kierowców na drodze.

Podsumowując, powyższe dane dowodzą jednoznacznie, iż rynek motoryzacji w Polsce ulega dynamicznym przeobrażeniom. Zmiana podejścia do kwestii własności, rozwój nowych technologii, a to wszystko przy zachowaniu właściwego miejsca ekologii. To trendy we flocie, które zdeterminują sposób jej działania w wielu podmiotach na najbliższe lata.

Jeszcze więcej aktualnej wiedzy branżowej? Zobacz wszystkie artykuły dotyczące trendów flotowych 2020!