Blog

Sprawdź, czy jesteś gotowy na nowe regulacje czasu pracy kierowców

5 marca 2024 | Flotman | Kategorie: Bez kategorii Eco-driving czas-pracy-kierowcy-zawodowego

Wymogi w zakresie regulacji czasu pracy kierowców koncentrują się przede wszystkim na ograniczeniu ryzyka wypadków związanych z ich zmęczeniem. Wprowadzone w 2024 r. zmiany czasu pracy dotyczą m.in. długości trwania obowiązkowych przerw i dłuższych okresów odpoczynku. Te generują konieczność dokładnego monitorowania przez przedsiębiorstwa transportowe.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując się na wejście w życie nowych regulacji prawnych? Jakie konkretnie przepisy ulegną modyfikacji? Odpowiadamy w artykule – przeczytaj koniecznie!

Kluczowe zmiany w regulacjach prawnych dotyczących czasu pracy kierowcy zawodowego

Pakiet Mobilności wprowadził możliwość odstępstw od regulacji prawnych, co pozwala na wydłużenie jazdy o maksymalnie dwie godziny w wyjątkowych sytuacjach, które nie były znane przed rozpoczęciem podróży, a pokonanie dodatkowej trasy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.

Jeśli odstępstwa nie zostaną odpowiednio udokumentowane, należy liczyć się z poważnymi sankcjami – dlatego tak istotne jest, aby znać prawne regulacje czasu pracy kierowcy zawodowego i uwzględniać ich zmiany przy planowaniu procesów logistycznych w roku 2024.

Poznaj najważniejsze, obecnie obowiązujące, zasady: 

  • Dobowy czas pracy

Został ustalony na 9 godzin, z możliwością wydłużenia do 10 godzin maksymalnie dwa razy w tygodniu, aby umożliwić kierowcom zawodowym elastyczność w wyjątkowych sytuacjach. Do tego dochodzą odstępstwa, które do regulacji prawnych wprowadził Pakiet Mobilności.

• Tygodniowy limit

Tygodniowy limit czasu pracy kierowcy zawodowego wynosi 56 godzin, z dodatkowym ograniczeniem do 90 godzin w ciągu dwóch tygodni, co zapewnia kierującym wystarczającą przestrzeń na odpoczynek i regenerację.

• Odpoczynek

Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowcy zawodowego zakładają odpoczynek dobowy trwający 11 godzin, z możliwością skrócenia do 9 godzin w określonych warunkach. Pamiętaj też o wymogu zachowania co najmniej 45-godzinnego odpoczynku tygodniowego co 4 tygodnie.

• Czynności służbowe

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do czasu pracy kierowcy zaliczają się również takie zadania jak:

  • załadunek,
  • rozładunek,
  • nadzór nad załadunkiem,
  • obsługa pojazdu,
  • inne prace służbowe.

czas-pracy-kierowcy-zawodowego-regulacje-prawne

Praktyczne porady dotyczące dostosowania się do nowych regulacji

Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy najważniejsze i praktyczne porady:

1.      Zaktualizuj systemy monitorowania

Inwestycje w nowoczesne technologie odciążą Cię w obowiązku stałego raportowania danych. Wystarczy zintegrować flotę z systemem monitoringu GPS takim jak nasz.

2.     Szkolenie i edukacja

Aby uniknąć mandatów i kar pieniężnych, zorganizuj dla pracowników szkolenia, które pomogą im zapoznać się ze zmianami regulacji prawnych – dzięki temu możesz zmniejszyć ryzyko naruszeń.

3.     Wyznaczanie tras i czasu pracy

Użycie oprogramowania do zarządzania flotą to dobry sposób na optymalizację tras i harmonogramów pracy.

Przystosowanie się do nowych regulacji czasu pracy wymaga zaangażowania zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i samych kierowców zawodowych. Kluczowe będzie:

  • przyjęcie nowych technologii,
  • strategiczne planowanie procesów logistycznych,
  • minimalizowanie ryzyka naruszeń.

Te działania nie tylko zapewnią zgodność z prawem, ale także przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i poprawy dobrostanu pracowników.  

regulacje-czasu-pracy-kierowcy

Do skutecznej kontroli floty pojazdów oraz zapewnienia przestrzegania najnowszych regulacji prawnych dotyczących czasu pracy kierowcy zawodowego potrzebny Ci będzie sprawdzony monitoring GPS. Nowoczesne rozwiązania oferuje firma Flotman – skorzystaj z naszego profesjonalnego doradztwa, a łatwiej będzie Ci się dostosować do zmian w branży logistycznej w 2024 roku.

Poznaj więcej wskazówek i najnowszych informacji dotyczących skutecznego zarządzania flotą pojazdów – odwiedź nasz blog!