Blog

Przewodnik po rozporządzeniu 561/2006 w raportach kontrolnych inspekcji drogowej

6 maja 2024 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera kontrolna_inspekcja_drogowa

Rozporządzenie 561/2006 zawiera najważniejsze regulacje dotyczące czasu pracy oraz okresów odpoczynku obowiązujących w sektorze transportu drogowego na terenie w Unii Europejskiej. Jego celem jest przede wszystkim:

  • zapewnienie równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi,
  • poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez ograniczenie ryzyka związanego z przemęczeniem kierowców.

W poniższym artykule sprawdzamy, kogo dotyczą inspekcje drogowe przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 i jakie konsekwencje mogą mieć naruszenia przepisów stwierdzone podczas kontroli. Przeczytaj!

Kogo_dotyczy_rozporzadzenie_561_2006

Kontrolna inspekcja drogowa – jakie działania obejmuje i kto jej podlega?

Kontrolna inspekcja drogowa to procedura nadzorowana przez uprawnione organy, której celem jest weryfikacja, czy działalność transportowa odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Obejmuje szereg czynności, takich jak:

  • sprawdzanie dokumentacji pojazdów i kierowców,
  • monitorowanie czasu pracy oraz okresów odpoczynku,
  • kontrolę techniczną pojazdów.

Kogo dotyczy rozporządzenie 561/2006? Do grupy podlegającej kontrolom ze strony inspekcji transportu drogowego należą:

Przedsiębiorstwa transportowe

Zarówno duże korporacje, jak i indywidualni przewoźnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie transportu drogowego towarów lub osób na terenie Unii Europejskiej.

Kierowcy

Osoby wykonujące zawodowo przewóz drogowy, odpowiedzialne za prowadzenie pojazdów, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu. Dotyczy to zarówno kierujących pojazdami zatrudnionych na umowę o pracę, jak i pracujących na własny rachunek.

inspekcja_transportu_drogowego_kontrola

Naruszenie przepisów rozporządzenia 561/2006 – jakie może mieć konsekwencje?

Za naruszenie przepisów rozporządzenia 561/2006 organy kontrolne mogą nałożyć kary finansowe. Ich wysokość zależy od stopnia naruszenia przepisów i może się znacząco różnić w zależności od kraju, w którym wykryto nieprawidłowości. W niektórych przypadkach, za szczególnie poważne lub powtarzające się naruszenia, kierowcom może grozić nawet czasowe lub stałe odebranie licencji na wykonywanie zawodu.

Pamiętaj jednak, że zgodna z rozporządzeniem 561/2006 kontrola Inspekcji Transportu Drogowego może mieć jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje w przypadku przedsiębiorstw. Mowa tutaj bowiem nie tylko o grzywnach pieniężnych, ale również o czasowym zawieszeniu lub cofnięciu licencji na prowadzenie działalności transportowej, co znacząco wpływa także na reputację firmy i jej zdolność do prowadzenia biznesu. Mowa o tym w artykule 21. rozporządzenia.

Naruszenia mogą też prowadzić do postępowań sądowych i wpłynąć na ocenę ryzyka przez ubezpieczycieli, potencjalnie pociągając za sobą wzrost składek ubezpieczeniowych.

W dłuższej perspektywie naruszenia mogą również wpłynąć na zdolność firmy do uzyskania kolejnych kontraktów, szczególnie tych wymagających przestrzegania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i przepisów prawnych. Pamiętaj zatem, że negatywny raport z kontroli Inspekcji Drogowej może nawet przesądzić o końcowym wyniku finansowym firmy.

W jaki sposób możesz ograniczyć ryzyko nałożenia kar przez Inspekcję Transportu Drogowego?

Jedną z najskuteczniejszych metod jest wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu floty. Dzięki niemu możesz kontrolować czas pracy kierowców i na bieżąco zbierać dane dotyczące lokalizacji pojazdów. Mając do dyspozycji zaawansowany technologicznie monitoring GPS, o wiele łatwiej będzie Ci wykluczyć naruszenia, które mogłaby wykazać Inspekcja Drogowa w raporcie z kontroli.

Brzmi interesująco? Przeczytaj: „System monitoringu floty – jaki wybrać i jak go zaimplementować?”, by dowiedzieć się więcej!