Blog

CSDR — czym jest i co oznacza dla firmy flotowej?

11 marca 2024 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera Pytania do eksperta dyrektywa-csdr-od-kiedy

Unia Europejska kontynuuje wprowadzanie przepisów mających na celu zwiększenie przejrzystości działań gospodarczych w kontekście ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Jedną z takich regulacji jest Dyrektywa w sprawie Sprawozdawczości Dotyczącej Zrównoważonego Rozwoju w Przedsiębiorstwach (Corporate Sustainability Reporting Directive).

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym tak naprawdę jest CSRD, jakie niesie ze sobą zmiany oraz jak floty samochodowe mogą przygotować się na nadchodzące wyzwania w 2024 r.?

Czym jest CSRD?

To regulacja Unii Europejskiej, mająca na celu poprawę jakości i zakresu informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które przedsiębiorstwa muszą ujawniać. Dzięki temu:

 • inwestorzy,
 • klienci,
 • inne zainteresowane strony

mają mieć dostęp do wiarygodnych, porównywalnych i kompleksowych danych na temat wpływu działalności firm na środowisko oraz społeczeństwo.

csdr-co-to

Co to CSRD z perspektywy osób zarządzających flotą samochodową?

Dyrektywa wprowadza bardziej rygorystyczne i szczegółowe wymogi sprawozdawcze, obejmujące szeroki zakres tematów, takich jak:

 • strategia,
 • model biznesowy,
 • ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.

Od kiedy dyrektywa CSRD wchodzi w życie?

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia, pierwsze sprawozdania zgodne z nowymi przepisami mają być publikowane przez przedsiębiorstwa za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku, co oznacza, że raporty dostępne będą na rynku w roku bieżącym.

Warto zauważyć, że dyrektywa będzie wprowadzana etapami, w zależności od wielkości przedsiębiorstw i tego, czy są one już publicznie notowane. Można zatem oczekiwać, że trendy we flotach samochodowych w 2024 r. ulegną znaczącym zmianom.

Poznaj też 7 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o paliwie E10, zarządzając flotą samochodów.

Kto podlega CSRD?

Wymogi dotyczą szerokiego spektrum przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej, w tym dużych firm, które nie są przedsiębiorstwami publicznymi, ale spełniają określone kryteria dotyczące:

 • liczby pracowników,
 • obrotu,
 • sumy bilansowej.

csdr-kto-podlega

Szczególnie istotne jest to dla firm flotowych, które ze względu na swój rozmiar i zakres działalności mogą podlegać nowym wymogom sprawozdawczym.

Zatem kogo dotyczy dyrektywa CSRD? Dużych korporacji, ale również mniejszych przedsiębiorstw, które odgrywają znaczącą rolę w łańcuchach dostaw lub mają duży wpływ na środowisko.

Jak CSRD wpływa na floty pojazdów firmowych w transporcie ciężkim i lekkim?

Firmy z sektora transportowego będą musiały dostarczać szczegółowe informacje na temat swojego wpływu na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i zasobów naturalnych, a także działań podejmowanych w celu minimalizowania tego wpływu. Obejmować to może informacje na temat efektywności paliwowej flot, inwestycji w pojazdy niskoemisyjne oraz działań na rzecz zwiększenia efektywności operacyjnej.

CSRD może zmusić firmy transportowe do przemyślenia i ewentualnej modyfikacji ich strategii biznesowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk. Obejmuje to inwestycje w nowe technologie, takie jak:

 • elektryfikacja floty,
 • ulepszenia logistyczne zmniejszające emisję CO2,
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego.

Firmy flotowe, stając przed nowymi wymogami, mają szansę nie tylko na poprawę swojej zewnętrznej oceny, ale także na wzmocnienie wewnętrznych procesów i zwiększenie efektywności operacyjnej. Skrupulatne raportowanie jest jednak niemożliwe bez nowoczesnych technologii – dlatego warto skorzystać z usług firmy Flotman. Wśród naszych rozwiązań znajdują się m.in. specjalistyczne rozwiązania do monitoringu spalania paliwa przez pojazdy.

Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc spełnić wymogi dyrektywy CSRD, skontaktuj się z naszymi ekspertami!