Blog

Ustawa o elektromobilności: 3 rzeczy, które powinien wiedzieć manager floty

25 lutego 2021 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą Ustawa o elektromobilności: 3 rzeczy, które powinien wiedzieć manager floty

Elektromobilność w praktyce

Pod koniec grudnia 2020 r. po polskich drogach poruszało się 18 875 elektrycznych samochodów osobowych. Wśród nich 53% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV), pozostałą natomiast część hybrydy typu plug-in (PHEV). Dane te obrazują wyraźną tendencję wzrostową. Wystarczy jedynie wspomnieć, że według stanu na lipiec 2020 r. liczba takich aut wynosiła łącznie 13 057 pojazdów.

Jak więc widać, samochody z alternatywnymi napędami przestają być produktem niszowym, a ich oferta nieustannie się powiększa. Głównymi nabywcami takich pojazdów są bez wątpienia klienci instytucjonalni. W 2020 r. odpowiadali oni za 85,4% rejestracji nowych samochodów elektrycznych w kraju. W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju napędu rośnie również znaczenie ustawy o elektromobilności. Co powinien wiedzieć o niej każdy manager floty?

>> Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Pobierz dostęp do KONTA DEMO i sprawdź aplikację Flotman! >>

1.  Zwolnienie z akcyzy

Jedną z ważniejszych dla przedsiębiorców informacji zawartych w ustawie o napędach alternatywnych jest zwolnienie pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem z akcyzy. Dodatkowo ustawa o elektromobilności ustanowiła również nowy limit amortyzacyjny na samochody elektryczne, podnosząc go ze 150 tys. zł do 225 tys. zł. O ile więc zakup pojazdu z alternatywnym napędem może jednorazowo stanowić większą inwestycję, w dłuższej perspektywie oznacza szereg oszczędności w budżecie flotowym. Dla managerów ważną informacją może być też fakt, że samochody elektryczne coraz częściej włączają do swojej oferty firmy leasingowe czy CFM. Ich udział w zakupie tych aut wyniósł w tamtym roku 51,6%. To tez może czynić zakup samochodu elektrycznego do floty korzystniejszym finansowo.

2.  Rozbudowa infrastruktury ładowania

Ważnym postanowieniem ustawy o napędach alternatywnych jest również rozbudowa infrastruktury ładowania. Autorzy aktu prawnego określili w nim minimalną liczbę punktów ładowania, zarówno o normalnej, jak i średniej mocy. Dodatkowo w kierunku ich zwiększenia zmierzają także planowane nowelizacje. W najnowszych projekcie resort zaproponował wprowadzenie w budynkach wielorodzinnych obligatoryjnych ekspertyz w zakresie punktów ładowania.

auta firmowe Flotman

Działania zaplanowane przez ustawodawcę zdają się przynosić zamierzone efekty. O ile na koniec 2018 r. było w Polsce 845 punktów ładowania, pod koniec lipca 2020 r. ich liczba wzrosła do 2319. Co więcej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych szacuje, że do 2022 r. będzie ich w naszym kraju 5900. Zagęszczenie infrastruktury punktów ładowania to znaczne ułatwienie dla kierowców pojazdów, a także managerów floty – pozwala bowiem na wydłużenie trasy (zasięgu samochodu) bez konieczności poszukiwania często odległych od siebie punktów ładowania.

3.  Strefy czystego transportu

Ważną dla fleet managerów konsekwencją ustawy o napędach alternatywnych jest również kwestia Stref Czystego Transportu. W pierwotnym brzmieniu ustawa dopuszczała możliwość wjazdu do nich samochodów spalinowych w zamian za uiszczenie stosownej opłaty. Zgodnie z nową propozycją, gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu (NO2) będą miały obowiązek stworzyć takie strefy. Wjazd do nich nieuprawnionym autem (np. z instalacją LPG) będzie natomiast zagrożony karą 500 zł. Informacja ta może mieć istotne znaczenie dla fleet managerów przy planowaniu tras, pomagając im uniknąć niepotrzebnych kar oraz wydatków w budżecie flotowym.