Blog

Ubezpieczenia samochodów firmowych – bezpośrednio czy przez brokera?

12 czerwca 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Ubezpieczenia samochodów firmowych – bezpośrednio czy przez brokera?

Wybór najlepszej oferty ubezpieczeniowej, raportowanie zawieranych umów i opłacanych składek, likwidacja szkód. To tylko niektóre czynności, wynikające z obowiązku ubezpieczenia pojazdu firmowego. W jaki sposób najlepiej podjąć się tego zadania – samodzielnie czy za pośrednictwem brokera?

Broker floty – „tylko” pośrednik czy „aż” doradca?

Impulsem do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług brokera jest często proces poszukiwania optymalnego ubezpieczenia dla pojazdów firmowych. Z tego też względu, w wielu przypadkach broker traktowany jest jako pośrednik między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. O ile jest to oczywiście prawda, o tyle rola tego pracownika dalece wykracza poza negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia flotowego.

Współcześnie broker jest już nie tylko reprezentantem klienta, ale i doradcą, a nawet i zarządcą konkretnych procesów dotyczących floty. Stwierdzenie to posiada odzwierciedlenie w danych liczbowych. W badaniu przeprowadzonym przez firmę PwC, już w 2014 r. aż 67% osób odpowiedzialnych za zakup ubezpieczeń w firmie zadeklarowało, iż postrzega brokera floty jako zaufanego doradcę. Jedynie 46% managerów uznało go natomiast za podmiot transferujący ryzyko na towarzystwo ubezpieczeniowe. Z czego wynika tak duży poziom zaufania dla brokerów oraz na czym polega ich rola?

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

Zalety korzystania z usług brokera

Ubezpieczenia flotowe, to – tuż po wydatkach na paliwo – jeden z najbardziej kosztownych aspektów utrzymania parku pojazdów. Jak się okazuje – również i najbardziej pracochłonnych. Temat ubezpieczenia pojazdów firmowych nie zamyka się bowiem wraz z podpisaniem umowy i przeniesieniem ryzyka na ubezpieczyciela. Wręcz przeciwnie – to dopiero początek procesów związanych z  bezpieczeństwem samochodów. Wystarczy tu jedynie wspomnieć o pilnowaniu terminowości opłacania składek, kontroli terminów ekspiracji ubezpieczeń czy likwidowaniu szkód.

Wykonanie tych wszystkich czynności przez fleet managera może być problematyczne, zważywszy na to, iż jest to zaledwie jeden z jego licznych obowiązków. Powierzenie jego realizacji podmiotowi zewnętrznemu pozwala znacznie odciążyć managera oraz umożliwia mu skoncentrowanie się na procesie zarządzania flotą. Jest to przy tym o tyle korzystne, iż specjalizując się wyłącznie w kwestii ubezpieczeń broker flotowy dysponuje większą wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. To też sprawia, że zadania związane z ich obsługą może wykonywać w bardziej profesjonalny i efektywny sposób.

Ubezpieczenie floty przez brokera, a wysokość składek

Poważnym argumentem, przemawiającym za skorzystaniem z usług brokera, są również względy finansowe. Korzyści można dostrzec już w momencie podpisywania umowy. Z racji iż obsługuje on zwykle wiele przedsiębiorstw, poprzez tzw. efekt skali posiada możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków umowy niż mógłby to zrobić właściciel floty.

Dodatkowe korzyści mają swoje źródło w procesie obliczania ubezpieczenia. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami wysokość składki szacowana jest na podstawie kalkulacji ryzyka i dotychczasowej szkodowości. Tutaj pojawia się nieoceniona rola brokera. Dysponując własnym zespołem inżynierów ryzyka, pomaga on zlokalizować najsłabsze punkty w firmie i wdrożyć programy naprawcze, obniżające szkodowość. Dodatkowo może również pomóc w uzyskaniu tzw. funduszy prewencyjnych. Te natomiast mogą być przeznaczone na zakup zabezpieczeń przeciwpożarowych, szkolenia pracowników oraz wiele innych celów zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Kontakt Flotman

Wybór brokera – o czym pamiętać?

Przeniesienie procesu obsługi ubezpieczenia flotowego na wykwalifikowane podmioty zewnętrzne posiada szereg niezaprzeczalnych korzyści. Będą one jednak spełnione tylko wtedy, gdy zadanie to powierzone zostanie właściwym specjalistom. Czym się kierować przy wyborze brokera floty?

Wbrew pozorom nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym kandydatem, warto pomyśleć o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim należy sprecyzować swoje potrzeby oraz oczekiwania. Dopiero mając je wyszczególnione, można przystąpić do poszukiwania brokera, który będzie w stanie im sprostać.

Szczególnie pomocne może być zbadanie jego kwalifikacji oraz doświadczenia w praktyce. Ważny tu będzie przy tym nie tylko zakres administracji umawianych ubezpieczeń, ale i przeprowadzonych procesów likwidacji szkód. Dobrym pomysłem jest więc udzielenie brokerowi pełnomocnictwa i weryfikacja jego rzetelności na podstawie przygotowanych ofert.

Flota własna a wynajmowana – jaka forma ubezpieczenia?

Skorzystanie z usług profesjonalisty ubezpieczeniowego jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku posiadania własnej floty samochodowej. Co jednak w sytuacji, gdy jest ona wynajmowana? Czy warto wówczas ubezpieczać pojazdy samodzielnie, czy lepiej proces ten pozostawić firmie CFM?

Praktyka funkcjonowania wynajmów długoterminowych pokazuje, iż najczęściej zadaniem tym zajmuje się właściciel floty. Rozwiązanie to jest bez wątpienia dużo korzystniejsze od samodzielnego ubezpieczania pojazdów. Podobnie jak broker, firmy CFM obsługują pokaźną liczbę samochodów, co daje im możliwość wynegocjowania korzystnych stawek. Do tego można mieć pewność, że będą one nie tylko niskie, ale i stałe przez cały okres najmu. Gwarancji tej nie ma natomiast przy ubezpieczaniu floty na własną rękę.

Przekazanie kwestii związanych z ubezpieczeniem flotowym podmiotom zewnętrznym nie oznacza wykluczenia fleet managera z tego procesu. Nadal musi on sprawować kontrolę nad jego realizacją czy egzekwować adekwatne warunki polis. Rozwiązanie to pozwala jednak znacznie odciążyć go z obowiązków oraz przekazać je wykwalifikowanym specjalistom.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>