Blog

Odczyt tachografu – nowa funkcjonalność aplikacji Flotman

1 lutego 2021 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Poradnik Fleet Managera Zdalny odczyt tachografu – nowa funkcjonalność aplikacji Flotman

Obowiązek odczytywania tachografu w świetle przepisów

Kontrola czasu pracy kierowców jest niezwykle istotna nie tylko ze względu na ich kondycję fizyczną i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale i z przyczyny prawnych. Obowiązek odczytywania tachografu jest ściśle regulowany rozporządzeniem Ministra Transportu z 2007 r. Zgodnie z treścią tego dokumentu, każdy przewoźnik bądź właściciel pojazdu jest zobowiązany do sczytania danych z tachografu co najmniej raz na 90 dni.

Podobnie rzecz wygląda z kartą kierowcy – tutaj przepisy nakazują pobierać dane minimum raz na 28 dni. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą finansową w wysokości 500 zł za każdy pojazd lub kierowcę, w przypadku niepobrania danych odpowiednio z tachografu i karty kierowcy. Co przy tym istotne, wysokość obciążenia finansowego nie jest w żaden sposób uzależniona od ilości brakujących danych czy dni opóźnienia. To oznacza, że nawet niewielka zwłoka będzie skutkowała nałożeniem dotkliwej kary.
Warto wiedzieć, że surowa kara wiąże się nie tylko ze zwłoką, ale i z ingerowaniem w pracę tachografu. W tym przypadku wysokość kary dla przewoźnika może wynosić nawet 10 tys. złotych. Natomiast dla kierowcy, który dopuściłby się ingerowania w odczyt, prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Sczytywanie tachografu

Możliwość odczytania danych z tachografu to nie tylko sprawne spełnienie ustawowego obowiązku. Automatyzacja tego procesu pociąga za sobą wiele korzyści – tak finansowych, jak i w zarządzaniu czasem kierowców. Pobranie danych z tachografu to nie tylko oszczędność czasu przewoźników, ale i poprawienie logistyki firmy. Odczyt tachografu pomaga więc zwiększyć efektywność zarządzania pracownikami.

W aplikacji Flotman szykujemy rozwiązanie związane m.in. z odczytami tachografów  dla naszych nowych i stałych Klientów, które wdrożymy do użytku w 2022 roku. Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą handlowym. 

>> Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz dostęp do KONTA DEMO i sprawdź! >>

Sondy paliwowe – efektywna kontrola paliwa we flocie

Kontrola czasu pracy kierowców to niejedyna czynność, o jakiej należy pamiętać zarządzając firmą transportową. Niezwykle istotne znaczenie posiada także kontrola paliwa. W przypadku pojazdów ciężarowych, pokonujących miesięcznie tysiące kilometrów, nawet nieznaczna redukcja spalania może przełożyć się na pokaźne oszczędności. Jak najłatwiej ich szukać?

Najlepszym rozwiązaniem jest sonda paliwowa. Urządzenie, które posiadamy w swojej ofercie, montowane jest pionowo w jednym bądź dwóch zbiornikach pojazdu. Tam dokonuje precyzyjnego pomiaru paliwa, z dokładnością nawet do 1%, po czym przekazuje dane do systemu Flotman, w którym prezentowane są w formie raportów lub powiadomień i alertów jeżeli nastąpiło np. tankowanie pojazdu lub ubytek paliwa.

Pomiar paliwa w zbiorniku przy użyciu sond paliwowych to oczywista oszczędność kosztów – ale nie tylko. Dzięki dużej dokładności pozwalają one wychwycić ubytki paliwa i zapobiec ewentualnym przypadkom kradzieży paliwa. Do tego dostarczają informacji o poziomie spalania czy sposobie eksploatacji pojazdów. Informacje te, połączone z danymi pobranymi z tachografów, stanowią kluczową wiedzę w zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem transportowym.