Blog

Telematyka w ubezpieczeniach pojazdów – czym jest i jakie pełni funkcje?

11 stycznia 2018 | Flotman | Kategorie: Zastosowania systemów GPS Jaką rolę pełni telematyka w ubezpieczeniach?

Niemal wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży TSL, poza różnymi strategiami czy metodami działania, łączy wspólny cel. Jest nim lepsze planowanie transportu oraz poprawa bezpieczeństwa jazdy. Aby zoptymalizować te czynności oraz poddać je lepszej kontroli, warto sięgnąć po rozwiązania z zakresu telematyki w transporcie. A jaką rolę już teraz zaczyna pełnić telamatyka w ubezpieczeniach?

Telematyka przyszłością branży ubezpieczeń

Korzystanie z usług telematycznych jest coraz częściej spotykaną praktyką na rynku ubezpieczeń. Jak wyliczają specjaliści z Berg Insight, podczas kiedy liczba polis ubezpieczeniowych bazujących na danych telematycznych w Europie pod koniec 2014 r. wynosiła 4,8 mln, do roku 2019 ma ona wzrosnąć aż do 28,1 mln podpisanych zobowiązań. Oznacza to wzrost o 42,4 % w skali roku. Co sprawia, że telematyka w ubezpieczeniach staje się oczkiem w głowie coraz większej liczby firm ubezpieczeniowych oraz dostarczycieli usług monitoringu pojazdów?

Standardowe taryfy ubezpieczeniowe oparte są na twardych parametrach lub dużej liczbie pytań o historię pojazdu i kierowcy. Bardzo często prowadzą do uogólnień, co dzieje się szczególnie w przypadku młodych kierowców o krótkim stażu jazdy. Zwykle traktowani są oni jako potencjalne ryzyko ubezpieczeniowe oraz obciążani przez to wysokimi składkami. Takie problemy znikają w przypadku zastosowania telematyki.

>> Od czego zależy wysokość stawki OC. Sprawdź! >>

Wykorzystanie telematyki w ubezpieczeniach pojazdów

Urządzenia telematyczne nieustannie monitorują jazdę kierowcy, zbierając takie dane, jak:

  • przebieg,
  • gwałtowność hamowań,
  • gwałtowność przyśpieszeń,
  • prędkość,
  • gwałtowne skręty,
  • pozostała diagnostyka pojazdu,
  • siła uderzenia w razie wypadku/kolizji.

Na ich podstawie firma ubezpieczeniowa jest w stanie ocenić styl jazdy kierowcy oraz dokonać szerszej analizy ryzyka ubezpieczeniowego, a następnie dopasować do każdego klienta indywidualną wysokość składki. Telematyka w transporcie to jednak nie tylko dane.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

To także możliwość zdalnej diagnozy pojazdów, blokowania samochodów skradzionych czy automatycznego inicjowania pomocy podczas wypadków. To również wymierny wzrost bezpieczeństwa – dane z monitoringu pozwalają kierowcom dostrzec złe praktyki jazdy i je wyeliminować, w czasie wypadku natomiast są cennym źródłem informacji dla służb ratunkowych. Jest to więc klasyczna sytuacja „win-win” – dzięki telematyce ubezpieczyciel zyskuje narzędzia do innowacyjnego budowania relacji z klientami oraz gromadzi portfele tych z nich, którzy jeżdżą bezpiecznie. Klient zaś otrzymuje rabaty i dodatkowe usługi.

Mimo iż w Polsce rozwiązania te dopiero wchodzą na rynek, już cieszą się szerokim zainteresowaniem. Z ankiety przeprowadzonej przez Connected Life Magazine wynika, że aż 73 % respondentów jest gotowych zmienić dotychczasowego ubezpieczyciela na takiego, który oferuje polisy oparte na stylu jazdy.

Inteligentne systemy transportowe w służbie bezpieczeństwa

Ubezpieczenia to nie jedyna branża, w której telematyka znajduje szerokie zastosowanie. Jej usługi z coraz większym impetem wchodzą także na rynek zarządzania systemami transportowymi. Motywów zastosowania telematyki w transporcie jest wiele. Pozwala ona nie tylko zoptymalizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury i taboru, ale i zwiększyć efektywność i konkurencyjność firmy oraz poprawić skuteczność współpracy wszystkich partnerów branży transportowej. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się w dodatku do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony środowiska. Jak to możliwe?

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków jest przekroczenie lub niedostosowanie prędkości. Automatyczna kontrola maksymalnej prędkości pojazdów, wysyłając ostrzeżenia kierowcom, może znacznie ograniczyć liczbę wypadków oraz złagodzić ich skutki. Wraz z nimi zaś – doprowadzić do zwiększenia płynności ruchu oraz mniejszej emisji spalin. Telematyka systemów transportowych wykorzystuje ponadto różne urządzenia i aplikacje, jak Internet, systemy łączności radiowej czy geograficzne bazy danych, dzięki czemu kierowcy zyskują na bieżąco aktualne informacje o sytuacji na drogach lub przeszkodach znajdujących się obok pojazdu. To pomaga zarówno lepiej zaplanować podróż, jak i zapobiega wypadkom.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Telematyka w logistyce – jakie ma zastosowania?

Systemy telematyczne odgrywają nieocenioną rolę w zarządzaniu procesami logistycznymi. Bazując na nowoczesnych narzędziach i oprogramowaniu, inteligentne systemy transportowe usprawniają komunikację elektroniczną, przetwarzanie informacji, transmisję danych i monitoring działań. Przez to gwarantują zarówno poprawę komunikacji między dyspozytorami, operatorami i kierowcami, jak i lepsze administrowanie terminalami, minimalizowanie postojów i opóźnień na przejściach granicznych czy ogólny monitoring bezpieczeństwa pojazdów.

Zastosowanie telematyki w logistyce umożliwia ponadto lokalizację pojazdu, tworząc jego interaktywną mapę, a także generuje raporty drogowe i pokładowe, uwzględniające stan paliwa, przebytą trasę oraz kilometry. Szczegółowe informacje o podróży samochodu mogą zaś być przydatne dla optymalizowania tras oraz całej strategii logistycznej. To wszystko może skutkować efektywniejszym przewozem towarów i mniejszą liczbą przejechanych niepotrzebnie kilometrów. Oprócz tego śledzenie pojedynczych pojazdów może odegrać nieocenioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przewozu wartościowych lub niebezpiecznych ładunków.

Telematyka systemów transportowych otwiera tak przed branżą TSL, jak i rynkiem ubezpieczeń, szereg niespotykanych dotąd możliwości. Umiejętność korzystania z dużych zbiorów danych i ich przetwarzania, a także właściwe umiejscowienie technologii w strategii firmy jest dla współczesnych przedsiębiorstw wyzwaniem, ale i szansą ciągłego podnoszenia rentowności.