Blog

Zmiany prawne w 2020 roku – szanse i wyzwania dla przedsiębiorców

3 stycznia 2020 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Zmiany prawne w 2020 r. – szanse i wyzwania dla przedsiębiorców

Rok 2020 powita przedsiębiorców szeregiem istotnych zmian prawnych. Wyższe koszty zatrudnienia pracowników, nowe zasady rozliczania godzin nadliczbowych, zmieniona wysokość obciążeń ZUS – to tylko niektóre z przewidywanych nowości. W jaki sposób planowane zmiany wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej?

Nowa płaca minimalna w 2020 roku

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian prawnych na 2020 rok jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna w 2020 roku ma wynieść 2600 zł brutto, a więc o 350 zł więcej niż w roku ubiegłym. Co więcej, zmianie ulega także stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od 1 stycznia 2020 r. wynosi ona 17 zł za godzinę (dotychczas – 14,70 zł).

Na tym jednak nie koniec. Zmieniają się również zasady rozliczania dodatków za staż pracy. Od tego roku nie będą już one doliczane do kwoty płacy minimalnej. Ustawodawca zdecydował się na przywrócenie odrębnego dodatku za wysługę lat. Podobnie przy ustalaniu wysokości płacy minimalnej w 2020 roku nie ma już znaczenia dodatek za pracę w nadgodzinach czy odprawa emerytalna.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Wyższa płaca minimalna w 2020 roku pociąga za sobą wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, otrzymujących najniższą pensję – o 421,67 zł. Co więcej, podwyżka najniższego wynagrodzenia pociąga za sobą także wzrost uzależnionych od niego należności pracowniczych, m.in. dodatku za pracę w godzinach nocnych czy minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Największym wyzwaniem, pojawiającym się przed przedsiębiorcami, szczególnie zatrudniającymi pracowników mobilnych, będzie więc dążenie do ciągłego podnoszenia ich kompetencji i efektywności.

Zmiany w podatkach 2020 – sankcje dotyczące tzw. białej listy i ulga na złe długi

Poza podwyżką minimalnej płacy, szereg istotnych nowości pociągają za sobą również zmiany w podatkach 2020. Pierwszą z nich jest kwestia tzw. białej listy podatników VAT. Co prawda istnieje ona już od września 2019 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły jednak w życie związane z nią sankcje. Tych będzie musiał spodziewać się przedsiębiorca, który płatność o wartości przekraczającej 15 tys. zł dokona na konto kontrahenta, znajdujące się poza wskazanym wykazem. W takim przypadku, nie będzie on mógł zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Co więcej, podlegał będzie również solidarnej odpowiedzialności za zaległości w VAT. Jak uniknąć tych konsekwencji? Otóż wystarczy, że w ciągu trzech dni przedsiębiorca powiadomi naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na konto spoza białej listy.

Oprócz tego, od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje także nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Nowe przepisy zezwalają przedsiębiorcy na pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeśli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od daty jej płatności. Obowiązek doliczenia jej do podstawy opodatkowania przechodzi w całości na dłużnika. To bez wątpienia pomoże utrzymać płynność finansową firmy.

flotman kontakt

Nowe zasady płatności podatków – mikrorachunki zamiast urzędów skarbowych

Swoim zasięgiem, zmiany w podatkach 2020 objęły także kwestię regulowania płatności. Oznacza to, iż od 1 stycznia, zamiast wpłacania podatków na konta bankowe urzędów skarbowych, wszyscy podatnicy dokonują tego poprzez indywidualne rachunki podatkowe. Tzw. mikrorachunki obejmą płatności PIT, CIT i VAT i – co istotne – posłużą wyłącznie do wpłat. Zwroty realizowane są na dotychczasowych zasadach. Wygenerowanie mikrorachunku jest wprawdzie kwestią bezdyskusyjną – od 1 stycznia 2020 r. jest to jedyny sposób płacenia podatków.

Warto jednak zauważyć, że nowy sposób rozliczeń może pociągać za sobą korzyści dla przedsiębiorców, odczuwalne chociażby w przypadku zmiany siedziby firmy. Dotychczas wymagała ona założenia rachunku w nowym urzędzie skarbowym. Od tego roku nie jest to konieczne – mikrorachunek pozostanie bez zmian.

Jak go wygenerować? Można tego dokonać na dwa sposoby. Najłatwiej – wchodząc na stronę Ministerstwa Finansów i korzystając z dostępnego tam generatora. Po podaniu numeru NIP zostanie stworzony indywidualny rachunek, złożony z 26 znaków. Opcjonalnie można tego dokonać również, udając się do dowolnego urzędu skarbowego.

Mały ZUS dla firm – kogo obejmie i jak się o niego ubiegać?

Niezwykle istotna zmiana dotyczy również wysokości obciążeń na ubezpieczenie społeczne. Jakie nowości ustawodawca przewidział w tej kwestii? Punktem wyjścia jest tutaj Mały ZUS dla firm. Ta specjalna ulga wprowadzona 1 stycznia 2019 r. stanowi ukłon w stronę podmiotów o dochodach nieprzekraczających 63 tys. zł rocznie. Dzięki niemu, mogą oni uiszczać obowiązkowe składki na znacznie bardziej preferencyjnych warunkach. Uchwalając prawo na następny rok, ustawodawca zdecydował się jednak pójść o krok dalej. Efektem tych prac jest Mały ZUS Plus, a więc dodatkowa ulga, obniżająca miesięczną płatność aż o kilkaset złotych.

Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

  • przychód za rok 2019 musi zamykać się w kwocie 120 tys. zł,
  • działalność gospodarcza w poprzednim roku musiała być prowadzona przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Pobierz darmowy dostęp do >> konta DEMO aplikacji Flotman >>

 

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus? Chęć przystąpienia do programu należy zadeklarować do 29 lutego 2020 r. Co istotne – z preferencyjnej składki można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego okresu wilcza się także Mały ZUS dla firm z 2019 r.

Rok 2020 pociąga za sobą szereg istotnych zmian prawnych. Wyższa płaca minimalna, nowe zasady opłacania podatków, rozszerzony Mały ZUS dla firm – to tylko niektóre z nich. Warto odpowiednio zapoznać się z planowanymi reformami – pomoże to przedsiębiorcom łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości prowadzania działalności gospodarczej.