Blog

Oznaczenia opon samochodowych – jak je czytać?

8 listopada 2017 | Flotman | Kategorie: Zastosowania systemów GPS Oznaczenia opon i indeksy prędkości

Opony mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz koszty eksploatacji samochodu. Wiedza wielu kierowców na ich temat często jednak sprowadza się do odróżnienia marki oraz tego, czy są to opony letnie czy „zimówki”. Tymczasem znajdujące się na nich parametry dostarczają wielu użytecznych w praktyce informacji.

Najważniejsze oznaczenia opon

Do parametrów, które zdecydowanie warto znać, należą:

  • szerokość,
  • profil,
  • średnica opony.

Wartości te łatwo dostrzec na jej bocznej ścianie, gdyż ujęte są w ciąg liczbowo-literowy, który może przykładowo przybrać postać: 165/70/R14. Jak odczytać takie oznaczenie opony? Pierwsza z wartości występująca w tej sekwencji – tu 165 – to szerokość opony wyrażona w milimetrach jej przekroju mierzonego pomiędzy jej ścianami bocznymi, po napompowaniu do wskazanego ciśnienia. W praktyce oznacza to, iż opona ma 165 mm szerokości.

Kolejna liczba w ciągu – 70 – to profil opony. Wartość ta wyrażona jest w procentach i oznacza stosunek wysokości ściany bocznej opony do jej szerokości. Natomiast znacznik „R14” oznacza średnie osadzenie i rodzaj konstrukcji. W przypadku samochodów osobowych najczęściej spotykana jest konstrukcja radialna wyrażana literą R. W pojazdach ciężarowych zaś może ona być zastąpiona konstrukcją diagonalną (litera D).

Wartości te nie bez powodu występują obok siebie. Są bowiem powiązane i wzajemnie się determinują. Im szersza opona, tym mniejszy jest jej profil i większy rozmiar felgi. Węższe opony natomiast mają zwykle mniejszy profil i felgę o mniejszej średnicy. Jakie inne oznaczenia opon zimowych powinniśmy znać?

Poznaj skuteczne rozwiązania Flotman

Oznaczenia opon: indeksy prędkości i nośności

Najważniejsze oznaczenia opon, zaraz po rozmiarze, to indeksy nośności i prędkości. Tak jak w przypadku powyżej omawianych parametrów, te również możemy znaleźć na bocznej ścianie opony. Znajdują się one tuż po nich i możemy je rozpoznać po charakterystycznej, dwuczłonowej konstrukcji, np. „94H”. Co się pod nią kryje? Pierwsza z wartości, zapisana zawsze w postaci dwu- lub trzycyfrowej liczby – w naszym przypadku 94  – to indeks nośności. Wielkość ta informuje nas o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu dla jednej opony przy jeździe z najwyższą dopuszczalną dla niej prędkością.

Aby odczytać wartość maksymalnego obciążenia, musimy odnieść się do tabeli indeksów nośności opon, która zamieszczona została poniżej. Jak możemy z niej odczytać, maksymalne obciążenie dla naszej opony z indeksem nośności 94 wynosi 670 kg. Mnożąc nośność opony przez liczę kół w samochodzie, otrzymamy całkowitą masę pojazdu z jego dopuszczalnym obciążeniem. Warto zwrócić na to uwagę, jeśli planujemy przewóz dużych  i ciężkich ładunków.

Co ważne – nie powinniśmy lekceważyć oznaczenia opon podanego przez producenta i korzystać z opon o niższym indeksie nośności niż ten, jaki jest zalecany dla danego modelu pojazdu. Może to spowodować ich uszkodzenie lub zniszczenie.

oznaczenia opon - indeksy prędkości i nośności

Oznaczenia opon zimowych: indeks prędkości

Wartością związaną z nośnością jest indeks prędkości. Ujmowany w formie litery – w naszym przypadku „H” – informuje, jaka jest maksymalna prędkość, z którą można poruszać się na danej oponie. Również i w tym przypadku, aby ją odczytać, musimy odnieść się do tabeli – każdej literze przyporządkowana jest w niej konkretna prędkość maksymalna. Dla litery H wynosi ona 210 km/h. Warto tu zwrócić uwagę na oznaczenie opon zimowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, od 2007 r. możemy zastosować opony o niższym indeksie prędkości niż ten wskazany przez producenta. Co również dobrze wiedzieć – indeks prędkości przekłada się wprost na wytrzymałość opony – im wyższy ten parametr, tym jest ona odporniejsza.

oznaczenia opon indeks prędkości

Oznaczenia opon – możliwość tańszej eksploatacji pojazdu

Odpowiednia dbałość o stan opon w pojeździe jest niezwykle ważna. Nie tylko spowalnia proces ich eksploatacji, podnosząc poziom komfortu i bezpieczeństwa jazdy, ale i oznacza wymierne korzyści finansowe. Te zaś mogą być wynikiem nie tylko ograniczenia szkodowości, ale i lepszej ekonomiki jazdy i zmniejszenia kosztów spalania.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach może powodować różnice w spalaniu sięgające nawet 1 litr na 100 kilometrów w przypadku samochodów osobowych. W przełożeniu na pojazdy ciężarowe różnica ta może sięgać nawet kilku litrów. Po przemnożeniu tej wartości przez liczbę pojazdów tworzących flotę oszczędności mogą sięgać bardzo wysokich kwot.

Baza wiedzy flotman

System GPS: jak skutecznie kontrolować stan opon?

Najlepszym narzędziem do tego będzie nadajnik GPS w samochodzie. W przypadku posiadania wielu pojazdów (często o różnych modelach) znacznie ułatwi to zadanie oraz skróci czas niezbędny na przegląd każdego z nich. Zainstalowany w samochodzie system monitoringu GPS nie tylko zwolni użytkownika z konieczności pamiętania o terminowej wymianie opon, ale i precyzyjnie zweryfikuje ich stan na podstawie informacji o ilości pokonanych na danej oponie kilometrów. Tych zaś dostarczy właśnie nadajnik GPS w samochodzie, zainstalowany w myśl zasad eco-drivingu. Tak więc system monitoringu w pojeździe nie tylko ułatwi kierowcom optymalne planowanie tras, ale i  pomoże flot managerom skutecznie zarządzać stanem technicznym floty.