Blog

Obsługa tachografu cyfrowego — podstawowe piktogramy i oznaczenia

27 października 2022 | Flotman | Kategorie: Bez kategorii obsluga-tachografu-cyfrowego

Istnieje wiele różnych symboli tachografów, a zapamiętanie znaczenia wszystkich z nich nie jest proste. Istnieją jednak pewne kluczowe piktogramy, które każdy, kto korzysta z tachografów cyfrowych, powinien znać. Dowiedz się, jakie są najważniejsze oznaczenia i dlaczego ich znajomość jest tak ważna.

Czym są symbole cyfrowego tachografu?

Symbole tachografu cyfrowego (inaczej piktogramy) to nic innego jak graficzne oznaczenia  aktywności kierowcy. Uwzględniają one wstępnie skonfigurowane tryby, które mierzą różne parametry w zależności od naszych potrzeb. Powodem wprowadzenia piktogramów była potrzeba ujednolicenia wszelkich komunikatów prezentowanych przez urządzenia bez względu na język.

Istnieją cztery prawnie uznane przez Unię Europejską, podstawowe oznaczenia. Tachograf cyfrowy zawsze powinien wyświetlać na ekranie jeden z poniższych symboli:

1. Czas jazdy

Ten symbol jest wyświetlany, gdy pojazd jest w ruchu i oznacza czas spędzony za kierownicą.

2. Czas przerwy i odpoczynku

Piktogram ten określa, ile czasu kierowca spędził na odpoczynku (przy wyłączonym silniku).

3. Czas dyspozycyjności

Czas, w którym kierowca na daną chwilę nie pracuje, ale jest ogólnie dostępny, w celu wznowienia pracy.

4. Inny czas pracy

Rejestruje czas, w którym kierowca pracuje, ale wykonuje czynność inną niż jazda (przy włączonym silniku), na przykład przenoszenie towarów z nieruchomego pojazdu.

Pozostałe piktogramy tachografu mogą określać m.in.:

 • różnego rodzaju zdarzenia i zakłócenia (m.in. przekroczenia prędkości, jazda bez karty kierowcy),
 • ostrzeżenia dotyczące czasu pracy,
 • wskazówki dotyczące obsługi,
 • specyficzne warunki pracy (np. transport koleją czy promem).

Dlaczego piktogramy tachografu są istotne?

Oprócz utrzymywania dobrych praktyk biznesowych i kultury pracy cyfrowe oznaczenia tachografu pomagają również zachować zgodność z lokalnymi przepisami. Na terenie Unii Europejskiej obowiązują normy dotyczące czasu pracy kierowców, których przestrzeganie jest bardzo istotne z prawnego punktu widzenia. Dzięki cyfrowym tachografom i ich oznaczeniom można łatwo określić, czy zarówno przewoźnik, jak i kierowca respektują europejskie regulacje.

Zgodnie z prawem, kierowcy muszą:

 • robić co najmniej 45-minutowy postój na każde 4,5 godziny jazdy;
 • odpoczywać przez co najmniej 11 godzin w ciągu doby.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących godzin pracy może skutkować wysokimi grzywnami czy innymi konsekwencjami prawnymi (w skrajnych przypadkach włącznie z karą więzienia). Problemów tych można łatwo uniknąć, wybierając właściwy symbol na ekranie tachografu.

Warto pamiętać, że od zeszłego roku na kierowcy spoczywa także dodatkowy obowiązek. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7, każdy pracownik wykonujący transport towarów i osób na terenie Unii Europejskiej jest zobligowany, aby wprowadzić odpowiednie symbole państw podczas przekraczania granicy.

Opis wydruku z tachografu — o tym również warto pamiętać

Wybór właściwego symbolu na tachografie w zależności od aktywności i odwiedzanego państwa to dopiero początek obowiązków spoczywających na kierowcy. W przypadku kolizji, wykroczenia lub innych naruszeń, pracownik powinien niezwłocznie wykonać opis wydruku z tachografu, aby uniknąć kary. Musi być on kompletny i zawierać szczegółowe informacje o zdarzeniu, w tym:

 • gdzie i o której godzinie doszło do wykroczenia,
 • do jakiego wykroczenia doszło,
 • co było jego przyczyną.

Opis wydruku z tachografu jest ważnym źródłem informacji dla samego pracodawcy. Pozwala mu:

 • dokładnie przeanalizować czas pracy kierowców (z uwzględnieniem odpoczynku),
 • ustalić bezpośrednią przyczynę potencjalnych nadużyć.

Czy w związku z tym trzeba codziennie sporządzać opisy wydruków z tachografu cyfrowego? Nie ma takiego prawnego obowiązku. Najważniejsze jest, aby przestrzegać określonego czasu pracy, unikać nadużyć i pamiętać o wybraniu właściwego symbolu na ekranie tachografu.

Sprawdź także „Co należy wiedzieć o kartach do tachografów?”.