Blog

Zarządzanie firmą w kryzysie – jak ograniczyć koszty floty, nie zwalniając pracowników?

12 maja 2020 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Zarządzanie firmą w dobie kryzysu – jak ograniczyć koszty, nie zwalniając pracowników?

Trudności gospodarcze wywołane pandemią, zmuszają wielu przedsiębiorców do szukania oszczędności. Jak je znaleźć bez zwalniania pracowników? Rozwiązaniem może być optymalizacja kosztów floty. Oto kilka kroków, które pomogą zarządzać firmą w dobie kryzysu, ograniczyć wydatki firmy i utrzymać jej konkurencyjność po zakończeniu pandemii.

Zmniejszenie spalania

Jedną z największych pozycji na liście wydatków flotowych w firmie są koszty paliwa. Stąd też proces szukania oszczędności należy zacząć w tym właśnie obszarze. Jak zoptymalizować koszty floty, pokonującej miesięcznie tysiące kilometrów? Odpowiedzią jest umiejętne zarządzaniem spalaniem pojazdów. Można tego dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest monitorowanie zużycia paliwa poprzez karty paliwowe zintegrowane z systemem zarządzania flotą. Przypisane do konkretnego pojazdu, pozwalają odtworzyć historię tankowań z dokładną  ilością paliwa w baku oraz szczegółowymi informacjami o ilości zatankowanego paliwa i przejechanych kilometrach między tankowaniami oraz wyeliminować nieautoryzowane tankowania bądź ubytki paliwa.

Rys. Raport „Zestawienie tankowań z kartami paliwowymi” w aplikacji Flotman

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Takie możliwości stwarza aplikacja Flotman. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich danych, można generować raporty i analizy przedstawiające spalanie, zarówno w odniesieniu do konkretnego pojazdu, jak i całej floty. Jednocześnie aplikacja zawiera moduł eco driving, który na zasadach grywalizacjicji tworzy system oceny stylu jazdy kierowców, motywujący ich do jazdy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ekonomii. Praktyka wykazała, iż wdrożenie aplikacji we flocie generuje oszczędności na paliwie sięgające aż 14%.

Rys. Pulpit paliwowy w aplikacji Flotman

Film „Zestawienie tankowań i spalania – jak wygenerować raport w aplikacji Flotman”

Ograniczenie nieautoryzowanych przejazdów

Zmniejszenie poziomu spalania to skuteczny sposób na to, jak ograniczyć koszty floty w firmie. Aby przyniósł on jednak wymierne efekty, warto także ograniczyć ilość nieautoryzowanych przejazdów.

W pierwszej kolejności z pomocą przychodzi tu możliwość wyznaczania stref i punktów zdefiniowanych. Jasne oznaczenie ich na mapach, pomaga fleet managerowi optymalnie zaplanować trasy np. tak ustawiając dzień pracy kierowcy, aby nie miał „pustych przejazdów”, a co za tym idzie lepiej i efektywniej wykorzystał czas do realizacji zadań… Co również istotne, dzięki historii przejazdów, fleet manager może łatwo zidentyfikować ich przeznaczenie, a za tym – ograniczyć używanie samochodów służbowych do celów prywatnych w godzinach pracy.

Fleet manager, oznaczając w harmonogramach godziny pracy kierowców, czy pracowników mobilnych przypisuje również rodzaj przejazdu (służbowy w ramach godzin pracy, prywatny poza godzinami pracy wyznaczonymi w harmonogramie). Umiejętne wykorzystanie tych funkcjonalności pozwala zmniejszyć liczbę nieautoryzowanych przejazdów nawet o 17%. Co ważne aplikacja mobilna Flotman Driver daje możliwość wyboru rodzaju przejazdu przez kierowcę. Jeżeli wolno mu wykorzystywać samochód służbowy w celach prywatnych to w aplikacji mobilnej może wybrać rodzaj jazdy w zależności w jakim celu jest wykorzystywany samochód w danej chwili.

kontakt flotman

Niższe koszty serwisowe

Poza kosztami paliwa czy ubezpieczenia, lwią część wydatków flotowych stanowi również serwisowanie aut. O ile na polisie oszczędzać nie sposób, o tyle jej wysokość można obniżyć poprzez właściwą eksploatację pojazdów. Jak ograniczyć koszty floty za sprawą sposobu użytkowania samochodów? Z jednej strony rozwiązania dostarcza tu dostępny w aplikacji Flotman tryb eco, motywujący kierowców do ekonomicznej jazdy. Z drugiej – generowane przez nią raporty, umożliwiające automatyzację obsługi serwisowej.

Dzięki systemowi ich subskrypcji oraz modułowi powiadomień, narzędzie przypomina o terminach przeglądów, serwisowaniu i naprawach, co pozwala utrzymać pojazd w odpowiednim stanie technicznym. Szacunki wykazały, że połączenie niższych kosztów paliwa oraz serwisu dzięki aplikacji Flotman, generuje nawet do 660 zł oszczędności na jednym pojeździe w skali miesiąca. W przypadku firmy liczącej 10 samochodów wartość ta urasta aż do 6600 zł oszczędności miesięcznie.

Zmniejszenie floty – samochody pulowe

Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym rozwiązaniem są również samochody pulowe zamiast regularnej floty. Mniejsza ilość samochodów w firmie zmniejsza znacznie koszty. Zaletą jest system rotacyjny, który pozwala na współdzielenie samochodów między kilku pracowników. Kierowca otrzymuje samochód wtedy kiedy ma do wykonania pracę. Dzięki aplikacji Flotman i modułowi harmonogramów fleet manager może zaplanować czas pracy kierowcy, przypisując go do konkretnego auta.

Następnie w harmonogramie widzą informację o tym, który kierowca korzysta w danym momencie z auta i w jaki sposób. Aplikacja umożliwia również monitorowanie rezerwacji samochodów i na tej podstawie planowanie ich obłożenia i tras. Analogicznie jak w przypadku floty własnej kierowca samochodu pulowego nie jest anonimowy – fleet manager może analizować jego styl jazdy, czy historię tras oraz wszystkie istotne dla niego parametry w kontekście konkretnego kierowcy.

Jak zoptymalizować koszty floty firmowej? To pytanie, przed którym staje wielu przedsiębiorców, chcących utrzymać konkurencyjność swoich podmiotów w obliczu kryzysu. Wymienione powyżej kroki pomogą zwiększyć rentowność floty oraz skutecznie zminimalizować uciążliwe skutki pandemii bez konieczności zmniejszania składu osobowego firmy.