Blog

Raport trendów flotowych 2021: jak kształtuje się pensja fleet managera w dobie pandemii?

25 kwietnia 2021 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Jak kształtują się zarobki flotowe po pandemii?

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany zarówno na polskim, jak i na światowych rynkach pracy. Są zawody, w których zarabia się obecnie znacznie mniej niż jeszcze przed rokiem. Czy fleet manager także się do nich zalicza? Bierzemy pod lupę zarobki we flocie samochodowej, a także wyzwania, z jakimi wiąże się ta praca.

O zarobkach fleet managera pisaliśmy dokładnie rok temu (zobacz artykuł: „RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2020 (CZ. 2): Ile zarabia fleet manager?”) – co zmieniło się od tamtej pory? Czy pandemia spowodowała spadki, a może wzrosty, jeśli chodzi o zarobki flotowe? O jakich kwotach możemy mówić i od jakich czynników zależy wysokość wynagrodzenia? Sprawdzamy.

Zawód fleet managera. Brak jasno określonej ścieżki kariery?

Zawód fleet managera okazuje się w ostatnich latach niezwykle potrzebny w firmach, nie tylko logistycznych i transportowych, ale także wszystkich innych, które dysponują choćby niewielką flotą samochodową. Posiadanie aut służbowych i zatrudnianie kierowców wiąże się bowiem z licznymi dodatkowymi obowiązkami, formalnościami czy kosztami. Potrzebna jest osoba, która “zepnie” wszystkie te kwestie – najlepiej posiadająca przy tym rozległą, holistyczną wiedzę z wielu dziedzin: od kwestii prawnych, aż po techniczne czy HR-owe.

Jako najpopularniejsze obowiązki na stanowisku managera floty wymienić można m.in.:

  • planowanie i podejmowanie decyzji odnoście zakupu samochodów (sprzedaży, leasingu, najmu, car sharingu),
  • realizowanie zadań związanych z przydzielaniem aut służbowych pracownikom oraz nadzór nad nimi,
  • planowanie i kontrolowanie budżetu związanego z funkcjonowaniem floty firmowej (w tym także optymalizację wydatków),
  • zarządzanie pracą kierowców,
  • dbanie o sprawność techniczną floty (a także związany z tym obieg dokumentów).

W praktyce jednak zakres zadań na stanowisku fleet managera bywa mglisty, a osoba zatrudniona – prócz powyższych typowych zadań – wykonuje w ramach swojej pracy także inne obowiązki w firmie (np. o charakterze administracyjnym). Oznacza to, że wielu managerów floty jest tak naprawdę w firmie „każdym po trochu” i dzieli swój czas pracy także na zadania, które formalnie powinny być przypisane do innego stanowiska. Jak przekłada się to na zarobki flotowe?

Problemem, z jakim spotykają się fleet managerowie w Polsce jest także kwestia zapewnienia odpowiednich narzędzi do pracy przez pracodawcę. Z badań wynika, że niemal połowa flotowców nie korzysta w swojej pracy z urządzeń telematycznych. A zdarzają się także braki w podstawowym sprzęcie i oprogramowaniu.

Znacznym usprawnieniem w prayc są zwłaszcza aplikacje do zarządzania flotą, które pozwalają nie tylko skrócić czas poświęcany na dotychczasowe obowiązki, ale także generować automatyczne raporty, powiadomienia, a także… wskazywać źródła oszczędności. W dalszym ciągu jednak wiele firm nie korzysta z tego typu rozwiązań.

Zarobki we flocie samochodowej 2021

Od czego zależy wysokość pensji fleet managera? Jak w każdym innym zawodzie, wpływ na zarobki flotowe ma wiele czynników, takich jak np.

  • staż pracy,
  • wykształcenie,
  • wielkość firmy,
  • a także województwo.

A czy pandemia w sposób istotny wpłynęła na zarobki we flocie samochodowej? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przytoczyć dane z naszego poprzedniego raportu (stan na czerwiec 2019). Wówczas – przed pandemią – mediana dochodów na stanowisku fleet managera wyniosła 5 620 zł. Połowa zatrudnionych mogła liczyć na zarobki na poziomie od 4 500 do 7 090 zł. Natomiast 25% biorących udział w badaniu otrzymywało wówczas pensję poniżej dolnej wartości. Taki sam odsetek osób wykazywał pensję powyżej 7 090 zł. A jak jest dzisiaj?

Według Ogólnopolskiego Badania wynagrodzeń (dane za styczeń 2021) mediana zarobków flotowych brutto wynosi obecnie 5 870 zł. To o 250 zł więcej niż przed pandemią. Z kolei „rynkowy” przedział zarobków wynosi od 4 710 do 7 350 zł.

Zarobki fleet managerów brutto. Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

 

Dla lepszego zobrazowania sytuacji finansowej przeciętnego polskiego fleet managera warto zaprezentować powyższe dane także w przeliczeniu na kwotę netto (pensja „na rękę”). Mediana wynosi tu 4 227 zł.

 

Zarobki fleet managerów netto. Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można założyć, iż pandemia Covid-19 nie wywarła negatywnych skutków na zarobki flotowe. Wręcz przeciwnie, kwoty wynagrodzeń nieznacznie wzrosły (co może wynikać ze wzmożonego zapotrzebowania choćby na usługi kurierskie, transportowe i inne, związane z przemieszczaniem się i użytkowaniem flot firmowych).

Dynamiczny rozwój usług flotowych pozwala przypuszczać, że zapotrzebowanie na managerów floty na polskim rynku będzie się stale zwiększać. Przyszłością branży są także rozwiązania telematyczne, które pozwalają w znacznym stopniu usprawnić pracę flotowca i wygenerować większe oszczędności dla firmy (co także może w pozytywny sposób przekładać się na zarobki).

Siła kobiet na stanowiskach flotowych

Co ciekawe, dane z tego roku pokazują, że aż 34% wszystkich fleet managerów stanowią kobiety. Warto zauważyć, że ich obecność w branży flotowej przejawia wyraźną tendencję wzrostową. Niespełna dekadę wcześniej kobiet na stanowisku menadżera floty było trzykrotnie mniej – zaledwie 11%.

 

Jakie jeszcze trendy będą mieć znaczny wpływ na przyszłość branży flotowej w tym i kolejnych latach? Zobacz nasz artykuł: “RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2021 (CZ.1): napędy alternatywne, mobilność współdzielona i rozwój telematyki”!