Blog

RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2020 (CZ. 2): Ile zarabia fleet manager?

22 kwietnia 2020 | Flotman | Kategorie: Trendy w zarządzaniu flotą RAPORT TRENDÓW FLOTOWYCH 2020 (CZ. 2): Ile zarabia fleet manager?

Coraz większą część nabywców samochodów osobowych w Polsce stanowią podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów służbowych, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel do zarządzania flotą. Ile zarabia fleet manager? Jak kształtuje się zawód fleet managera na polskim rynku motoryzacyjnym?

Zarobki we flocie – średnie wynagrodzenie kierownika floty samochodowej

Sposób pełnienia funkcji fleet managera oraz rola, jaką odgrywa on w firmie, uległy w ostatnich latach znacznym przeobrażeniom. Z pozycji administratora zajmującego się monitorowaniem pojazdów, zmienił się on w osobę odpowiedzialną za zarządzanie budżetem flotowym czy kontakt z podmiotami zewnętrznymi. Jak na tle tych obowiązków kształtują się zarobki fleet managera?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana dochodów na tym stanowisku wynosi 5620 zł. Co druga z osób wykonujących ten zawód może liczyć na zarobki we flocie lokujące się w przedziale 4500 zł – 7090 zł. Pensję poniżej dolnej wartości otrzymuje 25% fleet managerów, taką samą część stanowi też grupa najlepiej opłacanych kierowników floty, zarabiających powyżej 7090 zł.

Należy przy tym zaznaczyć, iż powyższe badanie obejmuje dane aktualne na styczeń 2020 r., a więc czas przed nastaniem pandemii koronawirusa. Niełatwe położenie wielu przedsiębiorców zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zwalczeniu, może w naturalny sposób wpłynąć na wysokość zarobków we flocie.

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Uwarunkowania wynagrodzeń fleet managerów

Jak widać, zarobki kierownika floty mieszczą się w dość szerokim przedziale wynagrodzeń. Skąd to zróżnicowanie? Z przytoczonego wyżej badania wynika, iż to, ile zarabia fleet manager, uzależnione jest od kilku istotnych czynników.

W pierwszej kolejności jest to staż pracy oraz doświadczenie w zarządzaniu parkiem pojazdów służbowych. W drugiej – posiadane wykształcenie. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż zakres obowiązków fleet managerów znacząco wykracza poza czynności związane wyłącznie z administrowaniem pojazdami.

Co prawda osoba zatrudniona na tym stanowisku nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu mechaniki samochodowej. Przydatne okażą się już jednak z pewnością umiejętności z obszaru zarządzania, marketingu, logistyki, a nawet ekonomii czy bankowości. Szerszy zakres kompetencji wiąże się automatycznie z wyższym wynagrodzeniem. Podobnie na zarobki fleet managera wpływ posiada wielkość firmy oraz województwo, w której ma ona siedzibę.

Zadania kierownika floty samochodowej

Aby stworzyć ogólny profil zawodu fleet managera, poza kwestią zarobków we flocie warto przyjrzeć się również temu, jak przedstawia się rozkład płci na tym stanowisku. Mimo iż wydawać by się mogło, że leży ono w obszarze typowo męskich zainteresowań, ulega to znacznym przeobrażeniom. Aż 30% wszystkich fleet managerów stanowią kobiety. Co istotne, ich obecność w branży flotowej odnotowuje zauważalną tendencję zrostową — jeszcze w 2012 r. wynosiła ona zaledwie 11%.

>>Sprawdź, czy jesteś na bieżąco z przepisami we flocie. Pobierz BEZPŁATNIE gotowe DOKUMENTY: polityka flotowa, oświadczenie o stosowaniu GPS, oświadczenie dla pracownika o zapoznaniu z systemem lokalizacji. POBIERZ BEZPŁATNE DOKUMENTY!<<

Co należy do głównych obowiązków fleet managera? Najczęściej obejmują one całe spectrum czynności – od pozyskiwania i zarządzania pojazdami służbowymi, po zapewnienie im zdolności do realizacji celów biznesowych firmy. Oprócz tego praca managera flotowego zogniskowana jest na zarządzaniu pracownikami oraz kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialnymi za obsługę floty. Wreszcie w gestii fleet managera leży również planowanie budżetu flotowego i troska o zachowanie płynności finansowej floty.

Podsumowując, rola kierownika floty uległa na przestrzeni ostatnich lat znacznym przeobrażeniom. Kwestia, ile zarabia fleet manager oraz jaki zakres odpowiedzialności posiada, uzależniona jest w dużej mierze od zmian na rynku motoryzacyjnym oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju.