Blog

Tachograf w busie z przyczepą? Co na to przepisy w 2023 roku

21 marca 2023 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Poradnik Fleet Managera tachograf-w-busie-z-przyczepa

Zgodnie z prawem unijnym i krajowym kabiny ciężarówek i busów muszą być wyposażone w urządzenia rejestrujące zwane tachografami. Wymogi te nie dla wszystkich są jednak przejrzyste. Wątpliwości budzi m.in. kwestia tego, czy tachograf jest wymagany w busie z przyczepą? Odpowiadamy.

b+e-czy-potrzebny-tachograf

Tachografy w busach 2023

Zgodnie z regulacjami określonymi w rozporządzeniu WE nr 561/2006 stosowanie tachografów w 2023 roku jest obowiązkowe w transporcie drogowym towarów pojazdami o masie powyżej 3,5 tony (C+E). Wymóg ma na celu:

 • poprawę warunków pracy zawodowych kierowców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach,
 • zapewnienie uczciwej konkurencji między przewoźnikami.

Dotyczy osób poruszających się:

 • pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony (wraz z przyczepami),
 • busami wyposażonymi w więcej niż 8 miejsc pasażerskich.

Pojazdy kategorii B+E — czy potrzebny jest tachograf?

Nie, o ile transport nie ma charakteru zarobkowego. Przypadki, w których tachograf nie jest obowiązkowy, obejmują:

 • busy z lawetą (świadczące przewóz w ramach pomocy drogowej),
 • zespoły pojazdów, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
 • busy lub vany posiadające od 10 do 17 miejsc siedzących (łącznie z siedzeniem kierowcy), używane wyłącznie do niekomercyjnego przewozu osób,
 • pojazdy o maksymalnej dozwolonej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h.

Tachografy w busach od sierpnia 2023 — co się zmieni?

Unijny Pakiet Mobilności, którego postanowienia są sukcesywnie wdrażane od kilku lat (to właśnie w nim znajdziemy przepisy odnoszące się m.in. do czasu jazdy i odpoczynków kierowców), nakłada na fleet managerów i kierowców kolejne wymogi. Od 21 sierpnia 2023 tachografy w busach B+E będą musiały spełniać określone wymagania techniczne. Mowa o urządzeniach 2. generacji — tzw. Smart II.

To jednak nie wszystko. Do 21 sierpnia wszystkie pojazdy w ruchu międzynarodowym, które obecnie posiadają inteligentne tachografy 1. generacji, muszą przejść modernizację. Co to oznacza? Konieczność zakupu i zamontowania odpowiednich urządzeń. Również w tym przypadku z przepisów wyłączone będą busy realizujące transport krajowy.

Więcej informacji na temat obowiązku posiadania tachografu i ewidencji czasu pracy kierowców znajdziesz w naszym artykule: Kto musi mieć tachograf w 2023 roku? Kiedy tachograf jest obowiązkowy?.

tachografy-w-busach-2023

Tachografy to nie wszystko. Jakie dokumenty są niezbędne?

Realizując przejazdy komercyjne pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, musisz również pamiętać o wyrobieniu i posiadaniu następujących dokumentów:

 • licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika (dotyczy krajowego przewozu zarobkowego),
 • licencji wspólnotowej (europejska wymagana jest do wykonywania międzynarodowych przewozów handlowych),
 • zaświadczeniu o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (jest wymagane przy wykonywaniu transportu na użytek własny),
 • kartach do tachografu cyfrowego: osobne dla przedsiębiorcy i kierowców.

Brak któregoś z nich może skutkować nałożeniem na kierowcę wysokiej kary pieniężnej (o wysokości do nawet kilku tysiącach złotych) podczas kontroli (zarówno drogowej, jak i stacjonarnej). Pamiętaj, że zarówno Ty, jako fleet manager, jak i osoba odpowiedzialna za organizację przewozów w Twojej firmie, również możecie zostać ukarani mandatem.

Należy liczyć się również z karami administracyjnymi. Dotyczą one m.in. przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, za co grozi mandat w wysokości 500 zł za każdy nadmiarowy kilogram ładunku.

Sprawdź także: Ile wynosi czas pracy kierowcy zawodowego w 2023?

Bus z przyczepą a tachograf — podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, czy tachograf w busie z przyczepą jest obowiązkowy, jeśli DMC przekracza 3,5 tony, będzie twierdząca. Warto jednak wspomnieć, że przepis ten ma zmienić się w 2026 roku. Wówczas obowiązek posiadania urządzenia rejestrującego dotyczył będzie także zespołu pojazdów o masie całkowitej do 2,5 tony (a więc zaliczanych do kategorii B+E). Obejmie on busy, vany i inne pojazdy przeznaczone do komercyjnego przewozu towarów i osób.

zarzadzanie-flota-flotman