Blog

Ubezpieczenie floty a styl jazdy kierowców – co mają ze sobą wspólnego?

19 listopada 2019 | Flotman | Kategorie: Eco-driving Poradnik Fleet Managera Ubezpieczenie floty a styl jazdy kierowców – co mają ze sobą wspólnego?

Rozwiązania telematyczne niemal na stałe wpisały się już w praktykę funkcjonowania większości flot samochodowych. Jak się jednak okazuje, zakres zastosowania tych systemów nieustannie się rozszerza. Dziś znacząco usprawniają one pracę nie tylko kierowców i fleet managerów, ale także firm ubezpieczeniowych. W jaki sposób ubezpieczenia we flocie determinowane są przez systemy monitoringu pojazdów?

Czynniki warunkujące wysokość ubezpieczenia we flocie

Ubezpieczenie pojazdów to jeden z większych wydatków składających się na koszty utrzymania floty pojazdów służbowych. Ponieważ jednocześnie jest on wydatkiem obowiązkowym, wielu przedsiębiorców szuka sposobów jego optymalizacji i zmniejszenia kosztów. Jak skutecznie tego dokonać?

Punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie jest uświadomienie sobie czynników, wpływających na wysokość składki ubezpieczeniowej. Spośród wielu, do najważniejszych zaliczyć można niewątpliwie:

  • liczbę pojazdów wchodzących w skład floty,
  • formę własności ich użytkowania (leasing, najem długoterminowy),
  • rodzaj ubezpieczanych pojazdów,
  • rok produkcji samochodów i ich przebieg,
  • zakres oferowanej oferty.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Powyższe kwestie odgrywają niezaprzeczalnie istotną rolę w określaniu wartości oferty ubezpieczeniowej. Czynnikiem, który posiada jednak największe znaczenie dla wysokości składki, jest szkodowość floty. Tę natomiast najlepiej zmierzyć za pomocą systemów telematycznych. Jaki związek występuje między eco jazdą a ubezpieczeniem?

Monitorowanie zachowań kierowców a ubezpieczenie

Dotychczas wysokość składki ubezpieczeniowej dla floty pojazdów ustalana była na podstawie ogólnych szacunków i statystyk. Wszystko wskazuje jednak na to, że trend ten może ulec zmianie, zmierzając w kierunki automatyzacji i dokładniejszej indywidualizacji oferty ubezpieczeniowej. Z myślą o takim właśnie celu, przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji i firmy Globtrak Polska Sp. z o.o. podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu innowacyjnego rozwiązania. System nadzoru zachowań kierowców – bo o nim mowa – ma umożliwiać profilowanie pracowników mobilnych pod kątem stylu ich jazdy, a następnie wysyłać takie informacje do ubezpieczycieli. Ci natomiast na tej podstawie mają określać wysokość składki ubezpieczeniowej dla floty pojazdów.

Czy mechanizm wykorzystujący związek między monitorowaniem zachowań kierowców a ubezpieczeniem ma szanse zaistnieć na polskim rynku? Wszystko wskazuje na to, że tak. Mało tego, istnieją już instrumenty przystosowane do tego typu rozwiązań. Mowa o polisach komunikacyjnych UBI.

flotman kontakt

Usage Based Insurance – ubezpieczenia ustalane przez samych kierowców

Niekwestionowanym liderem w dziedzinie zastosowania rozwiązań telematycznych w branży ubezpieczeń są Stany Zjednoczone. W Europie polisy typu UBI nie cieszą się jeszcze tak dużą popularnością, chociaż i to ulega coraz szybszej zmianie. Według danych przedstawionych w raporcie ABI Research 2017, do 2020 r. wartość polis opierających się na telematyce ma bowiem wzrosnąć do 25,8 mln. Czym jest to rozwiązanie oraz czemu zawdzięcza tam dynamicznie rosnącą popularność?

Usage Based Insurance to indywidualne ubezpieczenie samochodu, spersonalizowane pod kątem konkretnego kierowcy. Jest to możliwe dzięki temu, iż wysokość składki jest w tym przypadku obliczana na podstawie analizy stylu jego jazdy – nie natomiast ogólnych statystyk. Jak więc widać, związki występujące między ekonomiczną jazdą a ubezpieczeniem mają w tym przypadku dużo większe znaczenie niż szkodowość czy stan techniczny całego parku pojazdów.

W jaki sposób właściciele flot mogą skorzystać na tego typu rozwiązaniu? Jak się okazuje – jest ono korzystne dla wszystkich zainteresowanych. Ubezpieczyciele, otrzymując do wglądu dokładne dane obrazujące styl jazdy kierowców, mogą trafniej oszacować szkodowość pojazdów i ustalić dla nich wysokość polisy. Przedsiębiorca natomiast, mogąc pochwalić się bezpiecznie jeżdżącymi pracownikami, zyskuje kartę przetargową w negocjowaniu jak najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Kontrola przejazdów oraz stylu jazdy >> Zobacz aplikację Flotman Driver! >>

Ekonomiczna jazda a ubezpieczenie – rozwiązania telematyczne wspierające eco-driving

Jak widać, świadoma i ekonomiczna jazda to nie tylko nieodzowny warunek bezpieczeństwa, ale i czynnik mogący znacznie zmniejszyć koszty utrzymania floty pojazdów. Jak efektywnie wdrożyć ją wśród pracowników mobilnych? Odpowiedzią na to pytanie jest eco-driving oraz narzędzia pozwalające monitorować jego realizację. Jednym z nich jest aplikacja Flotman.

Wśród wielu funkcjonalności, wyposażona ona została w moduł Business Intelligence z dashboardem „Pulpit Eco”. Wybierając tę opcję, manager zyskuje pełne, behawiorystyczne ujęcie stylu jazdy kierowców – zarówno wszystkich całościowo, jak i każdego z osobna. Oprócz wartości liczbowych, otrzymuje on również informacje ujęte w formie graficznej, przedstawiające tendencje wzrostowe lub spadkowe we flocie. To wszystko pozwala mu kompleksowo analizować styl jazdy kierowców oraz dążyć do ich nieustannego doskonalenia.

Ubezpieczenie to jeden z większych wydatków utrzymania parku pojazdów służbowych. Z tego też względu, oszczędności poczynione w tej dziedzinie mogą przyczynić się do znacznego usprawnienia budżetu całej firmy. Jak skutecznie obniżyć wartość ubezpieczenia we flocie, nie zmniejszając przy tym zakresu gwarantowanej przez nie ochrony? Rozwiązania mogą dostarczyć sami kierowcy – poprzez nieustanne podnoszenie umiejętności swojej jazdy.