Blog

Pakiet mobilności dla busów — poznaj efekty wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców

4 lipca 2022 | Flotman | Kategorie: Poradnik Fleet Managera pakiet-mobilnosci-dla-busow

Pakiet mobilności 2022 wprowadza szereg nowych wymogów dla międzynarodowego, drogowego transportu towarów. Nakłada na prywatnych przewoźników i bazy transportowe istotne ograniczenia. Czego dokładnie dotyczą te zmiany? Wyjaśniamy.

Pakiet mobilności 2022 ma zasadnicze znaczenie dla egzekwowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Zapewnia on równowagę między ochroną socjalną kierowców a swobodą świadczenia przez operatorów transgranicznych usług transportowych. Komisja Europejska przygotowała pierwszy zestaw dokumentów, które mają być stopniowo uzupełniane o kolejne wytyczne. Zawierają się one w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/1055.

W teorii Pakiet mobilności 2022 miał służyć poprawie warunków pracy kierowców poprzez m.in. podnoszenie wynagrodzeń i ogólnego standardu życia. W praktyce jednak zmiany najbardziej uderzają w przedsiębiorców. Sprawdź, jakie ważne zmiany dla firm świadczących międzynarodowe usługi transportowe wprowadził pakiet mobilności dla busów.

pakiet-mobilnosci-2022-dla-busow

Pakiet mobilności 2022 – najważniejsze założenia

Od 21 maja 2022 każdy podmiot, który w celach zarobkowych świadczy usługi przewozu towarów i osób na terenie Europy, musi posiadać tzw. licencję wspólnotową. Dotyczy to pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, w tym także busów. Zmiany wiążą się z masą formalności i dodatkowymi kosztami, które przedsiębiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Licencja wspólnotowa, jak sama nazwa wskazuje, uprawnia do realizacji transportu na ternie Unii Europejskie. Aby ją wyrobić, należy wcześniej dysponować pozwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w kraju macierzystym. Wymogi, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o taki dokument, reguluje rozporządzenie (WE) nr 1071/2009. Zgodnie z nimi, właściciel floty powinien posiadać:

  • stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, w której dostępna jest cała dokumentacja związana z prowadzoną działalnością,
  • dobrą reputację,
  • odpowiednią zdolność finansową (kwotę zabezpieczenia ustalono na poziomie 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny),
  • wymagane kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie).

Na tym jednak nie kończą się formalności. Aby uzyskać licencję wspólnotową, należy uiścić stosowną opłatę i złożyć wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie. Czas oczekiwania na decyzję w standardowych warunkach wynosi miesiąc. Koszt wydania dokumentu uzależniony jest natomiast od okresu jego ważności, co przedstawia się następująco:

  • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi do 5 lat;
  • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi powyżej 5 lat do 10 lat.

pakiet-mobilnosci-2022

Pakiet mobilności dla busów — o czym jeszcze warto wiedzieć?

Kolejnym ważnym obowiązkiem, który określa Pakiet mobilności 2022 dla busów, jest użytkowanie tachografów cyfrowych. Od 2026 roku staną się one obligatoryjne w każdym pojeździe. Będą automatycznie rejestrowały przekroczenie granicy państwa (dzięki sygnałowi satelitarnemu) oraz informowały o nieuprawnionym postoju kierowców.

Pamiętaj o tym, że licencja wspólnotowa potrzebna jest nawet wówczas, gdy planujesz jednorazowy przejazd drogami międzynarodowymi, poruszając się pojazdem o dmc powyżej 2,5 tony.  Brak ważnej licencji podczas kontroli wiąże się z wysoką karą – aż 12 tysięcy złotych. Pakiet mobilności dla busów nie dotyczy firm przewozowych świadczących usługi wyłącznie na terenie Polski.

Jeśli chcesz uniknąć wysokich kar i przestrzec pracowników przed konsekwencjami łamania przepisów zawartych w Pakiecie mobilności, już teraz zainwestuj w system telematyczny Flotman, dzięki któremu będziesz miał większą kontrolę nad krajowymi i międzynarodowymi przejazdami. Więcej o korzyściach związanych z montażem lokalizatora GPS w pojeździe przeczytasz w artykule pt. „Wpływ montażu lokalizatora GPS na realizację zlecenia transportowego”.