Blog

Kara za brak OC w 2022 może znacznie wzrosnąć! Co grozi za brak polisy?

23 września 2021 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Kara za brak OC w 2022 może znacznie wzrosnąć! Co grozi za brak polisy?

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich pojazdów poruszających się po polskich drogach, również motocykli. Osoby, które nie zdążą wykupić polisy w odpowiednim terminie, muszą liczyć się z wysoką karą pieniężną. Wiemy już, ile wyniesie ona w 2022 roku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni każdego kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Regularne opłacanie polisy jest konieczne, aby wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło wartość szkody osoby poszkodowanej w razie stłuczki czy kolizji. Nie oznacza to jednak, że jako kierowca masz prawo zrezygnować z opłacania polisy. Brak aktualnego OC wiąże się z pewnymi konsekwencjami.

Kara za brak OC obliczana jest co roku na podstawie informacji zawartych w rządowym projekcie, określającym wysokość płacy minimalnej. Wiemy już, na jakie koszty będą musieli od 1 stycznia 2022 r. przygotować się kierowcy i motocykliści, którzy nie opłacą polisy w wyznaczonym terminie. Na baczności będą musieli się mieć szczególnie fleet managerowie, którzy zarządzają flotą składającą się z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset pojazdów.

Kara za brak aktualnego OC w 2022 roku – ile wynosi?

Wysokość kary pieniężnej za brak polisy OC zależna jest nie tylko od wysokości płacy minimalnej, ale również od tego, jakim pojazdem poruszamy się na co dzień i jak długi był okres zwłoki. W przypadku samochodów osobowych brak polisy do 3 dni będzie skutkował koniecznością uiszczenia opłaty wynoszącej 1200 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu wyniesie od 4 do 14 dni, kierowca będzie zmuszony z własnej kieszeni zapłacić 3000 zł. Brak OC 2022 przez okres dłuższy niż 14 dni może skutkować nałożeniem kary nawet 6000 zł.

Na jeszcze wyższe sankcje narażeni będą kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów (to kolejno 1800 zł, 4500 zł i 9000 zł). W przypadku motocykli najwyższa kara za brak OC 2022 wynosić będzie równowartość ⅓ płacy minimalnej, czyli 1000 zł (najniższa wynosi 200 zł). W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna zwłoki. Niezależnie od tego, czy spóźnimy się z opłaceniem polisy przez własne niedopatrzenie, czy nieświadomie kupimy używany pojazd bez obowiązującego OC, musimy liczyć się z powyższymi konsekwencjami.

Jak sprawdzić, czy nasza polisa OC jest aktualna?

Aby mieć pewność, że nasza polisa OC jest aktualna, należy zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, a jeśli zakupiliśmy pojazd z drugiej ręki – wejść na stronę www.ufg.pl lub www.historiapojazdu.gov.pl, gdzie na podstawie danych zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych, możemy sprawdzić okres ubezpieczenia.  Poza tym aktualność obowiązkowej polisy można również zweryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Co ciekawe, system CEPiK umożliwia znalezienie wielu danych przydatnych w przypadku zakupu używanego samochodu. Sprawdzimy tam m.in.:

  • ważność badań technicznych pojazdu,
  • rok produkcji,
  • stan licznika,
  • zgłoszenia kradzieży pojazdu,
  • zmiany właścicieli.

Warto dodać, że obowiązek opłacenia ubezpieczenia ciąży również na właścicielach samochodów i motocykli, które stoją nieużywane w garażu lub na posesji. W każdej chwili pojazd może zostać skontrolowany przez Policję lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jazda bez aktualnego OC to jedno z najpoważniejszych niedopatrzeń, które mogą narazić zarówno prywatnego kierowcę, jak i fleet managera na wysokie straty finansowe.

Aby więc uniknąć kary za brak OC, warto przestrzegać terminów zawartych w umowie. Choć większość polis przedłużana jest automatycznie o kolejny rok, w niektórych przypadkach konieczne może się okazać wykupienie nowego ubezpieczenia.  Jeśli chcesz wykupić polisę, nie musisz wychodzić z domu. Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia dokonanie takiej procedury przez Internet.

Zaskoczyła Cię kwota ubezpieczenia OC? Zajrzyj do artykułu na naszym blogu „Zarządzanie szkodami komunikacyjnymi we flocie samochodowej – od czego zależny wysokość stawki OC?