Blog

Tarcza antykryzysowa dla firm – założenia i perspektywy pomocy

8 kwietnia 2020 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Tarcza antykryzysowa dla firm – założenia i perspektywy pomocy

W ubiegłym tygodniu Prezydent Polski złożył podpis pod projektem tzw. tarczy antykryzysowej. W opinii rządzących, pakiet rozwiązań ma ochronić właścicieli firm przed skutkami kryzysu i pomóc im przetrwać niełatwy dla biznesu czas pandemii. Jakie założenia znalazły się w treści tarczy oraz jak oceniają je przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa – główne założenia

Kwestia pomocy dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii to temat nieschodzący z nagłówków wielu artykułów i programów informacyjnych. Nic dziwnego – w większy lub mniejszy sposób dotyka on niemal wszystkie podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą. Co to tarcza kryzysowa przyjęta przez rząd oraz jakie formy pomocy przewiduje? Najogólniej mówiąc jest to pakiet przygotowanych przez rząd rozwiązań, mający chronić obywateli przez skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Wśród propozycji znalazło się m.in. zwolnienie ze składek ZUS mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników, jak i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Chodzi o świadczenia płacone w kwietniu, maju i czerwcu. Dalej przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie zatrudnienia w sytuacji zaistnienia u nich przestoju ekonomicznego czy odliczenie straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. (strata musi wynosić min. 50%).

Zarządzanie w kryzysie >> Zobacz jak ograniczyć koszty floty, nie zwalniając pracowników >>

Do tego tarcza antykryzysowa dla firm obejmuje również odroczenie niektórych obowiązków. Obejmuje ono m.in. przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu czy przełożenie matrycy VAT – z 1 kwietnia na 1 lipca 2020.

Tarcza antykryzsowa dla firm w opinii przedsiębiorców

Hasła o konieczności stworzenia programu pomocowego dla przedsiębiorców podnoszone są niemal jednogłośnie przez polskie środowisko biznesu. Forma zaproponowanych zmian spotyka się już jednak ze zróżnicowanym odbiorem zainteresowanych. Większość z nich postrzega je przede wszystkim jako niewystarczające.

Pewne zastrzeżenia budzą także konkretne rozwiązania zawarte w pakiecie. Dla przykładu, o ile przedsiębiorcy pozytywnie oceniają zwolnienie firm z obowiązku opłacania składek na ZUS, aż 53,8% z nich uważa, że powinno ono zostać wydłużone do minimum 6 miesięcy.

Podobnie wielu niepokoi brak wystarczających wskazówek jak skorzystać z tarczy antykryzysowej oraz trudności związane z dodatkową biurokracją. Wobec tego pojawiają się głosy, dostrzegające potrzebę modyfikacji tarczy i rozbudowania jej o kolejne formy pomocy.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Pomysły na tarczę kryzysową 2.0

Wieść o tym, co to tarcza antykryzsowa i jakie formy pomocy przewiduje, szybko obiegła środowisko przedsiębiorców. Wraz z nią stosunkowo prędko pojawiły się jednak propozycje stworzenia nowej tarczy, uzupełnionej o kwestie pominięte w pierwotnej wersji programu. Wśród nich na czoło wysuwają się postulaty dotyczące usprawnienia polityki podatkowej przedsiębiorstw. Wymienić tu można chociażby propozycję zawieszenia trwających kontroli podatkowych i rezygnacji z nowych, uwolnienia środków z rachunków VAT, zablokowanych z uwagi na mechanizm split payment czy skrócenia terminów jego zwrotu.

Dodatkowo przedsiębiorcy zwracają uwagę na potrzebę zdefiniowania pracy zdalnej i odpowiedzialności za kwestie BHP warunkach jej wykonywania. Brak wystarczającego uregulowania tych tematów w polskim ustawodawstwie oraz zapóźnienie cyfrowe stały się bowiem w warunkach kryzysu przyczyną wielu dodatkowych trudności.

Tarcza kryzysowa to duże wsparcie dla przedsiębiorców, zmagających się z trudnościami wywołanymi pandemią koronawirusa. Dla wielu jednak niewystarczające. Sukcesywne wdrożenie rządowych propozycji oraz rozszerzenie ich o dodatkowe formy pomocy, może pomóc przedsiębiorcom przetrwać w niełatwych czasach kryzysu.

Sprawdź, czy przysługuje Ci pomoc w ramach tarczy antykryzysowej i dowiedz się szczegółowo, jak ją uzyskać! POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK!