Blog

Paliwa alternatywne w transporcie. Przegląd paliw

22 listopada 2022 | Flotman | Kategorie: Nowe Technologie paliwa-alternatywne-w-transporcie

Sektor paliwowy jest dziś zdominowany przez ropę naftową. Spalanie paliw na bazie olejów mineralnych powoduje wzrost emisji CO2 do atmosfery, co jest jedną z bezpośrednich przyczyn zmian klimatycznych. Rozwiązaniem są paliwa alternatywne, które do 2050 roku mają zredukować emisję dwutlenku węgla o 80-95%. Poznaj najważniejsze informacje na temat paliw przyszłości.

paliwa-alternatywne-rodzaje

Czym są paliwa alternatywne?

Ze względu na silną zależność od kopalnych źródeł energii transport jest sektorem najbardziej odpornym na wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji CO2. Ostatecznym rozwiązaniem dla dekarbonizacji, może okazać się całkowite zastąpienie paliw kopalnych niskoemisyjnymi źródłami energii. Komisja Europejska stale opracowuje działania zmierzające do zastąpienia ropy naftowej przez paliwa alternatywne (inaczej niekonwencjonalne).

Paliwa alternatywne w transporcie (ich rodzaje i otrzymywanie opisujemy szerzej w dalszej części artykułu) to wszystkie materiały i substancje, które mogą zostać wykorzystane jako napęd dla pojazdów mechanicznych. Do ich najważniejszych zalet zaliczyć można:

 • niewielką ilość spalin lub wręcz zeroemisyjność;
 • produkcję w sposób przyjazny dla natury przy jednoczesnych niskich kosztach wytwarzania;
 • możliwość zachowania pełnej niezależności energetycznej poprzez uruchomienie zakładów mogących produkować niekonwencjonalne paliwa na skalę masową.

Paliwa alternatywne w transporcie – rodzaje

Według raportu Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Paliw Transportowych Przyszłości (Expert Group on Future Transport Fuels), za kilkanaście lat głównymi źródłami energii stosowanymi w transporcie będą:

 • wodorowe ogniwa paliwowe,
 • biomasa,
 • paliwa syntetyczne (stanowiące pomost technologiczny pomiędzy paliwami kopalnymi a tymi opartymi na biomasie),
 • ciekły gaz ziemny (LNG).

Wodorowe ogniwa paliwowe

Wodorowe ogniwa paliwowe mogą odegrać ważną rolę w transporcie przyszłości ze względu na większą wydajność i zerową emisyjność dwutlenku węgla. Są to urządzenia, w których energia chemiczna zawarta w paliwie zamieniana jest na energię elektryczną i cieplną. Efektem ubocznym pozyskanej energii jest woda. Warto dodać, że 1 kg wodoru zawiera tyle energii, ile 3,3 litra oleju napędowego, dlatego napełnienie pustego zbiornika może zająć znacznie mniej czasu.

Na pewno zainteresuje Cię też: „Profesjonalny system telematyczny, czyli optymalizacja kosztów firmowej floty”.

rodzaje-paliw-aloternatywnych-i-ich-otrzymywanie

Biomasa

Biomasa to odnawialne źródło energii, które pochodzi z organicznych odpadów roślinnych i zwierzęcych – jej zasoby są więc w zasadzie nieograniczone. W odróżnieniu od paliw kopalnych biomasa odznacza się dużą zmiennością składu chemicznego i wartości opałowej. Jako paliwo wykorzystuje się energię pozyskiwaną podczas spalania takich surowców jak m.in.:

 • drewno i odpady z obróbki drewna – pelety i zrębki drzewne, ług czarny z celulozowni i papierni,
 • uprawy rolne i materiały odpadowe – kukurydza, soja, trzcina cukrowa, proso rózgowe, rośliny drzewiaste i algi oraz pozostałości po uprawach i przetwarzaniu żywności,
 • materiały biogenne w stałych odpadach komunalnych – papierze, produktach bawełnianych i wełnianych, żywności, odpadach ogrodowych,
 • obornik zwierzęcy.

Ciekły gaz ziemny

Skroplony (ciekły) gaz ziemny (LNG) to nic innego jak metan przekształcony w postać płynną w celu ułatwienia przechowywania. Powszechne wykorzystanie go w transporcie regionalnym i dalekobieżnym jest postrzegane jako obiecująca alternatywa dla osiągnięcia nowych celów środowiskowych. Ciekły gaz ziemny kosztuje mniej niż olej napędowy, co prowadzi do wymiernych oszczędności w kontekście utrzymania floty samochodów ciężarowych. Pojazdy napędzane LNG są też o połowę mniej hałaśliwe niż ich odpowiedniki napędzane ropą czy benzyną.

Co zamiast paliw alternatywnych?

Choć wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie stanowi obiecującą alternatywę dla oleju napędowego, obecnie jest to pieśń odległej przeszłości. Na szczęście, już teraz możesz zadbać o środowisko poprzez racjonalne zarządzanie swoją flotą pojazdów. Zadanie to ułatwi Ci system telematyczny Flotman, dzięki któremu będziesz mógł śledzić zużycie paliwa w każdym służbowym pojeździe. Lepsza kontrola nad parametrami jazdy to większa oszczędność pieniędzy i mniejsze zużycie paliwa.