Blog

Zarządzanie szkodami komunikacyjnymi we flocie samochodowej – od czego zależny wysokość stawki OC?

21 lutego 2019 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Od czego zależy wysokość składki OC samochodu osobowego?

Wypadki, kolizje i inne nieprzewidziane zdarzenia drogowe – to codzienność w funkcjonowaniu każdej floty samochodowej. Ich całkowite wyeliminowanie wydaje się z góry skazane na niepowodzenie. W jaki sposób skutecznie zarządzać szkodami komunikacyjnymi? Od czego zależy wysokość stawki OC dla floty?

Szkody komunikacyjne a stawki OC samochodu osobowego

Mimo wielu kampanii zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, sytuacja w tym aspekcie jest wciąż daleka od satysfakcjonującej. Najlepiej dowodzą tego statystyki policyjne, z których wynika, iż w 2018 r. doszło do blisko 31 500 wypadków komunikacyjnych. W ich wyniku śmierć poniosło aż 2838 osób. Wśród wszystkich uczestników owych stłuczek czy kolizji grupą najbardziej na nie narażoną są bez wątpienia samochody służbowe, pokonujące zdecydowanie więcej kilometrów niż pojazdy prywatne.

Poza zagrożeniem dla zdrowia czy życia, wypadki komunikacyjne pociągają za sobą także dotkliwe konsekwencje finansowe. W pierwszej kolejności jest to konieczność likwidacji szkód i serwisowania pojazdu uczestniczącego w kolizji. Poza tym każde niepożądane zdarzenie drogowe przekłada się na wysokość ubezpieczenia OC, które to stanowi trzecią pozycję w strukturze kosztowej funkcjonowania flot samochodowych. Od czego zależy wysokość OC oraz jak zapobiec wzrostowi stawek?

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Czynniki wpływające na wysokość OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli tak zwana polisa OC, obowiązuje wszystkich właścicieli aut – niezależnie od stanu technicznego czy intensywności ich użytkowania. Pomimo iż zakres ochrony w jego ramach jest zawsze taki sam, cena polisy jest już kwestią wysoce indywidualną. Stąd też nierzadko może się zdarzyć, że mimo takiej samej liczby zniżek, koszty ubezpieczenia flotowego dla różnych pojazdów będą znacząco się od siebie różniły. Z czego to wynika oraz od czego zależy wysokość OC?

Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy uzmysłowić sobie, czym właściwie jest składka ubezpieczeniowa. Otóż dla ubezpieczyciela to nic innego, jak odzwierciedlenie kalkulacji ryzyka wystąpienia szkody. Na owe wyliczenia składa się szereg zróżnicowanych czynników. W przypadku ubezpieczenia floty kluczową rolę odgrywa jej historia, a zwłaszcza dotychczasowa szkodowość (oceniana zwykle do trzech lat wstecz). Nie bez znaczenia jest także branża i przeznaczenie pojazdów, na podstawie których ocenić można ryzyko powstawania przyszłych szkód.

Nierzadko pod uwagę brane jest także miejsce użytkowania pojazdów (tj. zamieszkania kierowcy lub prowadzenia działalności) – dane statystyczne dotyczące szkodowości w poszczególnych województwach pomagają ubezpieczycielom oszacować ryzyko zaistnienia kolizji, co przekłada się na wysokość składki.

Warto przy tym dokładnie przyjrzeć się warunkom polisy. Na ogół pojedyncza szkoda danego pojazdu nie wpływa na generalną umowę obejmującą całą flotę, a jedynie podnosi wysokość składek dla tego określonego pojazdu. Zależnie od wyboru ubezpieczyciela, nie musi jednak być to regułą.

Wzrost stawki OC samochodu osobowego po szkodzie komunikacyjnej

Dane dotyczące kierowcy to jeszcze nie wszystkie czynniki, jakie brane są pod uwagę przy obliczaniu stawki OC samochodu osobowego. Równie istotną rolę odgrywają parametry techniczne pojazdu oraz dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, kwestią często analizowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest pojemność i moc silnika. Zwykle im są one wyższe, tym większa jest również wartość składki OC.

Wyższej stawki można spodziewać się dla samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej np., do przewożenia osób bądź nauki jazdy. Jeżeli natomiast chodzi o historię ubezpieczeniową, najważniejszą kwestią jest tutaj OC po szkodzie. Z oczywistych względów częste wypadki bądź kolizje oznaczają dla ubezpieczyciela większe ryzyko ich ponownego pojawienia się w przyszłości, a co za tym idzie – zwiększają wysokość ubezpieczenia OC. Jak wobec tego zmniejszyć szkodowość floty samochodowej oraz utrzymać jak najwyższe zniżki w polisie?

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Zmniejszanie ryzyka szkodowości

Istnieje kilka sposobów na obniżenie poziomu szkodowości. Pierwszym i najbardziej oczywistym z nich jest zmniejszenie liczby kolizji z udziałem samochodów firmowych. Cel ten wydaje się trywialny – jak go jednak osiągnąć? Niezwykle skutecznym krokiem do zredukowania liczby wypadków drogowych może być odpowiednie wyposażenie pojazdów, czy to w czujniki parkowania, czy systemy kontroli i bezpieczeństwa jazdy. Nieocenioną rolę odgrywają także systemy telematyczne, takie jak monitoring GPS. Na podstawie zebranych przez nie danych ubezpieczyciele zyskają dokładny profil kierowcy i informacje o sposobie użytkowania samochodu, co przełoży się na wysokość ubezpieczenia flotowego. W dodatku narzędzia monitoringu mogą podziałać dyscyplinująco na kierowców oraz zmotywować ich do podnoszenia praktycznych umiejętności.

W tym aspekcie niezwykle istotną rolę odgrywają także szkolenia z zakresu bezpiecznej lub defensywnej jazdy, a także systemy motywacyjne, zachęcające pracowników do unikania szkód komunikacyjnych.

Zarządzanie szkodami komunikacyjnymi

Poza samym unikaniem kolizji i wypadków, niezwykle istotne znaczenie posiada również zarządzanie tymi, które już wystąpią. W tej też kwestii szczególna rola leży po stronie managera floty. Co może on zrobić, aby obniżyć wartość zaistniałych szkód?

Do niezwykle istotnych czynności zaliczyć można przede wszystkim kontrolę i nadzór nad jakością napraw i serwisowania pojazdów czy świadomy wybór optymalnego warsztatu i podtrzymywanie z nim współpracy. Zmniejszeniu szkodowości może także sprzyjać dokonywana przez fleet managera weryfikacja szkód oraz kontrola kosztorysów w trakcie ich usuwania.

Wysokość stawki OC samochodu osobowego to czynnik, które stanowi jeden z istotniejszych wydatków w strukturze kosztowej przedsiębiorstwa. Aby efektywnie je obniżyć warto wdrożyć w firmie kompleksowy system zarządzania szkodowością. Nie tylko zmniejszy on wydatki, ale i podniesie bezpieczeństwo kierowców.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>