Blog

Co należy wiedzieć o kartach do tachografów?

6 października 2022 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta karta-kierowcy-status

Co warto wiedzieć o kartach do tachografów? Czym tak naprawdę jest karta kierowcy? Jak działa tachograf oraz jaki nowy obowiązek został nałożony na kierowców w przewozach międzynarodowych? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w artykule.

karta-do-tachografu

Tachograf – Twój niezbędnik w międzynarodowym transporcie

Tachograf jest cennym narzędziem pracy dla osób zarządzających flotą. Zapewnia lepszy nadzór nad eksploatacją pojazdów oraz upraszcza prace biurowe. W tachografy muszą być wyposażone następujące pojazdy:

 • przeznaczone do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony,
 • służące do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 (razem z kierowcą).

Z obowiązku instalowania tachografów wyłączone są pojazdy specjalistycznej pomocy drogowej oraz rolnicze (dotyczy wyłącznie ciągników używanych do prac rolniczych i leśnych).

Wyróżnia się dwa rodzaje tachografów – analogowy i cyfrowy. Ten pierwszy umieszcza parametry jazdy na papierowych wykresówkach, które kierowca musi później wypełnić ręcznie. Urządzenia analogowe spotkać można w pojazdach zarejestrowanych przed 2006 rokiem. We wszystkich pozostałych standardem są tachografy cyfrowe, z których dane pobierane są za pomocą specjalnych kart chipowych.

Czym są i jak działają karty do tachografu?

Istnieją cztery rodzaje kart, których można używać z tachografem cyfrowym. Są to:

 • karta przedsiębiorcy do tachografu,
 • karta kierowcy,
 • karta kontrolna,
 • karta warsztatowa.

Karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorcy do tachografu wydawana jest firmie transportowej przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ta ma swoją siedzibę. Karta ta służy przede wszystkim do:

 • identyfikacji przedsiębiorstwa transportowego,
 • zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

W Polsce kartę przedsiębiorstwa wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Okres jej ważności wynosi 5 lat, a cena – 282,90 zł brutto. Warto wspomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem nr 165/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lutego 2014 r., przedsiębiorca powinien co najmniej raz w ciągu 90 dni pobrać dane zapisane na tachografie.

Karta kierowcy do tachografu

Karty kierowcy są niezbędne, aby móc legalnie prowadzić pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe. Obowiązek ich wyrobienia spoczywa na przedsiębiorcy. Podobnie jak w przypadku prawa jazdy, karta kierowcy jest prostokątnym dokumentem zawierającym personalia oraz zdjęcie kierowcy. Wbudowany w nią mikroprocesor rejestruje i przechowuje dane dotyczące wszelkich czynności związanych z prowadzonym pojazdem. Wśród nich wymienić można:

 • prędkość,
 • odległość przebytą przez kierowcę,
 • aktywność kierowcy (przewidziane w harmonogramie: czas jazdy i odpoczynek),
 • różnego rodzaju nadużycia (nieplanowane przerwy, przekraczanie prędkości czy próby oszustwa – kalibracji tachografu).

Powyższe dane mogą być wyświetlane na ekranie tachografu, drukowane przez specjalny przyrząd rejestrujący lub pobrane za pomocą czytnika kart, czy innego dedykowanego urządzenia.

Przeczytaj: Inwestycja w lokalizatory GPS do pojazdów jako dobry kierunek zwiększania oszczędności w firmie”.

karta-przedsiebiorcy-do-tachografu

Prowadzenie służbowego pojazdu bez karty kierowcy jest niezgodne z przepisami. W przypadku kontroli kierowca nieposiadający przy sobie tego dokumentu może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych. Do każdego kierowcy może być przypisana tylko jedna karta, korzystanie z dokumentu należącego do innej osoby także jest karalne. Karta wydawana jest na okres 5 lat (jednak nie dłuższy niż okres ważności prawa jazdy kierowcy). Jej koszt wynosi 172 zł.

Właściwie wypełniony i podpisany wniosek to jedyny dokument, na podstawie którego może zostać wydana karta kierowcy. Status można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Karta warsztatowa

Warsztatowa karta do tachografu identyfikuje technika, który jest uprawniony do aktywacji, kalibracji i testowania tachografu, a także pobierania z niego danych. Opłata netto za jej wydanie wynosi 230 PLN (282,90 PLN brutto).

Karta kontrolna

Kontrolna karta do tachografu wydawana jest organowi upoważnionemu do odczytu, drukowania i pobierania danych z tachografu, a także jego kontroli. Wydanie karty kontrolnej wiąże się z opłatą 193,20 PLN (237,64 PLN brutto).

Karty do tachografów – nowy obowiązek od 2022 roku

Od lutego bieżącego roku każdy kierowca wykonujący międzynarodowy przewóz towarów na terytorium Unii Europejskiej, musi zatrzymywać się na granicy kraju związkowego i wybrać w tachografie jego symbol. Za nieegzekwowanie tego obowiązku grozi kara w wysokości 100 zł mandatu za każdy dzień zwłoki.

Na pewno zainteresuje Cię też: Inwestycja w lokalizatory GPS do pojazdów jako dobry kierunek zwiększania oszczędności w firmie”.