Blog

Lokalizator GPS nie pokaże mapy online w każdym kraju Europy — sprawdź jak się przed tym uchronić

25 maja 2023 | Flotman | Kategorie: Zastosowania systemów GPS gps_w_europie

Kierowcy realizujący przewozy międzynarodowe mogą doświadczyć problemów z poprawnym działaniem GPS w Europie. Z jakimi konsekwencjami się to wiąże i czy takich nieprzyjemnych sytuacji można uniknąć? Odpowiadamy!

Jak działa nawigacja GPS?

Wiedza dotycząca mechaniki działania urządzeń GPS jest kluczem do zrozumienia, dlaczego sygnał może zostać utracony podczas wjazdu na teren danego kraju w Europie. Każda mapa i lokalizator GPS wykorzystuje sygnał w technologii 2G/3G lub 4G wysyłany przez co najmniej cztery satelity do określenia:

 • szerokości i długości geograficznej,
 • wysokości,
 • aktualnego czasu.

mapa_lokalizator

Choć technologia GPS zapewnia z reguły bardzo dobrą dokładność (od 3 do 5 metrów), miewa ograniczenia. Na działanie lokalizacji mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak:

 • góry,
 • drzewa,
 • zagłuszacze sygnału (jammery),
 • niezaktualizowany software urządzenia lokalizacyjnego,
 • wyłączenie nadajników sieci.

Na ogół nie masz wpływu na skutki zakłóceń sygnału GPS, a niektóre przeszkody – takie jak wysokie budynki w centrum miasta, góry czy lasy – są nieuniknione na wielu europejskich trasach. Na szczęście lokalizatory wyposażone są w funkcje automatycznego łączenia z siecią po wykryciu sygnału, co pozwala zminimalizować skutki zbyt długiego pozostawania poza zasięgiem. Dużo większym problemem dla firm przewozowych jest sytuacja, w której kierowca znajduje się na obszarze kraju z wyłączonymi nadajnikami 2G/3G.

GPS w Europie a wyłączenie nadajników sieci 2G/3G

Po utracie zasięgu przez lokalizator GPS, mapa nie będzie odświeżana w czasie rzeczywistym, co może generować szereg problemów – również finansowych. Polscy operatorzy już jakiś czas temu zapowiedzieli wyłącznie nadajników sieci 2G i 3G, z których wciąż korzysta lwia część systemów GPS. W związku z tym fleet managerowie powinni już teraz upewnić się, że dotychczas używane urządzenia pokładowe wspierają standard sieci nowszej generacji – 4G i 5G. Jeśli nie – modernizacja sprzętu może okazać się konieczna. Warto dodać, że choć Polska zapowiedziała wyłączenie nadajników 2G/3G do 2027 roku, w niektórych krajach Europy nawigacje GPS wykorzystujące analogiczne pasma nie są już wspierane. W pozostałych państwach mogą przestać działać w ciągu najbliższych miesięcy.

Wymiana urządzeń na nowe jest o tyle ważna, że od 15 czerwca 2019 roku istnieje prawny obowiązek instalowania tachografów inteligentnych korzystających z systemu GPS, a także rejestrowania każdego zagranicznego przejazdu. Określa go Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przewidywana jest kara w wysokości 2000 złotych. Ponadto, od sierpnia 2023 roku nowe tachografy będą automatycznie rejestrować m.in.:

 • przekroczenie granicy,
 • okres rozładunku i załadunku,
 • lokalizację załadunku/ rozładunku.

Poprawnie działający lokalizator GPS jest więc niezbędny, aby spełnić europejskie przepisy.

lokalizator_gps_mapa

Urządzenia lokalizacyjne Flotman

Jeśli chcesz uniknąć problemów z działaniem GPS-u w Europie, już teraz wymień swoje urządzenie lokalizacyjne na nowe. W ofercie Flotman znajdziesz sprzęt, który wspiera nowy standard czterech sieci. Urządzenia OBU i ZSL nowej generacji mają taką samą wtyczkę jak modele starszego typu, więc nie musisz stosować żadnych adapterów. Co więcej, można je w prosty sposób zintegrować z tachografami cyfrowymi oraz usługą E-TOLL, co umożliwi bezbłędne przesyłanie danych geolokalizacyjnych w czasie rzeczywistym!

Poznaj więcej wskazówek dla fleet managerów – odwiedź nasz blog!