Blog

Samochód służbowy – wyróżnienie czy standard?

20 grudnia 2017 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą Samochód służbowy dla pracownika

Jeszcze nie tak dawno samochód służbowy był dla pracownika oznaką prestiżu. Dziś fakt jego posiadania jest coraz częściej jednym z kryteriów decydujących o przyjęciu lub odrzuceniu danej oferty pracy. Jakie znaczenie ma udostępnienie pracownikom pojazdów służbowych? Czy dla pracodawcy musi się to nieuchronnie wiązać z dodatkowymi kosztami?

Pozapłacowy motywator pracowników

Z raportu opublikowanego przez Instytut Keralla wynika, że w Polsce jest łącznie 6,4 mln samochodów służbowych. W większości jednak zarezerwowane są one dla pracowników wyższych szczebli – według danych szacunkowych jeździ nimi aż 96% dyrektorów oraz 51% kierowników. Tymczasem z coraz większym utęsknieniem na przywilej ten spoglądają także pracownicy niższego szczebla. Jak wykazuje badanie przeprowadzone przez firmę Mercer – samochód służbowy jest jednym z najbardziej pożądanych benefitów, stawianym często w hierarchii na równi z elastycznym czasem pracy oraz ubezpieczeniem na życie. W czym tkwi jego atrakcyjność?

Możliwość korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych pociąga za sobą szereg udogodnień dla pracownika. Przede wszystkim są to spore oszczędności, wynikające chociażby z braku konieczności kupowania własnego auta czy jego mniejszej eksploatacji. To także brak dodatkowych kosztów, związanych np. z wymianą opon, przeglądami czy naprawą powstałych w wyniku jazdy usterek.

Niepomiernie ważną rolę odgrywa także kwestia motywacji. Otrzymanie samochodu służbowego jest interpretowane przez pracownika jako wyróżnienie i prestiż, a także wymowny sygnał uznania dla jego pracy. W szerszej perspektywie nie tylko stanowi dlań skuteczną motywację do ciągłego poprawiania wyników swojej pracy, ale i buduje zaufanie oraz lojalność wobec przedsiębiorstwa. Umowa powierzenia samochodu służbowego – PLIK DO POBRANIA

Flota transportowa a polityka samochodów służbowych

Często uważa się, że udostępnienie pracownikom pojazdów służbowych do celów prywatnych jest kosztownym luksusem, na który nie każdy pracodawca może sobie pozwolić. Jeśli już taka sytuacja ma miejsce, to jedynie w stosunku do pracowników wysokiego szczebla, piastujących funkcje reprezentacyjne. Tymczasem po wyliczeniu kosztów takiego posunięcia okazuje się, że samochód służbowy oddany do prywatnej dyspozycji to niezwykle skuteczna i procentująca inwestycja.

Chcąc utrzymać wykwalifikowanego pracownika w firmie i zapobiec jego ucieczce do konkurencji, pracodawca musi stosować odpowiednią motywację i system premii. Idealnym elementem tej polityki jest samochód służbowy oddany do prywatnego użytku, który stanowi wygodną (i co najważniejsze – tańszą) alternatywę dla tradycyjnej podwyżki. Jak to wygląda w przeliczeniu na koszty?

Średnia wysokość podwyżki wynosi 1500 zł brutto. Dla pracodawcy (po wliczeniu wymaganych składek) jest to koszt ok. 1777 zł, dla pracownika – niewiele ponad 1000 zł. W porównaniu do dodatkowych kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca, nie jest to zbyt wysoka kwota. Z drugiej strony – to samo 1500 zł, które pracodawca planował dodać do wynagrodzenia podwładnego, oznacza wysokość miesięcznej raty długoterminowego wynajmu auta typu Alfa Romeo Giulietta. Pracodawca może się przy tym pochwalić, że wzbogacił swoją flotę transportową o pojazd wysokiej klasy.

Inwestycja ta nie tylko nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, ale i umożliwia ich odliczenie od podatku. Co więcej, w sytuacji gdy klient decyduje się na leasing większej liczby samochodów, stawki negocjowane z firmą Car Fleet Management są dużo niższe. Do tego w pakiecie firmy te oferują często profesjonalną obsługę floty samochodowej przez wykwalifikowanych dostawców usług CFM. To pozwala w dużym stopniu ułatwić zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Obsługa floty samochodowej w warunkach prywatnego użytku

Poza przyznaniem pracownikowi prawa do użytku samochodu służbowego, dużym bonusem jest również sam zakres, w jakim będzie on mógł z niego korzystać. W porównaniu do przedsiębiorców działających na bardziej rozwiniętych rynkach floty transportowej, prawo do korzystania z samochodów służbowych przez polskich pracowników obwarowane jest zazwyczaj wieloma ograniczeniami. W praktyce mogą one dotyczyć dopuszczalnej liczby kilometrów do przejechania bądź zawężenia terytorium, po którym można przemieszczać się samochodem służbowym. W większości przypadków prawo do jego użytkowania w celach prywatnych wiąże się także z obowiązkiem dbania o sposób jego eksploatacji. Chodzi tu głównie o takie kwestie, jak dbałość o stan techniczny pojazdu, utrzymanie go w czystości czy kontrola płynów oraz ich uzupełnianie.

Duże znaczenie ma tu również kultura jazdy oraz stosowanie się do zasad eco-driving, generujących oszczędności związane z mniejszym zużyciem paliwa. System ten pomaga zapanować nad kosztami eksploatacji pojazdów, jednocześnie ucząc kierowców bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Eco-driving daje także możliwość weryfikacji, czy udostępniony pakiet kilometrów (bądź teren działania) nie został przekroczony. Kierowcy nie muszą martwić się o to indywidualnie – system pomaga im bowiem prawidłowo rozporządzać udostępnionymi możliwościami (pakietem kilometrów, terenem działań). A to nie tylko znaczne ułatwienie, ale również wyraźne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i obniżenia kosztów.

Ludzki wymiar floty transportowej

Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie to nie tylko kwestia kosztów związanych z użytkowaniem floty samochodowej. Dla utrzymania się na rynku oraz wyróżnienia spośród licznej konkurencji często dużo większe znaczenie ma umiejętne ukształtowanie wizerunku firmy. W tej kwestii zaś niebagatelną rolę odgrywają samochody służbowe. Pojazdy takie w rękach nie tylko kadry zarządzającej, ale i pracowników niższego szczebla pokazują, iż przedsiębiorstwo zarówno jest w świetnej kondycji finansowej, jak i dba o swoich pracowników. To z kolei pozwala stworzyć obraz „biznesu z twarzą”, zorientowanego nie tylko na zyski finansowe, ale przede wszystkim na człowieka. To właśnie – obok wymiernych oszczędności (oraz kadry lojalnych i identyfikujących się z firmą pracowników), stanowi o głównej wartości samochodów służbowych.

Zobacz więcej na naszym blogu na temat >> Samochód służbowy >>