Blog

Aktualizacja aplikacji Flotman – krok do wydajniejszego zarządzania flotą

18 października 2019 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Zastosowania systemów GPS Aktualizacja aplikacji Flotman – krok do wydajniejszego zarządzania flotą

Kompleksowe zarządzanie parkiem pojazdów to złożony i zaawansowany proces. Optymalne podejście do niego wymaga równie zaawansowanych narzędzi. Mamy tego świadomość, dlatego staramy się dostosowywać nasz system Flotman do potrzeb fleet managerów i bieżących trendów w telematyce. Stąd kolejna już aktualizacja aplikacji Flotman. Sprawdź, co się zmieniło!

Usprawnienie obsługi harmonogramów

Umiejętne planowanie zadań w połączeniu z czasem pracy pracowników to trudny, lecz zarazem niezwykle istotny składnik skutecznego procesu zarządzania. Nabiera on szczególnego znaczenia w warunkach rozbudowanej floty pojazdów. Aby móc je sobie ułatwić, warto wykorzystać nową, zaktualizowaną wersję aplikacji Flotman. W jaki sposób najnowsze aktualizacje naszej aplikacji pomagają usprawniać pracę fleet managera?

Dostępny w aplikacji moduł „Harmonogramy” pozwala fleet managerom w łatwy sposób przypisać kierowców do określonych pojazdów. Co więcej, pomaga też optymalnie rozplanować czas ich pracy, z uwzględnieniem niezwykle dynamicznego środowiska motoryzacyjnego. To jednak nie wszystko.

kontakt flotman

W najnowszej aktualizacji aplikacja wyposażona została w możliwość automatycznego oznaczania świąt i uroczystości państwowych. Funkcjonalność ta stanowi niezwykle duże ułatwienie w długofalowym planowaniu pracy. Dzięki temu fleet manager może w optymalny sposób nakreślić jej całoroczny harmonogram oraz rozdzielić urlopy kierowców w taki sposób, aby zachować płynność funkcjonowania floty. Zwalnia go to przy tym z konieczności pamiętania o wszystkich dniach ustawowo wolnych od pracy.

Oprócz tego aktualnie obowiązujący harmonogram jest od tej pory podświetlany w aplikacji na zielono, co zmniejsza ryzyko pomyłki i zwiększa skuteczność oraz przejrzystość pracy.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

 

Delegowanie zadań kierowcom: wszystko pod kontrolą

W wyniku najnowszej aktualizacji pojawiła się funkcjonalność pozwalająca na utworzenie konta użytkownika z ograniczonym zakresem uprawnień. Oznacza to, że mając dostęp do zakładki „Zarządzanie”, zyskuje on możliwość edycji danych dotyczących pojazdów, kierowców czy harmonogramów. Nie ma jednak dostępu do zarządzania innymi użytkownikami. Rozwiązanie to pozwala fleet managerowi świadomie delegować zadania, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesem zarządzania.

 

Łatwiejsze zarządzanie aktywnością pracowników

Nadzorowanie aktywności wielu użytkowników w systemie może być nieco problematyczną. Również i ta kwestia nie stanowi problemu. Proces ten uczyniliśmy zdecydowanie łatwiejszym i bardziej intuicyjnym niż dotychczas.

Pojawiła się m.in. możliwość wysyłania automatycznej wiadomości mailowej do nowego użytkownika. Zawiera ona powitanie oraz hasło wygenerowane losowo przez system. Projektując to rozwiązanie, mieliśmy na celu dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów. W trosce o bezpieczeństwo administrator zyskał dodatkowo możliwość wymuszenia na nowym użytkowniku zmiany hasła przy pierwszym logowaniu.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

Dzięki temu, z często ignorowanej dotychczas zasady, fleet manager może uczynić zwyczaj i niezbędny warunek korzystania z systemu. To natomiast bez dwóch zdań korzystnie wpłynie na jakość pracy w firmie. Znacząco zwiększy bowiem bezpieczeństwo całej floty i konkretnych użytkowników, a przy tym również ich świadomość na temat odpowiedzialnego korzystania z sytemu.

Większa przejrzystość w zarządzaniu pojazdami i wizualizacji danych

Szybkość wyszukiwania informacji, przejrzystość, łatwe przechodzenie między różnymi modułami i analizowanie danych – to kolejne czynniki, które bez dwóch zdań usprawniają każdy proces zarządzania flotą. To także funkcjonalności, których użyteczność dopracowaliśmy w najnowszej wersji naszej aplikacji.

Dzięki bardziej przejrzystym metodom parowania pojazdów z konkretnymi kierowcami, fleet manager zyskuje czytelny ogląd sposobu eksploatacji samochodów oraz wiedzę, przez kogo są one aktualnie wykorzystywane. Co więcej, dzięki możliwości szybkiego przejścia z poziomu zarządzania pojazdami na widok harmonogramów, może on sprawnie zaplanować także ich przyszłą aktywność.

Czytelność i przejrzystość prezentacja danych w aplikacji poprawiona została także dzięki dodaniu do funkcjonalności dashboardów czterech nowych widgetów obrazujących w procentowej wartości takie dane, jak:

  • czas jazdy
  • czas postoju,
  • przebieg służbowy,
  • przebieg prywatny.

Ujęcie danych w takiej formie, zapewnia fleet managerowi łatwą i szybką analizę danych, bez straty czasu na ich poszukiwanie w różnych miejscach systemu.

Podsumowując, najnowsza aktualizacja aplikacji Flotman to nie tylko zmiana sposobu wizualizacji wybranych danych. To przede wszystkim poprawa jej istniejących funkcjonalności, dodanie nowych (które jeszcze lepiej pomagają sprawować kontrolę nad flotą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie) oraz lepsze dostosowanie aplikacji do dynamicznych warunków pracy fleet managera.

Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu oraz nieustannym udoskonaleniom, zarządzanie flotą pojazdów z aplikacją Flotman może być znacznie bardziej wydajne i efektywne.